Listy va stromě visí spolu s větvemi dolů v hustém závoji.