V koruně je patrné nepravidelné větvení a několik zlomených uschlých větví.