Přes baldachýn hustě olistěných větví dovnitř koruny proniká málo světla.