Stránky ornitologické sekce společnosti

 

Seznam s vědec. jmény 

 

Potápka malá

Potápka roháč

Potápka černokrká

Kormorán velký

Bukač velký  

Bukáček malý

Volavka bílá    

Volavka popelavá

Čáp černý       

Čáp bílý           

Labuť velká      

Husa polní        

Husa velká        

Čírka obecná       

Kachna divoká    

Ostralka štíhlá    

Čírka modrá       

Lžičák pestrý     

Polák velký      

Polák chocholačka

Turpan hnědý 

Morčák prostřední

Morčák velký   

Luňák červený   

Včelojed lesní   

Krahujec obecný

Jestřáb lesní  

Káně lesní        

Káně rousná     

Moták pilich     

Moták pochop  

Ostříž lesní        

Poštolka rudonohá

Poštolka obecná

Tetřívek obecný

Koroptev polní   

Křepelka polní

Bažant obecný

Chřástal vodní   

Chřástal polní      

Slípka zelenonohá

Lyska černá      

Ústřičník velký

Čejka chocholatá

Kulík říční   

Sluka lesní   

Bekasina otavní

Racek chechtavý

Racek malý       

Rybák černý

Holub hřivnáč

Holub doupňák

Holub domácí zdivočelý 

Hrdlička divoká

Hrdlička zahradní

Kukačka obecná

Sova pálená        

Výr velký           

Sýček obecný  

Puštík obecný     

Kalous ušatý       

Kalous pustovka  

Lelek lesní

Rorýs obecný      

Ledňáček říční  

Dudek chocholatý 

Krutihlav obecný  

Žluna šedá        

Žluna zelená      

Datel černý

Strakapoud velký 

Strakapoud prostřední 

Strakapoud malý

Chocholouš obecný

Skřivan polní    

Břehule říční    

Vlaštovka obecná

Jiřička obecná

Linduška úhorní

Linduška lesní  

Linduška luční 

Konipas luční

Konipas horský

Konipas bílý  

Brkoslav severní

Skorec vodní   

Střízlík obecný

Pěvuška modrá

Červenka obecná

Slavík obecný

Slavík modráček středoevropský

Rehek domácí

Rehek zahradní

Bramborníček hnědý

Bramborníček černohlavý

Bělořit šedý  

Kos černý        

Drozd kvíčala     

Drozd zpěvný   

Drozd cvrčala   

Drozd brávník    

Cvrčilka zelená 

Cvrčilka říční

Cvrčilka slavíková 

Rákosník proužkovaný

Rákosník zpěvný

Rákosník obecný

Rákosník velký

Sedmihlásek hajní

Pěnice vlašská    

Pěnice pokřovní 

Pěnice hnědokřídlá

Pěnice slavíková

Pěnice černohlavá

Budníček lesní  

Budníček menší

Budníček větší

Králíček obecný 

Lejsek šedý

Lejsek černohlavý

Mlynařík dlouhoocasý

Sýkora babka     

Sýkora lužní       

Sýkora parukářka  

Sýkora uhelníček 

Sýkora modřinka 

Sýkora koňadra 

Brhlík lesní          

Zedníček skalní

Šoupálek dlouhoprstý 

Šoupálek krátkoprstý

Moudivláček lužní

Žluva hajní        

Ťuhýk obecný   

Ťuhýk šedý       

Ťuhýk rudohlavý 

Sojka obecná

Straka obecná      

Ořešník kropenatý  

Kavka obecná    

Havran polní      

Vrána obecná   

Krkavec velký    

Špaček obecný 

Vrabec domácí 

Vrabec polní     

Pěnkava obecná 

Pěnkava jikavec

Zvonohlík zahradní 

Zvonek zelený 

Stehlík obecný 

Čížek lesní     

Konopka obecná

Křivka obecná     

Hýl obecný     

Dlask tlustozobý  

Strnad obecný

Strnad zahradní

Strnad rákosní  

Strnad luční