Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

  

2003 od 2004
syl. atr.: 47q = 100 % syl. atr.: 9q = 19,1 %

  

 

Ochrana : bez zvláštní ochrany 

 

Popis: Pěnice černohlavá je pták velikosti vrabce. Sameček má šedohnědý hřbet a lesklý černý vršek hlavy. Tato čepička sahá k hornímu okraji oka. Samička a mláďata mají temeno hlavy hnědočervené.   

 

Biologie : Zdržuje se převážně v hustém křoví při zemi, při zpěvu ale sedí sameček v koruně stromu a někdy se i ukáže na nějaké vyšší větvičce. Zpívá poměrně čistým hlasem, přičemž jednotlivé tóny jsou pospojovány a neodděleny od sebe, jako třeba u slavíka. Většinou je její zpěv nezaměnitelný s jiným druhem, někteří jedinci však svým přednesem připomínají pěnici slavíkovou. U nás se zdržuje od dubna do října. Je to jako ostatní pěnice hmyzožravec, ale živí se i bobulemi (černý bez, ptačí zob, rybíz) a tak někdy zůstane dlouho do zimy nebo i dokonce vzácně přezimuje. Její zimoviště leží od Britských ostrovů po subsaharskou Afriku (bližší viz Šťastný, Bejček, Hudec 2006).

 

Výskyt na Bílinsku : Běžný ptačí druh, rozšířený v lesích, křovinatých plochách, parcích, zahradách, polních remízkách celého území.