Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

  

2003 od 2004
phy. tro.: 33q = 70,2 % phy. tro.: 25q = 53,2 %

  

 

Ochrana : Bez zvláštní ochrany

 

Popis:  Na rozdíl od budníčka menšího je sice zbarven více do žluta a má i nápadnější proužek přes oko, nicméně to pro  jeho pohyblivost v korunách stromů v přírodě těžko postřehneme, zrovna tak jako světleji zbarvené nohy. Zato hlasově se projevuje naprosto odlišně. Jeho zpěv připomíná zpěv pěnkavy, je ovšem unyle ukončen, bez jadrně jásavého popěvku a slyšet jej můžeme od dubna do července. Vábení je tázavě dvojslabičně znějící „fyít“. I název větší je trochu zavádějící a vztahuje se jen k porovnání vůči budníčku menšímu, neboť je drobný, menší než vrabec.

  

Biologie : Biotopem tohoto druhu jsou nejen lesy všeho druhu, ale i parky, remízky, rekultivační výsadby nebo porosty podél vodních toků. Je přísně stěhovavý, u nás se zdržuje od dubna do září, zimuje jižně od Sahary. Hnízdí na zemi v trávě.  

 

Výskyt na Bílinsku :  Vyskytuje se  poměrně hojně, nejvyšších hustot dosahuje v lesních porostech na výsypkách, například v okolí Braňan, ale i v lesích okolo Bořně či ve Středohoří. Najít jej ovšem zrovna tak můžeme v městských parcích nebo v zahrádkářských koloniích. Nicméně ani v minulém mapovacím období, ani v současném mu prozatím nebyla věnována mimořádná pozornost, jeho rozšíření podle mapky tudíž nevystihuje jeho plošný výskyt. V následujících sezónách se celkem jistě prokáže jeho výskyt na většině území.