Budníček menší (Phylloscopus collybita)

  

2003 od 2004
phy. coll.: 44q = 93,6 % phy. coll.: 32q = 68,1 %

  

Ochrana : Bez zvláštní ochrany

 

Popis:  Nenápadně zbarvený štíhlý ptáček, se svrchní stranou šedozelenou, spodní světlejší, tmavýma nohama a málo patrným nažloutlým proužkem přes oko. Od ostatních podobně zbarvených ptáků jej ovšem velmi snadno můžeme poznat podle hlasu – vábení je měkké vesele znějící „tuít“, zpěv je pak naprosto nezaměnitelný – opakované, pravidelné „cilp calp cilp calp ...“, neúnavně přednášené z korun stromů. Navíc se ozývá i na podzim, i když v tu dobu jej jeho zpěv již méně intenzivní.   

 

Biologie :  Tento hmyzožravý pěvec k nám přilétá již v druhé polovině března a vydrží u nás často až do listopadu. Jako ostatní budníčci hnízdí na zemi. Hnízdo je zakrytá koulička postavená ze suchých stébel, vystlaná peřím. Jinak se ovšem pohybuje převážně ve větvoví stromů a keřů, takže jej mnohem častěji slyšíme než vidíme. Je naprosto běžný, vyskytuje se nejen v lesích, ale i v krajině s remízky, stromořadími, v parcích, lesích i zahradách. Zimu tráví na rozdíl od našich dalších budníčků na jihu a jihozápadě Evropy.

 

Výskyt na Bílinsku : Tak jako na většině území je na Bílinsku hojně zastoupeným druhem. Slyšíme jej všude, kde je alespoň několik stromů s trochou podrostu, a naše okolí se spoustou málo udržovaných ploch mu vyhovuje. Po dokončení mapování bude jeho zastoupení pravděpodobně stoprocentní.