Archiv aktualit "2011"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

 

5.12.2011 kniha o Bořeň očima geologa je v tiskárně

K. Mach a P. Závada ve spolupráci s mnoha dalšími kolegy a pomocníky, dokončili knihu Bořeň očima geologa a předali jí do tiskárny - kniha v našem tradičním brožiovaném podání bude mít 96 stránek, bude tedy zatím nejobjemnější a navíc bude mít ještě 28 stránkovou přílohu v anglickém a německém jazyce. Dohromady to tedy bude  114 stran ve dvou brožurách. Kniha by měla být hotova 20 12.2012. V knížce je 83 barevných ilustrací a obsahuje pár novinek, které usnadní její studium. Její prodejní cena bude někde kolem 70 koruni. Cizojazyčná příloha obsahující anglické a německé resume knihy a popisky k obrázkům se k ní bude prodávat cca za 10 Kč. Rok Reussů a Bořně tak bude završen třetím počinem... 

                    Půjde -li vše dobře, bude kniha pokřtěna přímo na vrcholu Bořně ještě před koncem roku.

1.12. 2011 "Skleněný Bořeň" je na světě....

Nakonec se podařilo. Digitální model hory jsme použili nejen na výrobu velmi užitečné mapy ale také krásného předmětu. Máme k dispozici minimodel Bořně vypálený laserem do skleněné krychle o hraně  6 cm. Bořeň je v této krychličce 11771 x zmenšený a můžeme si ho prohlédnout ze všech stran aniž bychom museli nastupovat do letadla. Je to také nádherná dekorace. Zatím bylo vyrobeno 20 exemplářů pro zájemce z řad členů Bílinské přírodovědné společnosti. V případě zájmu veřejnosti jich může být vyrobeno více. Uvnitř krychle je rovněž vypáleno logo naší společnosti  Cena pro člena společnosti činí 500,- Kč, což odpovídá výrobní ceně. Pro zájemce mimo členy společnosti bude prodej omezen podstatným navýšením ceny.    

  

  

10.9.2011 Národní kolo Indiánské stezky na jižní Moravě

Po několika letech jsme se opět vypravili na jižní Moravu do oblasti Ždánického lesa, nedaleko Snovídek do haluzické hájenky, abychom zde obhajovali své úspěchy z minulých let na národním kole Indiánské stezky. Postoupily sem z krajského kola dvě naše dvojice - dorostenky Lada a Maky a dva Honzové - mladší chlapci. Jak už to bývá, všechno je jinak, a tak Lada odpadla na chřipku den před odjezdem a už to nevyležela, takže v den odjezdu jsme sháněli a sehnali náhradu v podobě Kláry - mladší dívky - ančto jiné dorostenky ani starší dívky v oddíle nemáme. Rovněž Honza V. dal přednost výletu do hor, ale jeho výpadek jsme naradili okamžitě na schůzce sojek ve čtvrtek a místo něho jel Michal H.

Po těchto zmatcích ještě v den odjezdu přišly u Maky rozbitá rovnátka a posunuté zkoušky v autoškole.... No, nakonec jsme vyrazili včas a cca za 4 hodiny dorazili z Bíliny na místo soutěže. Tam jsme se v klidu hájovny prospali a druhý den zasoutěžili, shrábli zlatou medaili (kluci) a stříbro (holky) a zase v klídku a  pohodě odjeli autem domů. Víkend tedy nezačal klidně, ale zase se ukázalo, že věci se nemají  nikdy vzdávat a tak vše sckončilo pěkným úspěchem. Časový náskok kluků byl deset minut na druhého a tak bylo jejich vítězství naprosto zasloužené a neoddiskutovatelné. Výsledek naší holčičí dvojice vzhledem k věkové a výškové asimetrii lze označit také jako jedinečný, takže našim sojkám blahopřejeme a přejeme další podobné úspěchy. Maky si svoje poslední vystoupení v této soutěži (už je jí 18) užívala a výborně při tom Kláru zaškolila.  

15.8.2011 - 5.9.2011 - Proveden nanagement na Kostrlíku

Sečení ve třech brigádách a úklid ve dvou - tak se letos, dá se říci bleskovým způsobem uskutečnily práce na Kostrlíku. Přes počáteční rozpaky nakonec počasí přálo a tak práce pěkně odsejpala, brigádníkům chvílemi nestačilo nářadí, tráva také nenarostla tak dramaticky jako loni, což je s podivem, když si uvědomíme jaké bylo v červenci vlhké počasí. Hlavní zásluha na sečení patří M. Horákovi, J. Vaníkovi, K. Machovi a P. Jarošovi.  Díky za uklizení sena patří kromě našich nejmladších - sojek rovněž ornitologické sekci s M. Hanzlíkovou v čele a také R. Zenkrovi a nováčkovi naší společnosti R. Grambličkovi.Bohužel se nám letos podařilo poškodit křovinořez natolik, že si to vyžádalo jeho opravu za cca 4000,- Kč  plus musely být za téměř 1000,- Kč zakoupeny nové popruhy. Inu za ta léta práce pro společnost v těžkých podmínkách už potřeboval taky své.... 

30.6.2011 - Vytištěna naše mapa Bořně

Po letech práce (2007 -2011) se podařilo dokončit práci na vytvoření zcela nové originální mapě Bořně v měřítkách 1 : 2000 a 1 : 5000. Mapu pro nás vytiskla tiskárna sdužení Mac v Praze. Autory mapy jsou měřička a fotogrammetrička Severočeských dolů a.s. Eva Dvořáková, která provedla metodou letecké fotogrammetrie rozhodující část měření a Karel Mach, který mapu dovedl do konečné podoby. Za spolupráci na tvorběmapy je potřeba poděkovat ještě měřickému oddělení SD  a .s. a Z. Dvořákovi. Tisk mapy podpořilo město Bílina, software na zpracování mapy do konečné podoby poskytla firma Atlas spol s r.o.. Licenci na data vytvořená mapováním vlastní naše společnost.  Mapa má velikost 430 x 310 mm a je složená do kapesního formátu velikosti 111 x 155 mm.

 

13.6.2011 - 19.6.2011 - národní finále Zelené stezky - Zlatého listu  - 3. místo!!!!!!

téměř týden trvalo národní finále naší oblíbené soutěže, kterého se zúčastnili naši nejmladší členové pod vedením vedoucícho. Po třech dnech přírodovědných exkursí po Jizerských horách proběhla vlastní soutěž. Soutěž pro nás skončila obrovským úspěchem - dosáhli jsme historicky nejlepšího umístění - po třech letech účasti ve finále jsme konečně dosáhli na bronzovou medaili!!! Soutěž se odehrávala v Novém městě pod Smrkem v centru Jizerských hor. Naši borci se museli potýkat s dalšími 11 týmy - vítězi krajských kol. Za tímto úspěchem stál tradičně výkon naší  hvězdy Michala a jeho družiny (Radek, Viktorka), které dosáhlo vysoce nadprůměrného množství bodů, ale též vyrovnaný, zdaleka ne podprůměrný výkon druhé družiny (Honza, Klára, David). Naše družstvo po sečtení bodů obou družin získalo nejen třetí místo v kategorii mladších, ale díky tomu, že se jednalo snad o nejmladší družstvo soutěže i sympatie ostatníc soutěžících. Družstvo mělo také obrovskou motivaci - sázku s vedoucím o to, že nedosáhne lepšího jak 5. místa stejně jako loni... 

Je možno dostat se ještě výše? To se ukáže v příštím roce, kdy celé družstvo může zkusit svůj úspěch zopakovat - bude to poslední rok soutěžení dvou nejlepších - Honzy a Michala v této kategorii. Budeme se na to intenzivně připravovat. Obrovskou naději také vkládáme  do našeho staršího družstva, které při svém prvním vystoupení na této soutěži na krajském kole skončilo na druhém místě a do národního kola bohužel nepostoupilo. Třeba ještě připomenout, že s největší pravděpodobností budeme v roce 2012 pořadateli krajského kola této soutěže, takže budeme mít "výhodu domácího hřiště".

Za pomoc s dopravou na soutěž a zpět je potřeba poděkovat Pavlovi Jarošovi a tatínkovi Jendy Smrže a za pedagogickou pomoc Jarce Mrázové, která stejně jako loni a předloni pomohla s dohledem nad dětmi a nahradila vedoucího po první 3 dny soutěže, kdy byl vedoucí vázán pracovními povinnostmi.

Medailisté národního kola Zelené stezky na Smrku v Jizerských horách

 

Duben - červen 2011 - další řada exkursí a  důl Bílina

K. Mach, M. Horák a Z. Dvořák se jako i v minulých letech vystřídali při provázení exkursí na povrchovém dole Bílina a okolních rekultivacích

  5.4.2011 - 17 pedagogů z VŠB Ostrava s irskými kolegy a studenty - životní prostředí, dolování, geologie - K. Mach 

21.4.2011 - 50 studentů ze Zimbabwe - životní prostředí, dolování, geologie - K. Mach + M. Horák

  3.5.2011 - 28 studentů a pedagogů Pedagogické fakulty UK Praha -životní prostředí, dolování, geologie, ornitologie - K. Mach + M. Horák

13.5.2011 - 20 studentů SPŠ Duchcov - geologie, těžba -  Z. Dvořák

17.5.2011 - 30 žáků ZŠ Teplice - životní prostředí, dolování, geologie - K. Mach + M. Horák

18.5.2011 - 9 členů sekretariátu ČSO - ornitologie - K. Mach + M. Horák

19.5.2011 - 27 studentů a pedagogů Přírodovědecké fakulty UK Praha -geochemie, těžba, životní prostředí - K. Mach

24.5.2011 - 40 studentů a pedagogové Hornickotechnické university Atheny - technologie těžby, geologie, rekultivace-  K. Mach

25.5.2011 - 20 žáků 9. třídy ZŠ Louny + 12 pracovníků VŠB Ostrava - životní prostředí, dolování, geologie - K. Mach

26.5.2011 - 20 studentů a pedagogové Přírodovědecké fakulty UK Praha - paleontologie - Z. Dvořák, K. Mach

  6.6.2011 - 22 studentů tercie gymnázia v Bílině -  technologie těžby, geologie, rekultivace - K. Mach

16.6.2011 - 25 studentů fakulty životního prostředí UJEP Ústí nad Labem - technologie těžby, geologie, rekultivace - Z Dvořák  

 

Provedli jsme tedy ve 12 exkursích více jak 300 zájemců o poznání geologie, fungování dolů, rekultivací a životního prostředí v okolí dolu Bílina.   

 

 

3.6. 2011 Ornitologická vycházka pro žáky ZŠ J. Pešaty

 

           

Letos již třetím rokem pořádali členové Ornitologické skupiny při Bílinské přírodovědné společnosti vycházku pro žáky 4. ročníku ZŠ J. Pešaty zaměřenou na pozorování ptactva v okolí Duchcova. Trasa vedla podél Kláštereckého potoka k jilmové aleji. Zde čekala na žáčky ukázka kroužkování odchycených ptáků s podrobným výkladem. Zblízka si mohli prohlédnout cvrčilku zelenou, pěnici slavíkovou, pěnici černohlavou, sedmihláska hajního, budníčka menšího, pěvušku modrou, kosa černého, zvonka zeleného a nakonec, když se již děti chystaly zpátky do školy, chytil se nejzajímavější ptáček – krutihlav obecný – jediný náš šplhavec, který na zimu odlétá do teplých krajin. Dále žáci poslouchali, co kolem zpívá a některé druhy se sami snažili určovat.Kromě hezkého zážitku si děti odnesly i spoustu nafocených obrázků. Počasí se vyvedlo a všem se vycházka moc líbila.

                                                                   Mgr. Martina Hanzlíková

 

 

 

28.5. - 2011 Zelená stezka - Zlatý list v Ústí nad Labem - Kočkově

 

           Zelená stezka se tentokrát zcela výjimečně neodehrávala v Krásné Lípě, ale organizátoři vybrali na místo konání Kočkov v Ústí nad Labem, kam jsme se dostali postupně vlakem, trolejbusem a pěšky. Michala přivezl táta  atk nebylo co řešit, už jenom soutěžit. V lese nad Kočkovem za Hydrometeorologickým ústavem byla jako obvykle rozmístěna stanoviště, kde různě přísní  (včetně geologického stanoviště našeho vedoucího a ornitologického stanoviště našich ornitologů pod vedením M. Horáka) rozhodčí rozdávali body za přírodovědné a ochranářské vědomosti tříčlenných hlídek. Soutěže se tentokrát zúčastnilo docela málo soutěžících, nepřišli místní Brontosauři a chyběly i jiné tradiční týmy. Naše dvě družstva nejen z toho důvodu skvěle bodovala. Mladší (Michal H. Radek V., Klára F., Honza., S. Viktorka J., a David D.) s převahou 30 bodů zvítězili a postupují do národního kola, které se koná již 13.6 - 19.6. 2011, v Novém Městě pod Smrkem v Jizerských horách. Starší družstvo (Michal. P., Petr P. David S., Jakub V., Dan P. a P.Špulák), přestože tři z nich ještě věkem patří do kategorie mladších, dosáhli 2. místa a příště by mohli být žhavými kandidáty na vítězství, protože jejich ztráta na vítěze nebyla nikterak veliká. Cestou zpátky jsme zažili "veselou" příhodu na náměstí v Ústí nad Labem, kde jsme čekali na vlak, pojídajícc pochutiny z Mc Donaldu a studujíc knižní ceny, které jsme získali. Při honění se po náměstí David S. strčil Radka do fontány z vodou, takže byl Radek nakonec od hlavy k patě mokrý. Naštěstí se našel dostatek oblečení od kamarádů a Radek nemusel cestu domů absolvovat nahý nebo mokrý.  Výsledek je skvělý a velice slibný do národního kola i do příštího roku. Blahopřejeme všem účastníkům a děkujeme i dospělým za pomoc s organizací soutěže (příští rok si to možná vyzkoušíme sami v Bílině). Ladě a Markétě , které s námi také jely. děkujeme za pomoc s hlídáním a doprovodem malých sojek a o pomoc na stanovišti rozhodčích. 

 

13.5. - 15.5. 2011 Indiánská stezka v Krásné Lípě

 

           Na krajském kole Indiánské stezky samozřejmě nemohou chybět Bílinské sojky obzvláště pokud je pěkné počasí a vše se koná v okolí Základny ČSOP Buk v Krásné Lípě. Cesta na soutěž, kam jsme jeli skoro všichni, byla tentokrát dost napínavá, zejména díky páteční "tvořivosti" Českých drah. Z původně jednoho přestupu v děčíně se vyklubaly přestupy 4 z toho ten první se odehrál již na Bílinském nádraží, kde nám sdělili, že courák dál nejede pro poruchu lokomotivy a od Čské Kamenice nás dál navíc čekala cesta  přecpaným autobusem náhradní dopravy...

Konec dobrý, všechno dobrý, dojeli jsme včas, na základnu došli s plnou polní klidně i úplní nováčci a na základně jsme vyfasovali k nocování klubovnu vedle jídelny. Vešli jsme se každý na svůj metrčtvereční podlahy a dá se říci, že jak to bývá první den před soutěží jsme se téměř nevyspali. Soutěžní den to spravil, soutěž běžela podle plánu a naše dvoučlenná družstva (bylo jich sedm) vůbec nezapadla. Naše dorostenky Maky a Lada s přehledem ve slabě obsazené kategorii zvítězily. Na druhém, postupovém  místě se ještě umístila družina mladších chlapců - již zkušeného zkušeného Honzy S. a nováčka Honzy V. Blahopřejeme k postupu do Národního kola na podzim do Prahy. Ani ostaní, většinou na stezce poprvé, zdaleka nezapadli. Michal P. a Péťa P. v téže kategorii ja ko Honzové skončili hned za nimi třetí (michal zvyklý vítězit z toho byl trochu nesvůj... ale v příštím roce to určitě všem nandají),   a tutéž medaily v kategorii mladších děvčat si vybojovala Klárka s Viktorkou a v kategorii starších chlapců Jakub V. a David S. Čtvrté místo v kategorii nejmladších chlapců zaznamenali naši nejmenší Radek a Roman - kluci jsou dobrým příslibem do budoucna. Naprostá většina našich borců tedy "stála na bedně" a získali pěkné knižní ceny. Bojovníky do rezervy, ale s čistým štítem se stali Petr Š. společně s Davidem D. Kluci jeli na soutěž jako náhradníci, kdyby náhodou někdo vypadl a protože se  nikdo účasti soutěže dobrovolně nevzdal a nikoho nesklátila žádná nemoc, tak si zazávodili ve starší Petrovo kategorii starších hochů, což pravidla dovolují. Vzhledem k tomu, že David je ještě nejmladší a Petr není mezi sojkami dlouho a takovou soutěž ani jeden z nich ještě neabsolvoval, pořádně je to znevýhodnilo a tak v této nejobsazenější kategorii byli jedenáctí, zdaleka však ne poslední. 

Jak v sobotu odpoledne tak v neděli dopoledne jsme ještě absolvovali dva pěší výlety do okolí asi po 15 kilometrech. V sobotu jsme těsně před zavíračkou stihli ještě vstup na báječnou rozhlednu na Vlčí hoře, kam se jde nádhernou krajinou mezi loukami a lesem  a je odtud rozhled nejen do korun stromů - večer jsme si ještě užili tepla ohně u táboráku a opékání uzenin a v neděli jsme navštívili krásné pískovcové Kyjovské údolí, bohužel jsme na to neměli dost času kvůli obědu a odchodu na vlak domů. 

 

 

29.1. 2011 Výlet Bílinských sojek do Prahy

 

           V rámci biologické a mineralogické přípravy na soutěžní rok jsme se vypravili do Prahy, kde jsme navštívili právě pořádanou amatérskou burzu minerálů a rovněž atrakci Mořský svět na výstavišti v Holešovicích. Amatérská mineralogická burza, na které své minerály vystavovali i někteří členové naší společnosti a někteří dospělí šlenové tam také samostatně vyrazili na "čumendo" nám umožnila se s pozoruhodnými a krásnými minerály doslova polaskat, potěžkat si je obrace v ruce a vnímat  jejich zvláštnosti a krásu bezprostředně, nikoli přes muzejní vitrínu. Mnoha účastníkům se tam také zcela vyprázdnila peněženka. Mořský svět sice nepřekvapil nějakými novinkami, nicméně stále se jedná o velmi dobrou možnost pozorovat, mořské ryby, želvy, korýše, měkkýše a láčkovce aniž bychom za nimi museli putovat někam do tropických moří a šnorchlovat. Během výletu se  kromě mimořádných příjemných zážitků nic mimořádného  nestalo a tak domů dorazilo všech 14 účastníků spokojených.  

 

 

  Sojky u sochy Sv. Václava

 

21.1. 2011 Výroční členská schůze

 

           Výroční členská schůze proběhla netradičně, v klubovně Bílinských sojek a jako na potvoru na schůzi přišel historicky nejvyšší počet členů - celých 17. Začátek byl již v 15:30 hod. Ne že bychom se nevešli a myslím, že nám bylo docela dobře když jsme si byli blíž, takže snad s touto formou organizace schůzí můžeme počítat i do budoucna - přeci jen, jsme při tom doma. Pohodu při úvodní přednášce může spestřit i konvice s čajem a podobně.  Po přednášce předsedy o jeho zájezdu do Norska se tradičně pokračovalo volným čtením zprávy o naší činnosti  a finančním hospodařením za uplynulý rok. Po jednohlasném schválení této zprávy ještě následovala trochu bouřlivá diskuse o tom, zda rekultivovat nebo nerekultivovat výsypky a doly a kde je vlastně rozumná míra... diskusi vyprovokoval Míra H. svým vystoupením o roli slavíka modráčka v našich ornitologických aktivitách a v krajině a vůbec o rekultivacích. Po té jsme se se svými myšlenkami v hlavách rozešli.