Archiv aktualit "2012"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

 

23.12. 2012 nová kniha - Minerály Bílinska

 

        Z tiskárny byla dodána šestá publikace Bílinské přírodovědné společnosti o minerálech okolí Bíliny autorů J. Svejkovského, Z. Dvořáka, R. Grambličky a K. Macha. Publikace má jako obvykle formát A5, vazba je brožovaná lepená. 130 stran obsahuje stejný počet barevných fotografií. Kniha popisuje minerály nalézané v okolí Bíliny po dlouhou řadu let a také aktuální stav jejich nalezišť. Všechny fotografie jsou originální a jedná se o dosud nepublikovaná vyobrazení většinou nových vzorků bílinských minerálů. Publikace je určena všem milovníkům přírody okolí Bíliny, učitelům i studentům, mineralogům a sběratelům minerálů a samozřejmě bílinským patriotům. Kniha je k mání za 100,- Kč, přímo na požádání u vedení společnosti, nebo v knihkupectví Mazánek na Mírovém náměstí v Bílině..

  

  

27.10.2012 výprava na výstavu minerálů do Mnichova

 

            Spolu s našimi příznivci a přáteli jsme již tradičně navštívili výstavu minerálů zkamenělin a šmuků v Mnichově. Podařilo se zcela obsadit autobus a akce proběhla jako obvykle bez problémů a ke spokojenosti účastníků. Za plynulý průběh děkujeme dopravci - firmě Sportbus za organizaci Z. Dvořákovi a K. Machovi. 

  

 

  29.9.2012 v Teplicích proběhla amatérská mineralogická burza  

 

Burzu již potřetí úspěšně organizovala naše společnost ve spolupráci s Gymnáziem v Teplicích přímo v budově gymnázia, tentokrát v termínu společně s Akva-tera trhy. Návštěvníci měli také možnost shlédnout interiéry gymnázia, skleníky a malou gymnazijní zoologickou zahradu. Burzy se zúčastnilo celkem 45 vystavovatelů z celých Čech a odhadovaný počet návštěvníků byl 350. Dětští návštěvníci dostali  u vchodu dáreček a jejich vstup byl bezplatný. Za přípravu burzy můžeme poděkovat zejména rodině Zdeňka Dvořáka a Bílinským sojkám.

 

 22.9.2012 v Ústí nad Labem - Kočkově  národní kolo Indiánské stezky

 

Národní kolo Indiánské stezky proběhlo stejně jako kolo krajské v Ústí nad Labem, tentokrát v nám známém lesním prostředí v okolí meteorologické stanice na Kočkově. Organizaci měli na starosti dobrovolnící z DDM Ústí nad Labem pod vedením J. Černého. Stezka byla oproti jiným letům a krajskému kolu okleštěná o některé disciplíny a počet účastníků byl asi nejmenší, jaký jsme dosud zažili. Naše sojky se ovšem prosadily stejně jako vždy - všechny tři dvojice, které postoupily z krajského kola  obsadily   medailová místa. Nejlépe dopadli Kuba s Michalem, kteří v kategorii starších chlapců zvítězili (Michal jako mladší zastupoval v soutěži Dana), Honza s Matějem obsadili v kategorii maldších chlapců druhé místo a naše mladší dívky Klára a Viki skončily nakonec na místě třetím. Jako každý rok tedy máme vítězství v národním kole, všem účastníkům blahopřejeme.   

   

13.9.2012  a 20.9.2012 Sklizeň sena na Kostrlíku

 

V těchto dvou dnech Bílinské sojky, každý den téměř v kompletním složení sklidily posečenou trávu na Kostrlíku a letošní management je tudíž ukončen. Bohužel letos nám z důvodu celkového nedostaku financí AOPK ČR žádnou dotaci nepřidělila, takže jsme vše provedli zcela zadarmo a  dobrovolně. Díky srážkově podprůměrnému létu naštěstí trávy narostlo méně a tak vše proběhlo během dvou dnů sečení a dvou brigád Bílinských sojek na sklizni. 

   

          

7.9. a 11.9.2012  Zahájili jsme sečením každoroční management na Kostrlíku

 

          V pátek Míra H. s Karlem M. a v úterý Jirka V. posekali naší plochu na Kostrlíku, čímž byl zahájen každoroční management prováděný naší společností na této lokalitě. Bohužel letos údržbu tohoto xerotermního trávníku s výskytem Koniklece a dalších suchomilných bylin bez přidělené dotace - AOPK ČR nám letos z důvodu snížení celkové přidělené částky na managementová opatření nejdříve snížila cenu za plochu a posléze zcela zamítla žádost o podporu. Pokud bychom však letos vynechali, mohli bychom si výrazně ztížit práci v dalších letech, proto do toho jdeme ve vlastní režii.

    

26.7.-30.7.2012  Putovní tábor Berounka  - Střela 2012

 

          Putovní tábor proběhl v plánovaném termínu a po plánované trase, tedy údolím Berounky od Nadryb k Liblínu a pak zpátky proti proudu Střely.  Spali jsme ve stanech. Všichni jsme si to užili a přežili ve zdraví. Tábora se zúčastnilo 6 sojek (Klára, Viki, Kuba, Honza, David a Dan) vedoucí a praktikantka - starší sojka Lada. Podmínky byly od začátku dosti brutální. Vyskoké teploty se střídaly s prudkými bouřkami, takže jsme se střídavě koupali v potu a vodě, která padala shora. Turistické trasy měly různě pozměněné značení, podle toho, jaký pozemek kde kdo si  nově oplotil, takže přišlo i na kompas. Celkem jsme s plnými batohy nachodlii asi 30 kilometrů (ve dvou dnech), kolem 20 kilometrů bez nich.  První den to byla krátká trasa ze Sedlecka do Kostelce (tu jsme měli usnadněnou - stopli jsme si náklaďák), druhý den jsme prožili rýžováním zlata na potoce Velká Radná a koupáním u Jezu v Kostelci,  třetí den jsme hrdinsky přešli z Kostelce do Liblína po břehu kaňonu Berounky, čtvrtý den následovala cesta údolím Střely a okolními lesy do Plasů. Týž večer jsme skončili v Mladoticích v rekreačním středisku odborové organizace SD, a.s., jejichž okolí jsme si prohlédli následující den. Přes počáteční potíže všichni nakonec pochopili, že je nikdo nikam neodveze a musí vše odnést na svých zádech a výborně tu námahu zvládali. Během cesty jsme viděli spoustu zajímavých živočichů a rostlin a zajímavé geologické jevy. Díky dešti rostly i houby a některé dny jsme měli pusy i ruce modré od borůvek. Podrobný popis putovního tábora bude k přečtení na stránkách Bílinských sojek. 

 16.6.2012 - národní finále SOČ v Kutné Hoře

Naše slavné matadorky Maky a Lada se o víkendu 15. - 19.6.2012 zúčastnily národního finále středoškolské odborné činnosti - přehlídky odborných a vědeckých studentských prací. Na přehlídku se sjeli vítězové všech krajských kol v 18 kategoriích. Naše dívky v kategorii učebních pomůcek, kde obhajovaly svůj "Atlas vajec ptáků severozápadních Čech" skončily na 11 místě (ze 16 krajů). Bylo to úplně poprvé, co se někdo z Bílinských sojek dostal tak vysoko ve středoškolské soutěži vědeckých a odborných prací. Jejich 195 stránková práce byla ale ještě lépe oceněn při prezentaci práce na Přírodovědecké fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích 12 května 2012. Na základě své presentace a obhajoby práce, sem byly obě studentky jednohlasně přijaty ke studiu na této fakultě. 

4.6.- 10.6. 2012 Národní kolo Zelené stezky - zlatého Listu

Již po několikáté jsme díky úspěchu na krajském kole dostali možnost reprezentovat kraj na národním kole Zelené stezky - zlatého listu. Soutěž se tentokrát konala nedaleko Ivančic u Brna v krásném údolí řeky Jihlavy pod hradem Templštejnem. První čtyři dny se nesly ve znamení cesty tam a intenzivního poznávání okolí exkursemi s odborníky (někdy exkurse začínaly i mimořádně velmi brzy ráno, nebo naopak až v noci).Během týdne jsme viděli na vlastní oči řadu živočichů, které jsme v životě neviděli "naživo" jako třeba mloka skvrnitého, ještěrku zelenou, ovili jsme v řece raka říčního, účastnili se ochytu ptáků, netopýrů i hlodavců a poznali spoustu nových rostlin, hmyzu, seznámili se s meteorologickými přístroji, pastmi a sítěmi na živočichy a podobně.Vyvrcholením byla sama soutěž, starší družstvo ji mělo zase zase v dešti. Družstva byla na trase 4 - 5 hodin, starší kluci dokonce přes 7 hodin. Obhajoby naší činnosti pro přírodu proběhly celkem uspokojivě, takže jsme před konečným vyhlášením v sobotu byli napjatí, jak jsme v konkurenci 14 mladší ch a 14 starších družstev dopadli. O čtvrt bodu nám nakonec uteklo třetí místo k kategorii mladších (Viki, Klárka, Alča, Michal, Honza a Radek), v kategorii starších jsme s naším čistě klučičím družstvem (Jakub, Petr, David,Dan, Honza, ) obsadili místo jedenácté. V obou případech to byl oproti naší účasti z před 4 let velký posun vzhůru. Oproti loňsku naše mladší družstvo spadlo o jednu příčku, ale jak už je výše uvedeno, o pouhý čtvrt bodu z více jak 111,5 bodů celkem. Michalova trojice navíc byla se 122 body čtvrtou až pátou nejlepší družinou z celé soutěže.Návrat domů proběhl velmi příjemně a plynule, opět autobusem a vlakem až do Bíliny. 

31.5. 2012 - Ornitologická vycházka pro žáky ZŠ J. Pešaty

Zajímavý výklad, ukázku odchytu a kroužkování ptáků  předvedla 31. května 2012 pro 4.B ZŠ J. Pešaty v Duchcově Martina Hanzlíková. Děti  měly štěstí na rozmanitost odchycených druhů ptáků. Shlédly samičku žluny šedé, samečka strakapouda velkého a jeho mládě, krutihlava obecného, pěnici černohlavou, střízlíka, kosa černého, samičku strnada obecného, hezky zbarveného samečka pěnkavy obecné a šoupálka dlouhoprstého. Jako obvykle nešlo jen o koukání,  ale děti si mohly ptáky vyfotit i pohladit.

 

   

18.5.2012 - krajské kolo soutěže Indiánská stezka


Skoro všichni členové oddílu Bílinských sojek se 18.5.2012 zúčastnili pro nás tradiční soutěže Indiánská stezka, která se konala tentokrát na svazích Mariánské hory v ústí nad Labem. Soutěž se zcela netradičně konala v pátek odpoledne, ale organizátoři z DDm Ústí nad Labem to zvládli velmi dobře. Tato soutěž rychlosti, vytrvalosti, šikovnosti a přírodovědných vědomostí, je naší doménou a tak jsme i letos jeli na krajské kolo s úmyslem vyhrát ve více kategoriích a postoupit na národní kolo. Přes velmi neregulerní podmínky při stavbě stanu, se nám to nakonec i podařilo. Do národního kola postupují dvojice mladších dívek Viki a Klárka, mladších chlapců Honza a Matěj a starších chlapců Jakub a Dan. Kromě kategorie starších dívek kde duo Alča + Kamča při své vůbec první účasti skončilo na čtvrtém místě, jsme tedy vyhráli ve všech kategoriích, kde jsme se zúčastnili. Navíc ještě máme druhé místo v kategorii starších chlapců (Petr + Honza), a čtvrté místo v mladších chlapcích (Radek + David). Zcela se to nepovedlo malému Honzovi a Vítkovi, kteří během soutěže párkrát zazmatkovali. Národní kolo je na začátku září. Všechny naše vítězné hlídky, porazily své soupeře s velmi výrazným náskokem, máme tedy dobré vyhlídky.

 

6.5. 2012 - Vítání ptačího zpěvu v Duchcově

V neděli 6.5.2012 se mohli milovníci přírody účastnit přírodovědné vycházky okolím Duchcova – Vítání ptačího zpěvu. Tuto akci pořádá v celé ČR každým rokem v první polovině května ČSO ve spolupráci s dalšími organizacemi, u nás s Bílinskou přírodovědnou společností. Vítání navazuje na tradici založenou v r. 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat ptačí zpěv vždy první květnovou neděli. Počet míst, na kterých Vítání ptačího zpěvu probíhá, v ČR každoročně roste.

     Letos byla duchcovská trasa oproti předchozím ročníkům trochu pozměněna, aby návštěvníci, kteří se akce účastní každý rok, viděli na závěrečné ukázce kroužkování také druhy z jiného biotopu, než v minulosti. Letos se sešlo 13 dospělých a 11 dětí a procházkou je provázel jako každoročně Míra Horák, který svým vyprávěním o přírodě dokáže zaujmout jak velké, tak malé posluchače. Tentokrát vedla trasa lužními lesy od Dubského rybníka, kolem Hájských rybníků a podél Kláštereckého potoka do jilmové aleje. Zde čekala na účastníky ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Všichni se zblízka seznámili s pěnicí černohlavou, pěnicí slavíkovou a pěnicí pokřovní, dále s budníčky větším i menším, slavíkem obecným, cvrčilkou zelenou, zvonkem zeleným a především s krutihlavem obecným, který vzbudil největší zájem a obdiv nejen u dětí.Na závěr každý obdržel spoustu propagačních a informačních materiálů o ptácích a přírodě. Pak už jen společné foto a naděje, že se všichni opět sejdou na dalším ročníku Vítání ptačího zpěvu.                                    M. Hanzlíková

 

   

29.4 2012 - Vítání ptačího zpěvu v Košticích

Již podruhé naši ornitologové uspořádali vítání ptačího zpěvu v Košticích - takový zde měla loni jejich akce úspěch! I letos se akce zúčastnilo přes třicet zájemců o ornitologii.  

26.4.2012 - M. Machová a L. Musilová - vítězky krajského kola SOČ

 

Po vítězství v okresním kole, konaném v Duchcově naše nejstarší sojky M. Machová a L. Musilová zvítězily ve své kategorii  - oboru "tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie" - i v krajském kole soutěže "Středoškolské odborné činnosti". To je historický úspěch nejen Gymnázia v Bílině ale samozřejmě i naší společnosti. Krajské kolo se konalo 26.4.2012 v Ústí nad Labem a naše naděje tam obhajovaly svou práci Atlas vajec ptáků severozápadních Čech, který vytvořily na bázi námi zakoupené sbírky vajec. Díky za tento úspěch patří i našim ornitologům M. Hanzlíkové a M. Horákovi za pomoc a odborné vedení. Vítězství v krajském kole  znamená postup mezi ty nejlepší do národního kola. Přejeme v národním kole našim matadorkám úspěch stejně jako v nadcházejících maturitních zkouškách a posléze přijímacích zkouškách na vysoké školy.    

28.4 2012 - krajské kolo Zelené stezky- Zlatého listu v Krásné Lípě

V krásném spíše letním počasí se odehrálo krajské kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list v okolí terénní základny ČSOP Buk v Krásné Lípě.  Bílinské sojky tradičně patřily k favoritům, tentokrát však naše převaha byla  naprosto drtivá - zvítězili jsme s velkým náskokem jak v kategorii straších tak i mladších a postupujeme do národního kola, které se koná ve dnech 4 - 10.6. 2012 v Hrubšicích u Ivančic na Moravě. Na záda nám začala dýchat družstva, která z Lounské základní školy J.A. Komenského přivezla Lucie Rychtrová - aktivní členka naší společnosti. Úspěch je to tedy pro nás, dá se říci, téměř dvojnásobný.  Děkujeme Bílinským sojkám  za vynikající reprezentaci společnosti i města Bílina, přejeme úspěch v národním kole a Lucii přejeme, aby vytrvala, protože i lounské děti jsou ve znalostech přírody výborné.

Díky patří také Jirkovi a Aničce za účast v rozhodcovském sboru soutěže - jako obvykle zabezpečili výborně ornitologickou zastávku.

1.3.2012 naše společnost byla oslovena ve smyslu možné spolupráce se společností Bohemia healing waters

Společnost Bohemia healing waters, provozující stáčírnu Bílinské kyselky v Bílině projevila intenzivní zájem o spolupráci s Bílinskou přírodovědnou společností. BHW chystá grandiózní rekonstrukci areálu stáčírny, má zájem jednak zkapacitnit provoz ale zároveň obnovit původní podobu budov a v tomto plánu nechybí ani vybudování expozice, která by mohla být zaměřena nejen na historii využití Bílinské kyselky ale také na přírodní zajímavosti okolí. BHW má také zájem sponzorovat některé projekty na kterých pracuje naše společnost. Zatím proběhla dvě jednání, z naší strany byla přislíbena pomoc za podmínek oboustranné výhodnosti.        

Od března pracujeme na dalších publikacích

Úspěch knížky o geologii Bořně bude určitě pokračovat. Na půdě společnosti vznikly dva nové publikační týmy, které začaly pracovat na dalších našich knížkách. Geologové (J. Svejkovský, Z.Dvořák, R. Gramblička a K. Mach) zpracovávají mineralogii širšího Bílinska a P. Jaroš Botaniku na Bořni. Obě akce máme v podstatě zajištěny.       

V březnu byla vyprodána první série skleněného těžítka s modlem Bořně!!!

I přes velmi vysokou cenu 700,- Kč zmizela první 20 ks serie skleněných Bořňů jako pára nad hrncem, proto byla objednána a začátkem dubna i dodána druhá série. Těžítka nové série nejsou zcela shodná s těmi prvními - navíc totiž obsahují uvnitř vypálený nápis informující o tom, o jakou horu se jedná a o její nadmořské výšce. Cena je shodná jak u první série. I druhá série byla objednána ve velmi omezeném počtu - celkem 25 kusů.

Od ledna 2012 pracujeme na nové naučné stezce Bořeň

Na konci roku 2011 proběhla jednání za účasti gymnázia v Bílině a Města Bílina, kde se řešilo, jak naložit s dotací ČEZ na rekonstrukci Naučné stezky Bořeň.   Naučná stezka, kterou vytvořili  na začátku století studenti bílinského gymnázia pod vedením učitele Kučery, zničili z větší části vandalové. Navíc stezka nerespektovala autorský zákon a mnoho údajů na ní bylo nepřesných nebo dokonce nepravdivých. Na těchto jednáních jsme navrhli novou a zřejmě zcela originální koncepci na obnovu bořeňské naučné stezky. Město Bílina tuto koncepci přijalo a realizace se rozběhla ještě koncem roku. Stezka by měla být nenápadná, snadno obnovitelná s vyměnitelným obsahem.

Turisté, kteří se vydají po zelené značce od chaty směrem k vrcholu, naleznou celkem devět stanovišť s plechovými schránkami velikosti cca 50 x 30 x 10 cm. Stezka je již také vyznačená v nové mapě Bořně. Schránky jsou většinou připevněny přímo ke skále , nebo na již existující předměty, ve dvou případech na stojan tvořený ocelovou tyčí (výrobu na objednávku města zajistila firma Arpáš, montáž nakonec horolezec - "borschenonkel" L. Vörös), s tím, že čelo schránky má plexisklovou zásuvku, která bude obsahovat tu nejdůležitější informaci o daném stanovišti v podobě plakátku velikosti A3. Vnitřek schránky bude sloužit pro uložení dalších plakátků. Ty budou zatavené ve folii, svázané dohromady a připojené na řetěz tak, aby každý pochopil, že po vyjmutí a prohlédnutí, je potřeba je zase vrátit zpět do schránky. Ve schránce se postupně budou objevovat nové přílohy, tak jak se je bude dařit vytvářet. Předpokládáme, že postupně přibudou anglické a německé verze vložených materiálů. Ke konci dubna byla většina schránek osazena a byly zde umístěny základní indormace. Další bude přibývat tak, jak budeme mít síly a čas.

 

18 1. 2012 proběhla výroční členská schůze společnosti

program schůze byl  obvyklý  - čtení závěrečné zprávy za rok 2011 - rok 2011 byl úspěšný jak věcně, tak z finančního pohledu. Následovaly volby nového výboru, protože skončilo volební období tohgo předchozího. Předsedou byl opět zvolen Karel Mach, místopředsedou Miroslav Horák, pokladníkem Jiří Svejkovský a revizorem Jaroslava Mrázová. Po diskusi následovalo ještě shlédnutí poutavého dokumentárního filmu o Šumavských lesích.   

od 15. 1. 2012 kniha o Bořeň očima geologa v prodeji

Knížka Bořeň očima geologa byla  slavnostně pokřtena 31.12. ve 13:00 na Vrcholu Bořně za účasti skoro 20 příznivců této hory a je od ledna v prodeji v knihkupectví Mazánek na Mírovém náměstí v Bílině a samozřejmě ji lze pořídit přímo na kontaktech naší společnosti za 70,- Kč.