Informace o aktuálním dění
na úvod < rok zpět

 

26.9.2020  - 

Plánovaná burza minerálů a zkamenělin se z důvodu situace kolem pandemie Covid 19 ruší.

 

28.9.2019  - Pozvání na desátý ročník Amatérské burzy minerálů a zkamenělin

V sobotu 28.9.2019 Vás již po desáté rádi uvítáme na prodejní výstavě  minerálů a zkamenělin do budoby Gymnázia v teplicích v ulici  Čc. dobrovolců. Hlavním organizátorem této tradiční akce je jako vždy Zdeněk Dvořák. Uvidíte nepřeberné množství vzorků různých minerálů a fosílií z celé ČR ale také i ze Slovenska a Německa. Výstava je určena hlavně pro sběratele minerálů a přírodovědce a je striktně zaměřenana přírodní materiál, nenajdete zde tudíž žádné šmuky, bižuterii a podobně.

 

12.9.2019  - Hlavní seč na Kostrlíku

během čtvrtečního odpoledne jsme ve složení J. Vaník, M. Horák, K. Mach + Bílinské sojky  provedli hlavní část managementové údržby na kopci Kostrlíku v Bílině. Jako vždy bylo náplní sečení trávy a likvidace náletových dřevin, což směřuje k ochaně místního suchomilnéh trávníku.

 

12.5.2019  - Pozvání na vítání ptačího zpěvu v Duchcově

V neděli 12. 5. 2019 zvou členové České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti všechny milovníky přírody na jarní vycházku spojenou s pozorováním a určováním ptačích druhů podle vzhledu i podle zpěvu. Sraz je jako každoročně v 7:00 h v Zámecké zahradě u Sfingového rybníka. Trasa povede Zámeckou zahradou směrem k lužním lesům. 
Vycházka bude zakončena u Dubského rybníka, kde za příznivého počasí proběhne ukázka kroužkování ptáků. Pro děti budou opět připraveny krátké soutěže. S sebou doporučujeme vhodný oděv (podle počasí), pevnou obuv, dobrou náladu, dalekohled, foťák, svačinu. 
Povedou: Miroslav Horák, Martina Hanzlíková, Pavel Vít

 

 

20.11.2018  - Ukončení hlavní fáze revitalizce horního rybníčku v Kozlech

Po několika brigádách, zajišťování stavebního materiálu a dlouhého čekání na výrobu originálních zámečenických dílů mohl K. Mach dokončit stavbu nového stavidla na horním rybníčku v Kozlech. Konečně bylo možno zahájit jeho napouštění. Nyní již  hladina v rybníčku pozvolna stoupá a od jara můře začít jeho osídlování obojživelníky z okolní krajiny. V rybníčku je teď 8 karasů stříbřitých a během podzimu se na vyvýšených místech dna a na schodišti vyhřívala skupinka asi 5-7 skokanů skřehotavých, většinou velkých dospělých exemplářů. Kromě stavidla byly opraveny schody, hlavně byl poslední schod zvýšen nad okolní terén aby již do rybníčku nebohla voda volně přitékat z ulice. Nyní je zásobování vodou čistě z podzemního pramene.  Na kraji schodiště byla také z kamenů a betonu vybudováva asi 30 cm široká rampa, která by měla obojživelníkům umožnit lepší vstup a východ z rybníčku, který má jinak strmé stěny. Akci podpořila kromě pravidelných sponzorů též obec Kozly a to částkou 8000,- Kč. Akce kozelské rybníčky je tak v zásadě ve své hlavní části ukončena a čeká nás dále hlavně management, aby se vývoj lokalit ubíral předpokládaným směrem. Po suchém létě, kdy obě nádrže zažily minimální přísun vody a maximální odtok nebo výpar, naštěstí během deštivého konce listopadu a začátku prosince došlo k naplnění obou nádrží a na jarní rozmnožovací vlnu obojživelníků budo připraveny.

 

29.9.2018  - Amatérská mineralogická burza v Teplicích

Devátý ročník tradiční amatérské prodejní výstavy minerálů a zkamenělin se za podpory vedení Teplického Gymnázia  uskutečnil 29.9. 2018 od 9:00 do 14:00 v prostorách přízemí Gymnázia v Teplicích. Na výstavě se zúčastnilo téměř 50 vystavovatelů. Počet návštěvníků překoročil 200. Díky za uspořádání výstavy a její úspěšný průběh patří zejména rodině Z. Dvořáka. Na výstavě bylo možno opět zhlédnout, potěžkat si a samozřejmě zakoupit do sbírky mnoho zajímavostí ze světa minerálů a zkamenělin nejen z našeho regionu, ale i z jiných lokalit v Čechách na Moravě a Slovensku. Řada vystavovatelů také dovezla minerály a fosílie z ciziny. 

 

20.8. 2018  a 17.9.2018   -  zahraniční exkurze na lomu Bílina

20.8.2018 K. Mach na lomu Bílina a na Bořni provázel skupinu studentů a pedagogů geologie z Moskevské státní university, a o měsíc později po lomu Bílina provázel tradiční exkursi studentů University of Nottingham. Obě studentské skupiny jsou našimi tradičními návštěvníky  a tak exkurse probíhá na velmi přátelské bázi.

 

12.6.2018  -  Přednáška v Knihovně na Mírovém Náměstí v Bílině.

K. Mach bude přednesl zajímavou přednášku o třetihorních močálech na Bílinsku formou provádění po mokřadech jihovýchodu USA, které v roce 2016 dvakrát navštívil. Posluchači tak mohli absolvovat skutečnou cestu do pravěku. Přednáška oslovila asi 15 posluchačů.

  

19.5.2018  -  regionální + národní  kolo soutěže Indiánská stezka v Libouchci

V sobotu  19. 5. 2018 jsme se auty dopravili na  další tradiční jarní soutěž do Libouchce. Indiánská stezka probíhá jako spojené regionální a národní kolo. Bohužel prakticky všichni z mladších kategorií nám z nějakého důvodu odpadli, takže Bílinské sojky reprezentovali převážně ostřílení účastníci.  Podle zkušeností také vypadaly výsledky. Nejlépe se umístili naši dorostenci - Michal s Davidem svoji kategorii vyhráli a dorostenky Kačka s Alicí získali stříbrnou medaili. Další naši dorostenci Radek a Petr - skončili těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě a starší žáci Matyáš s Vojtou získali ve své kategorii bronz. Celkově se tedy dá výprava na tuto naši tradičně úspěšnou soutěž považovat za velmi úspěšnou. Mrzí nás jen neúčast našich nejmladších, kteří si mohli poměřit svoje síly a schopnosti s velmi dobrou konkurencí. Úspěšnost celé výpravy potrhle hezký výšlap do Tisských stěn. Tyto pískovcové skály nás uchvátily jak z geologického pohledu, tak zejména úžasnými jeskyň kami, které zde v pískovci vytvořily přírodní zvětrávací a erozní, nebo snad abrazní procesy. Výhledy do krajiny ze skalních sloupů také stojí rozhodně za to. To vše spolu s hezkým počasím nám vytvořilo skvělou náladu k návratu do Bíliny. Organizace pod velením J. Černého z DDM Ústí nad Labem byla jako obvykle vynikající.

 

11.5. - 18.5. 2018  -  seriál exkurzí na lomu Bílina

11.5. začal tradiční jarní kolotoč exkursí na lomu Bílina návštěvou studentů pedagogické fakulty Unoversity Karlovy v Praze. Pokračovalo to 14.5. studenty paleontologie Přírodovědecké university téže university, Následovala exkurse žáků 5. a 9. třídy ZŠ Lipenec 15.5. a květnovou sérii zakončili 18.5. studenti a pedagogové Židovské university v Jeruzalémě v doporovodu pedagogů ústavu nerostných zdrojů UK v Praze. Po všechny dny bylo skvělé počasí a tak několikahodinové exkurse pod vedením K. Macha a s podporou SD a.s. proběhly bez problémů ku spokojenosti účastníků. Rovněž úspěšná byla odpolení exkurse  konference Archeologů 18.5., kterou vedl Z. Dvořák.

 

5.5.2018  - Vítání ptačího zpěvu v Duchcově

V sobotu dne 5.5. 2018 uspořádali členové České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti

   Vítání ptačího zpěvu v Duchcově. 

62 milovníků přírody se sešlo na krátkou procházku okolím Duchcova  z toho bylo 22 dětí. Procházka vedla Zámeckou zahradou, kde Miroslav Horák seznamoval účastníky s ptačím zpěvem a představoval ptačí druhy žijící v Zámecké zahradě. U Dubského rybníka proběhla ukázka kroužkování odchycených ptáků. Byli chyceni: budníček menší, cvrčilka zelená, šoupálek dlouhoprstý, pěnkava obecná, pěvuška modrá, rákosník zpěvný, kos černý, drozd zpěvný, pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnice slavíková, červenka obecná, brhlík lesní. Největší radost udělal jako vždy krutihlav obecný a krásný samec žluvy hajní. Odchyty a kroužkování zajistil P.Vít a M. hanzlíková. V závěru akce proběhla diskuze o ptactvu a jeho ochraně a pro děti byly připraveny drobné soutěže. Místní vítání ptačího zpěvu začíná být opravdu populární...

 

Chytila se i žluva  hajní.

 

Ornitologové v obležení zájemců o demonstraci kroužkování ptactva.

 

30.4.2018  - Ornitologická procházka pro žáky 4.tř ZŠ V. Pešaty v Duchcově

Na pondělí 30. 4. 2018 připravili členové společnosti Martina Hanzlíková a Pavel Vít ornitologickou vycházku pro čtvrťáky ZŠ J. Pešaty v Duchcově. Kromě poslechu zpěvu některých druhů byla dětem předvedena ukázka kroužkování ptáků. Zblízka si žáci prohlédli některé odchycené opeřence, např. pěnici černohlavou, střízlíka obecného, budníčka menšího, červenku obecnou, brhlíka lesního, pěnkavu obecnou, sýkoru koňadru, modřinku i babku. Následovala prohlídka ornitologických kroužků a vybavení každého kroužkovatele. Děti se též dozvěděly, proč ptáky kroužkujeme a jaká data zpětně odchycení ptáci přinášejí. 
Počasí bylo ideální, vycházka se vydařila.

28.4.2018  - Svatomarkovské procesí v Kozlech

Po roce zase nastal čas tradičního Svatomarkovského procesí na trase Sinutec - Kozly - Chrámce. Této akce se zúčastňujeme především tím, že se celoročně stráme o průchodnost cesty z Kozel do Chrámců (postupně zde také vysazujeme alej a likvidujeme bolševník velkolepý) a během vlastního procesí pořádme fotoggraficku výstavu na stěně kozelského kostela. Tentokrát to byla výstava fotografií z výpravy K. Macha do severoamerických močálů, které velmi připomínají třetihorní močály v mostecké pánvi. Pořádající společnost Středohoří sobě tentokrát poněkud nezvládla organizační záležitosti a tak se na oakci dostavilo sotva 25 účastníků i tak ale vše proběhlo v pohodě a procházka jarní krajinou za zpěvu barokních písní opět skončila donesením perníku s obrázkem Svatého Marka na dvůr zámeckých sadů v Chrámcích. Počasí bylo skvělé, nálada také.

 

27.4.2018  - Výlov horního rybníčka v Kozlech

Po jednom neúspěšném pokusu za plné hladiny jsme přistoupili k vypuštění podstatné části vody z rybníčku během týdne (vyžádalo si to destrukci strého výpustního objektu) a následnému výlovu horního rybníčku - bývalé hasičské nádrže v Kozlech. Následně se podařilo za účasti 4 členů rybářského svazu z Bíliny a K. Macha z bahnitého dna vylovit více jak 100 kusů ryb. První na řadě byl cca 50 cm kapr lysec, cca 10 drobných okounů, přes 70 karasů stříbřitých a druhový výčet uzavírá asi 10 perlínů. Ve zbylé vodě bylo ponecháno cca 20 ryb (hlavně karasi), které již nebyo možno slovit. Následně bylo dohodnuto, že je nutno bahno nahromaděné v nádrži splachem ze sousední cesty během desetiletých slejváků z nádrže odstranit. Proto již nebyl rybníček znovu napuštěn. Rovněž bude, jak již bylo plánováno dříve, vybudován nový výpustní objekt (stavidlo), upraven vstup do rybníčka a vybudován betonový práh, který zabrání v budoucnu dalšímu přísunu bahna.

 

15.4.2018  -  Regionální kolo soutěže Zlatý list v Ústí nad Labem na Střekově

V sobotu  15. 4. 2018 jsme vyrazili na tradiční jarní soutěž. Podařilo se nám sestavit jak družstvo sojek mladších, tak družstvo sojek starších. Straší sojky tentokrát byli pokořeni družstvem studentů gymnázia Jateční z Ústí nad Labem  a tak skončili jako druzí. Nepostupují tedy po řadě úspěšných let do národního kola. Mladší družstvo při své první účasti skončilo na slušném  šestém místě. Soutěže jsme se zúčastnili také jako rozhodčí a pomocníci rozhodčích. Bylo nás vidět hlavně na stanovišti ornitologie (P. Vít, M. Hanzlíková, K. Sochorová) a také samozřejmě na satnovišti geologie (K. Mach, J. Vokurka, K. Hejná). Oběma týmům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, rozhodně to nebyla ostuda.  

 

11.3.2018  -  Čištění budek v Hrobčicích

V neděli  11. 3. 2018 v odpoledních hodinách jsme spolu se Sokolem Hrobčice a Stranou Zelených opět po roce zorganizovali pro věřejnost čištění ptačích budek umístěných v nivě potoka podél  cesty z Hrobčic k rybníku Kocouráku. kromě hlavní orgnizátorky M. Očkové se za naší společnost zúčastnili J. Vaník a K. Mach. K. Mach v úvodu zejména pro dětské účastníky provedl krátkou přednášku o ptactvu hnízdícím v budkám a vysvětlil, k čemu ptákům budky stavíme. Celkem bylo přes 30 návštěvníků. Na to se celá sešlost v pěkném slunečném počasí vypravila spolu se dvěma montérskými partami (jednu z nich tvořila právě naš epánská dvojice) nahlédnout do budek, co se v nich loni urodilo. Většina budek byla v loňském roce obsazená,  podle hnízda se dá soudit, že převládali mírně vrabci na d sýkorkami. Akce  jako vždy byla zakočena opékáním buřtů u hrobčického fotbalového hřiště.

O pdobnou akci jsme se pokusili v premiéře týden před tím v Bílině. Účast veřejnosti na čištění budek v Bezovce  však byla prakticky nulová. Možná jsme ani neměli dostatečně dotaženou propagaci ale fakt je, že Bíliňáci se na podobné akce na rozdíl od přednášek v knihovně nehrnou.

 

14.2.2018  - Výroční shromáždění členů Bílinské přírodovědné společnosti

Přátelé - členové společnosti, jako každý rok jste zváni na výroční shromáždění, kde si vyslechneme a schválíme výroční zprávu  podiskutujeme o našich projektech a zaplatíme členské příspěvky. Shromáždění proběhne jako obykle v naší klubovně na Gymnáziu v Bílině od 16:00.   KM

 

 

7.2.2018  - Posezení pro milovníky ptactva

Muzeum města Duchcova ve spolupráci se členy České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti uspořádalo besedu Zimní hosté na krmítku  Taproběhla ve středu 7. února 2018 v duchcovském muzeu. Zúčastnilo se 17 dospělých a 6 dětí. V první části hosté měli možnost vidět obrázky rozmanitých ptáků, které je možno vidět u nás v zimě na krmítku a seznámit se se základními informacemi o jednotlivých druzích. U některých druhů si mohii poslechnout i nahrávku jejich zpěvu. V další části se účastníci dozvěděli, proč krmit a čím a co naopak na krmítko nepatří. V závěru se všichni dozvěděli, kterž pták je letošním ptákem roku - je to sýček obecný. V následné diskusi se zapojovaly  i děti, které pak byly odměněny sladkostmi. Dospělí si odnesli informační materiály od ČSO. Podle reakcí zúčastněných se akce povedla.  Díky      J. Wolfovi, M. Hanzlíkové, P. Vítovi.

   

Pohoda u krmítek v muzeu v Duchcově.

  

9.11.2017  - Vernisáž výstavy Minerály Českého středohoří + křest stejnojmenné knížky

Ve čtvrtek 9.11.2017 se odehrála zatím asi nejnáročnější akce vedená především naší "nineralogickou sekcí". V městském muzeu  v Ústí nad Labem byla zahájena výstava Minerály Českého středohoří a zároveň pokřtěn výsledek mnohaleté práce - nádherná obrazová publikace stejného jména jako výstava. Naše společnost kromě účasti svých členů jako autorů výstavy a knížky na celou akci přispěla finančně a to hlavně financováním části nákladu knížky. Knížka je skutečně dílem, které v našem regionu vyjde jednou za 50 let a stojí za to ji mít. Stejně tak rozhodně stojí za to být na výstavě, kde se dá pohromadě vidět 1500 těch nejkrásnějších vzorků minerálů  - typických produktů sopečné činnosti, která dala světu české středohoří. Díky patří celému kolektivu autorů knížky a výstavy z našich řad hlavně Z.Dvořákovi, J. Svejkovskému a P. Dvořákovi. Nicméně duchovním i skutečným otcem výstavy i knížky je Z. Dvořák. Nechte se pozvat Zdeňkem dvořákem - níže o všem hovoří s novinářem J. Veselým z iDnes:

  

  Tak to je ona...

Takové minerály jinde neuvidíte, láká důlní geolog na výstavu do Ústí 7. listopadu 2017 8:05 

Svým rozsahem mimořádnou výstavu Minerály Českého středohoří zahájí ve čtvrtek ústecké muzeum. Stojí za ní mimo jiné významný geolog a mineralog Zdeněk Dvořák. „Mnohé kusy budou unikáty vystavené pouze při této příležitosti,“ slibuje muž, který je také autorem řady odborných knih. Geolog a mineralog Zdeněk Dvořák.Dalších 8 fotografií v galerii Geolog a mineralog Zdeněk Dvořák. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA Zdeněk Dvořák je geologem na Dole Bílina. Je zároveň popularizátorem mineralogie a paleontologie a také dlouholetým hledačem minerálů a zkamenělin.

Máte za sebou řadu knih o krásách kraje a o těžbě nerostů. Potkáváte v lesích v poslední době více zájemců o krásné „šutry“? Sbírám přírodniny skoro 50 let a pozoruji, že mladou generaci takovéto aktivity táhnou stále méně. Úbytek je způsobený i tím, že část mladé generace funguje tak nějak virtuálně, tedy samotářsky přes internet, a nemá potřebu sdružovat se s ostatními sběrateli.

Sám minerály hledám a jsem si jist, že činnost některých sběratelů vede k brutálnímu ničení přírody. Nemám na mysli vyhrabání a zasypání nějaké díry, „vyseknutí dutinky“, ale třeba podkopávání stromů v lese kvůli několika achátům nebo rozbití skály v chráněné oblasti. Jak to vidíte vy? Za největší barbarství považuji kopání na chráněných nalezištích, to je jasné. Jinak je tato problematika komplikovaná a nelze ji vysvětlit několika větami. Pro mě je ničením přírody růst hrůzných krabic továrních hal na polích a lukách a také rozježděná příroda od čtyřkolek a motorek, ne sběrateli rozbitá skalka o velikosti 10 x 10 metrů mimo CHKO. Příroda ji brzy pohltí. Moje sběratelské aktivity ale převažují v činných či opuštěných lomech.

Zdeněk Dvořák na fotce Ivety Lhotské z vyd. Mafra

Fotogalerie Unikátní vzorek kalcitu ze Sebuzína - soukromá sbírka. Z výstavy Minerály...Marcela Říhová z ústeckého muzea vysává drobné nečistoty kolem vystavených... Jeden z největších melanoflogitů na světě - naleziště Braňany. Z výstavy...Chalcedon z Korozluk - soukromá sbírka. Z výstavy Minerály Českého středohoří v... Zobrazit fotogalerii

Nebylo by řešením otevřít ve vybraných lokalitách malou část dolů či nějaké naleziště pro amatéry, ať si kopou a hledají? V Německu běžně fungují návštěvnické doly v místech, kde se přírodniny vyskytují v hojném počtu nebo jsou u lomu navezeny haldy se sběratelským materiálem. Lidé pak nelezou do nebezpečného prostoru. Bylo by to přece hezké, kdybyste mohl i vy synem zažít to kouzlo a najít svého trilobita, žraločí zub, achát či vltavín. Ta místa tu jsou, mnohdy stačí jen chtít. Napadá mne třeba vápenka u Úpohlav.

Kde v kraji je vaše nejoblíbenější naleziště, případně co byl váš nejfantastičtější nález? Vývoj sběratele začíná převážně stejně, nejdříve sbíráte všechno, pak přijdou určité hranice – množství, cena, čas... A váš zájem se zužuje. A já se postupně propracoval na regionálního sběratele minerálů a zkamenělin. Mojí oblastí zájmu je České středohoří, oblast uhelné pánve a část Krušných hor (Krupka, Cínovec a Moldava). Také se specializuji na zkamenělá dřeva, jantary a zeolity. Pokud jde o nálezy, tak nelze vypíchnout nějakou jednotlivost, je toho velmi mnoho. Ale například si považuji nálezu malé zkamenělé žabičky z lokality Kučlín, jež je nejstarší žábou nalezenou v Čechách a kterou nikdo jiný nenalezl.

Obdivuji publikace, které vydáváte v Bílinské přírodovědné společnosti. Jednak mne baví obsah, jednak jsem překvapen výpravou knih – mají mapky, snímky, grafy… S tím pak kontrastuje cena. Jak lze vydat takovou knihu, která stojí kolem stokoruny? Naše Bílinská přírodovědná společnost vznikla, protože jsme měli potřebu zachovat naše poznatky z aktivit a předat je dál. I my čerpáme dodnes informace z děl 50, 100 i 200 let starých zanechaných našimi předky. A cena našich dílek? To je snadné. Nemáte honorář, nafotíte si sám, seženete sponzorské peníze a nechcete na tom vydělat. Svět není jen byznys.

Četl jsem vaši publikaci o „pravěkém jezeře“ Kučlín a viděl jsem, že jste do lokality chodil s bratrem už jako malý kluk. Jak jste se k tomuto koníčku a posléze profesi vlastně dostal? Ke sbírání minerálů nás s bratrem Pavlem přivedl na základní škole učitel Milan Svoboda, který učil přírodopis a chtěl po žácích na konci ročníku malou sbírku minerálů. Tak jsme začali s kamarády hledat naleziště a na nich minerály. Pak jsme k tomu přibrali na 20 let také archeologii. S nástupem na šachtu jsem byl přímo u zdroje všeho a bylo zaděláno na moji profesní dráhu.

Můžete přiblížit na čem nyní pracujete? Dokončili jsme obrovské dílo, které shrnuje poznatky mé a mých kamarádů (jmenovitě: M. Radoň, O. Janeček, J. Svejkovský, P. Fuchs a P. Dvořák) z mnohaletého sbírání a výzkumu minerálů. Vyšla nám velká obrazová kniha Minerály Českého středohoří, na které jsme pracovali tři roky. V souvislosti s výstavou Minerály Českého středohoří jsme oslovili na 20 kamarádů sběratelů, a tak budou k vidění vzácné vzorky ze soukromých sbírek a také vzorky z depozitářů muzeí, které nebyly 80 let vystaveny. V části novodobých sběrů uvidíte největší nalezené natrolity a aragonity v Čechách a dokonce unikátní vzorky drahého opálu z Mariánské skály v Ústí. Neskutečné vzorky dutinových minerálů z období před válkou budou vystaveny poprvé a asi i naposledy. To jsou ty poklady z depozitářů muzeí, které nemůžete vidět, jelikož tento kraj bohatý přírodninami nemá kvalitní přírodovědnou expozici. Myslím že výstava potěší jak znalce, tak i úplné laiky. V části věnované českému granátu si užijí i děti.

Zajímá mě váš názor na těžbu lithia na Cínovci. Je podle vás správné otevírat tu důl? 

Každá nová těžební lokalita přinese nové vzorky a ke Krušným horám to patří, je to region hornický, kde se od pravěku dolovalo a krušilo, tak proč by to mělo přestat.

Autor: Jan Veselý 

   A lidi, pozor na otvírací hodiny v Ústeckém muzeu - ve svátcích a v pondělí je tam zavřeno!!!

 

30.9.2017  - Amatérská mineralogická burza v Teplicích

Další ročník tradiční amatérské prodejní výstavy minerálů a zkamenělin se zásluhou zejména rodiny Z. Dvořáka a za podpory vedení Teplického Gymnázia  uskutečnil 30.9. 2017 právě pro storách přízemí Gymnázia v Teplicích. Na výstavu dorazilo celkem 50 vystavovatelů a cca 300 platících návštěvníků. Obsazenost vystavovacích ploch a návštěvnost je tedy přibližně konstantní již několik let. Potkávají se zde tedy víceméně titíž lidé a řada z nich si sem jde především popovídat a potěšit se krásou kamenů. Na výstavě je možno získat také některé odborně populární publikce, vztahující se k našemu regionu.

 

7.9.2017  - Brigáda na Kostrlíku 

První schůzka Bílinských sojek se odehrála jako vždy na Kostrlíku s hráběmi a vidlemi. Bylo potřeba sklidit seno/trávu, která byla posekána před čtrnácti dny koncem srpna J. Vaníkem, K. Machem a M. Horákem. První pokus seno sklidit se odehrál před týdnem, akci jsme ale zrušili kvůli trvalému dešti. Tentokrát to tedy vyšlo, seno jsme sklidili úspěšně a management máme v tomto roce za sebou. Akce se navíc zúčastnil R. Gramblička, který pomohl s vidlemi. Z lokality jsme také bohužel museli uklidit docela objemné odpadky po sběračích kovů.

 

Prázdniny 2017  - Pokračující budování a management na rybníčcích 

Během prázdnin jsme se pohromadě neviděli. Docela pravidelně probíhal management na dolním i horním rybníčku v Kozlech. K. Mach sem docházel kdykoli měl volnou chvilku. Likvidoval rákosí a jiný plevel prorůstající trávníkem, několikrát trávníky posekal. Ke konci prázdnin tak travnaté plochy byly již docela k světu a po hromadách bahna již není ani památky. Na horním rybníčku byl dokončen chybějící úsek zábradlí a 5.9. bylo natřeno "naší" zelenou barvou. Během léta silně kolísala hladina vody, chvílemi to vypadalo tak, že dolní rybníček snad vyschne - vody byla sotva půlka, přítok ze sousední zahrady byl nulový stejně jako srážky. Koncem srpna a začátkem září se to ale srovnalo a voda se dostala skoro na normál. Hladina zarostla okřehkem. V rybníčku je již několik desítek skokanů skřehotavých, byl pozorován čolek obecný a řada druhů vodních bezobratlých. Dno obsazují nítěnky a pakomáři. Jeden z leknínů vysazených na jaře dokonce vykvetl. I když to na začátku léta vypadalo, že lekníny se asi nechytily, nakonec obě sazenice rozložily svoje listy na hladině. Během léta byly vysazeny z blízkých rybníků a mokřadů vždy v několika exemplářích také sítina, žabník jitrocelový, rdest zplývavý. V potůčku protékajícím kolem rybníčka a v travním porostu byl běžně pozorován skokan štíhlý.

 

20.8.2017 - Exkurse studentů Lomonosovovy university na lomu Bílina  na Bořni

Tradice, bezvadná organizace a odbornost opět přitáhla do Bíliny studenty a učitele oboru naftová geologie studující v Moskvě na slavné Lomonosovově universitě. Veškerou organizaci a výklad v ruštině zajistil K. Mach. 

       

12.6.2017- 17.6.2017  - Národní kolo zlatého listu v Lubenci. 

Od pondělního odpoledne do soboty jsme trávili na národním kole Zlatého listu v Lubenci. Poprvé v historii to bylo tak blízko od Bíliny, že jsme na místo mohli vyrazit až odpoledne. Hodinová jízda autem na to stačila. Jedno auto řídil K. Mach, druhé J. Svejkovský, který v Lubenci bydlí. Tým ve složení Kačka, Alice, Radek, Matyáš, Petr a Vojta se na soutěž těšil a celý průběh si řádně užil. Chatkový tábor v Lubenci je docela fajn, mnoho je tam opravené, okolí je krásné. Organizace  klapala jako hodinky včetně jídelny, možná až moc pravidelně. Trochu nám tam chyběl volný den na pořádný výlet. Bohužel také bylo znát, že odborníkům se nikam daleko od tábora nechtělo, nebo širší okolí moc neznali, takže exkurse vedly skoro pořád po podobných cestičkách po svazích žulového vrchu Čertovka. Vůbec se tak nevyužil obrovský potenciál blízkých Doupovských hor a úplně se vytratila snaha nějak využít ten přesun národa z celé republiky k poznávání místa, kde se soutěž koná. Je z toho pak taková nuda. Soutěž samotná se nám moc nevydařila, skončili jsme za polovinou startovního pole hned za našimi kamarády Brontosaury z Rokycan. Bohužel náš věkově rozrůzněný tým evidentně nemůže soutěžit s týmy vybraných žáků výběrových gymnázií z Prahy a Budějovic nebo s s týmy s velkými záklanami v podobě oddílů domovů dětí a mláděže velkých měst. V našem kraji jsme tedy sice stále nejlepší, ale na republikové úrovni je to čím dál horší (i když bylo i hůře). Domů jsme jeli zase auty, tentokráte byl druhým řidičem Kuba.

  

  Náš tým na národním kole Zlaťáku 2017.

 

22.5.2017  - Exkurse bílinského gymnázia na lomu Bílina 

Tradiční exkurse studentů bílinského gymnázia pod vedením K. Macha  a M. Francouzové proběhla v pondělí. 31 studentů (z toho 1 současná a 3 bývalé členky oddílu Bílinských sojek) se seznámilo s těžbou a geologií uhlí a ostatních třetihorních útvarů, s geologickým průzkumem a na konec si mohli najít zkameněliny mořských živočichů druhohorního stáří na deponii slínovce na Radovesické výsypce. Počasí vyšlo perfektně, exkurse proběhla bez úrazu. Za umožnění exkurze děkujeme hlavně vedení Dolů Bílina. 

 

20.5.-21.5.2017  - One-man brigáda v Kozlech 

V sobotu a v neděli jsem odkopal a obezdil původní výpusť z dolního rybníčku v Kozlech. Na dolním rybníčku už je tedy ta nejhorší práce za námi - všechny stavební součásti projektu jsou na této lokalitě hotové. Teď přide to zábavnější - vlastní mangement. Občané Kozel výsledek naší práce vesměs chválí. Minule zasetá tráva se už zelená nehledě na to, že od té doby, co jsme ji se Sojkami vyseli, prakticky nepšelo. V rybníčku se objevilo několik skokanů skřehotavých, v odtokové rýze byl pozorován skokan štíhlý. Hladinu již brázdí bruslařky a vířnící, kolem poletují první vážky, ve vodě začaly intenzivně růst řasy. Karel

 

18.5.2017 (+11.5. + 4.5.) - Tradiční ornitologické vycházky pro žáky 4. tříd ZŠ J. Pešaty 

V květnu (4.5., 11.5. a 18.5.) M. Hanzlíková a P. Vít realizovali 3 ornitologické vycházky pro žáky 4. tříd ZŠ J. Pešaty. Dvě proběhly na okraji lužních lesů a jedna v křovinách za Duchcovem. Žáci měli možnost vidět kosa černého, pěnici černohlavou, červenku obecnou, pěnkavu obecnou, drozda zpěvného, sýkoru koňadru i modřinku, budníčka většího i menšího, strakapouda velkého, střízlíka obecného, brhlíka lesního, pěvušku modrou a slavíka obecného. V závěru každé vycházky proběhly soutěže o drobné ceny.

   

  M. Hanzlíková při kroužkování s nadšeným žákovským publikem.

   

Během ornitologických procházek nechybí hry a soutěže..

  

13.5.2017 - Sojky na Indiánské stezce 

V sobotu 13.5. 12 Bílinských sojek s veoucím vyrazilo na letošní Indiánskou stezku - soutěž o znalostech přírody, tábornických dovednostech, hbitosti, šikovnosti a vytrvalosti v běhu. Soutěž proběhla na Kočkově nedaleko od meteorologické observatoře Hydrometeorologického ústavu AV ČR. Samotná soutěž probíhala od 9:30 do 13:00 hodin. Kvůli hrozícímu dešti byla trasa soutěže o něco zkrácena a zrušeno stanoviště plazení a stavba stanu. Do soutěže jsme šli v šesti dvoučlenných družinách, celkový počet družin ve všech kategoriích byl 75. Výsledek byl v celku jako vždycky, tedy dobrý až vynikající. 4 družiny ze šesti ve svých kategoriích stály na stupních vítězů. Nejúspěšhější byli ti nejzkušenější - dorotenci Kuba a Michal - svoji kategorii s přehledem vyhráli - pro Kubu to byla vůbec poslední možnost startu kvůli věku. Družina dorostenek Kačka + Eliška a družina straších chlapců Radek+ Matyáš si při vyhlášení šly pro stříbrné medaile. Hned za Radkem a Matyášem se umístila ještě dvojice Vojta (Brik) + Petr (Aláh). Dále jsme v dorostenkách obsadili ještě dvě pátá místa (Kamča + Alice v dorostenkách a   Eliška F. + Eliška B. v mladších dívkách). Po soutěži jsme ještě využili čas při čekání na vyhlášení výsledků návštěvou regionálního muzea. Bylo tu několik výstav - zaujala nás například výstava Ústí nad Labem ve středověku, výstava věnovaná českým korunovačním klenotům a výstava modelů pravěkých živočichů a zkamenělin.

Vyhlášení proběhlo v domově dětí, domů jsme se vrátili až před sedmou hodinou večerní.

  

 

  Bílinské sojky v Muzeu v Ústí nad Labem.

  

 

 Radek a Matyáš při lukostřelbě.

  

 

  Zlatí dorostenci při vyhlášení výsledků.

   

10.5.2017 - Exkurse VŠB  TU Ostrava na Bořeň 

Středešní odpoledne  strávil K. Mach na Bořni se 40 studenty oboru montánní turistika aby je uvedl hlavně do geologických zajímavostí této NPR. Počasí bylo skvělé, výhled do dálky, teplota přiměřená výstupu na kopec. Naše schránky na naučné stezce jsou vybrakované, je nutné je doplnit.

 

6.5.2017 - Vítání ptačího zpěvu v Duchcově

Dne 6.5.2017  byli naši ornitologové všude. V Duchcově pod vedením M. Hanzlíkové,  M. Horáka a P. Víta proběhlo tradiční Vítání ptačího zpěvu na tradiční trase. Jako obvykle se procházelo Duchcovskou krajinou kolem Dubských rybníků a lužního lesa, ptáci se ochotně nechali pozorovat, poslouchat chytat a kroužkovat. Vyprávění našich zkušených ornitologů už je pověstné a tak vždy zaujme. Z celkových 46 účastníků bylo 20 dětí. Mezi nejmladší patřila tříletá Laurinka, tři rodiny s dětmi přijeli do Duchcova až z Hrušovan u Litoměřic. Po ukázkách kroužkování ptáků proběhly soutěže s ptačí tématikou, do kterých se zapojili s dětmi i dospělí.
  

  

I vítání ptačího zpěvu v Duchcově přilákalo takto velkou skupinu zájemců.

   

  Neobvyklý úlovek - žluna šedá.

  

Ptačí hry a soutěže přilákaly i dospělé.

 

6.5.2017 - Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Radčicích

Dne 6.5.2017 jsme se podíleli na pořádání Vítání ptačího zpěvu u jezera Za pilou v Mariánských Radčicích. Akci pořádalo ČSO ve spolupráci s oblastním muzeem Most. Procházku spojenou s pozorováním ptáků vedl Jaroslav Bažant z mosteckého muzea, naši tři kroužkovatelé provedli odchyt a ukázku kroužkování ptáků. Návštěvníci tak dostali možnost si z blízka prohlédnout krutihlava, slavíka modráčka, moudivláčka lužního a srovnat rozdíly mezi cvrčilkou slavíkovou a zelenou.
Za naší společnost  se zúčastnili J. Vaník, A.Vaníková a J. Suja. 

  

I vítání ptačího zpěvu v Mariánských Radčicích si našlo hojné publikum.

 

2.5.2017 - Exkurse studentů Pedagogické fakulty UK na Dole Bílina

První letošní exkurse na lomu Bílina patřila převážně studentkám ale i studentům učitelských oborů pedagogické fakulty UK v Praze. Jako již každý rok studenty přivedl náš věrný kolega V. Teodoridis. Exkurse začala v dešti ale nakonec se počasí neobyčejně vydařilo a exkurse byla velice úspěšná. K. Mach mohl studentstvu představit velkostroje v provozu, navštívili jsme i vrtnou soupravu a čas zbyl i na povídání o rekultivacích na vnitřní výsypce dolu. Za zajištění dopravy po lomu děkujeme Severočeským dolům a.s., Dolům Bílina.

 

1.5.2017 - 2. brigáda na dolním rybníčku v Kozlech

Prvomájová neděle odpoledne se naší společnosti vydařila. Přes zrána studené a zatažené počasí se nakonec nad Kozly rozlilo sluníčko, až jsme se při práci začali potit. Celkem tři dospělí a sedm sojek se sešlo na dokončovacích pracích na hromadách vytěženého bahna a srovnávání rozješděné louky. Základním úkolem bylo dříve rozhrnuté hromady již vyschlého bahna zazelenit. V neděli  byly plochy již od minulé brigády předpřipraveny a také mírně nakypřeny kultivátorem ze soboty. Teď šlo o to dovybrat kamení a rákosové oddénky, rozbít velké hroudy, terén dorovnat a osít trávou. "Hraběcí sojčí eskadra" to za dvě hodiny dokázala. Vyvezené hromady bahna se změnily na záhony, na které byla vyseta tráva. Teď už jen se zazelenat. Podíleli se na tom Kuba, Kačka, Aláh, Brik, Radek a svojí velectěnou mimořádnou návštěvou nás také poctili Honza a David. Roman a Míra se za dospělé věnovali dorovnávání kolejí vyježděných bagrem na louce. I v téhle dřině byli úspěšní a stejně jako sojkám jim za to patří dík. Na buřty na našem ohništi již zůstaly jen sojky, Vydrželi jsme ještě hodinku povídat u ohně. K duhu přišel i perník od J. Machové.  

Dá se říci, že to hlavní, co souviselo s pracemi na dolním rybníčku se mílovými kroky přiblížilo ke konci. Zbývá jen dozdít okolí horní výpusti rybníčka a nějak využít zbylé kamení, třeba na skalku pro ještěrky. Pak už bude jen probíhat management vedoucí k naplnění účelu rybníčku.

 

 Základní úkol - srovnat terén a zasít trávu - sojky v akci.

  

   Srovnání kolejí po traktorbagru na sousední louce - Míra s Romanem.

  

 Sojky po práci - dále bude na řadě opékání buřtů.

  

29.4.2017 - Vítání ptačího zpěvu ve Vojnici

 V sobotu ráno se na návsi obce Vojnice sešlo 35 nadšenců (25 dospělých a 12 dětí), aby společně s námi přivítali ptáky z jižních krajin. Vycházka, na které jsme mohli pozorovat strakapouda velkého, špačky, pěnice černohlavé a střízlíky, vedla lužním lesem, který se místy otevíral do prostoru polí a křovin, kde jsme zahlédli třeba strnada lučního. Následně měli účastníci možnost sledovat ukázku kroužkování a prohlédnout si opeřence zblízka. Při kroužkování tak návštěvníci mohli vidět třeba strakapouda, střízlíka, pěnkavu , kosa nebo drozda, ale také i slavíka. 
Říší ptáků provázeli J.Vaník a J. Suja.

 

 

  

Z vítání ptačího zpěvu ve Vojnici.

 

25.4.2017 - J. Svejkovský dokončil úpravy druhého vydání Geologie Podbořanska

Na cestě je naše další publikace. Spolu s městem Podbořany znovu vydáme zcela rozebranou Geologii Podbořanska. Nové vydání Jirka doplnil novými a také lépe upravenými fotografiemi a rovněž doplněním a aktualizací textu. To přineslo i mírné zvýšení počtu stránek knížky. Knížku nám vytiskne tiskárna Libertas v Praze do konce května. Na konečných úpravách se podílela také M. Machová a K. Mach.

 

23.4.2017 - 1. brigáda na dolním rybníčku v Kozlech

Především za účasti Kozelských podporovatelů naší společnosti se odehrála sobotní brigáda na rybníčku. Šlo především o přesunutí velkých křemencových a pískovcových balvanů na hráz rybníčka, aby došlo k její stabilizaci a zabránilo se pokud možno splavování hlíny z cesty do rybníčku.  Svými chlapskými silami a technikou - traktůrkem pomohli hlavně místní přátelé P. Černý a M. Lang. Taktéž přišly jejich partnerky a za děti M. Langová s kamarádkou. Tak se nás Kozelských sešlo dopoledne celkem 6 a odpoledne 3 a to je asi zatím nejvíce kolik se nám podařilo dát dohromady. Je to fajn, když se do celé věci zapojují i místní lidé. Odpolední partu doplnily ještě sojky Kamča a Aláh. Zatímco dopoledne se podařilo přesunout veškeré kamení, které bylo potřeba a hráz s cestou se začala podobat konečnému záměru, a začalo se se zarovnáváním horní hromady bývalého bahna, tak odpledne šlo hlavně o zarovnávání hromady hlíny za cestou. Vybralo a motykami se vykopalo  množství rákosových oddénků. Udělal se obrovský kus práce, který udělal všem adekvátně velkou radost. 

 

  Kamča s Aláhem na odpolední části brigády.

 

 

  A už nám zbývá zpracovat jen tuhle hromadu kamení....

 

 S technikou a ve třech koňských silách šla práce od ruky - tohle je dopolední výsledek....

 

Úkolem dne bylo přemístění řady velkých balvanů na připravenou plošinku na břehu rybníčka.

 

22.4.2017 - Svatomarkovské procesí v Kozlech

Tentokráte se díky velmi špatnému chladnému počasí a díky problémům s dopravou (nejela "Švestková dráha" ani z Lovosic ani z Mostu - porouchané mašinky) sešlo na  procesí pouze dvacítka poutníků. I pro ně jsme ale připravili na zdi kostela Kozlech tradiční fotografickou výstavu, tentoktát věnovanou minerálům Českého středohoří - konkrétně nově připravované knize našich kolegů. Výstava se setkala se zájmem a nad obrázky se rozvinula docela zajímavá diskuse ohledně těžby surovin v našem okolí. K. Mach vysvětloval mimo jiné "prolomení limitů těžby" uhlí na lomu Bílina, souvislosti pojmu odpis zásob a podobně.

Tentokráte se k procesí připojilo zase o pár lidí více z Kozel a procesí slavně došlo do Chrámců kde na puotníky čekalo občerstvení od J. Syrovátky, který zastupoval dočasně ndisponovanou paní Syrovátkouvou, majitelku zámeckých sadů.

 

 

Výstava na stěně kostela v Kozlech.

 

8.4.2017 - Sojky opět vítězi krajského kola Zlatého listu

Krajské kolo soutěže Zlatý list se letos konalo v sobotu 8.4.2017 v Ústí na Labem na Klíši ve Střžovickém lese. V obou kategoriích byla silná konkurence - podobně jako na národním kole vždy dalších 14 týmů. Naše tradičně silné družstvo starších ve složení Radek, Péťa, Vojta, Matyáš, Kačka a nováček Alice nijak nepřekvapilo a po roce zase vyhrálo ve své kategorii. Nedá se sice hovořit o vítězství výrazném, ale i tříbodový náskok před druhými v pořadí - Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem je prostě vítězství... Super!!! Dotahovalo se na nás také druhé družstvo z Jateční a čtvrtí byli zase bíliňáci! Starší družstvo Marcely Očkové ze ZŚ Aléská ukázalo, že už ví o čem je tato soutěž a tak potvrdilo dominanci bílinské líhně v této soutěži. Bohužel v posledních letech chronický nedostatek mladších žáků v oddíle způsobil, že jsme málem ani nesoutěžili. V oddíle máme jen tři členy mladší kategorie a to už samo o sobě znamená vlastně nemožnost soutěžit. Proto nám vypomáhá Lucinka z Toušně. Tentokrát vypadl ale i kmenový člen Péťa, z neznámého důvodu se mu nechtělo jet na soutěž. No a tak jen díky pomoci Jakuba ze ZŠ Aléská jsme nakonec mohli soutěžit ve formátu 2+2 a ne 3+3 jak je obvyklé. Oslabení a le přeci jen šikovní - vyneslo to páté místo z 15 družstev v kategorii mladších ve složení obě Elišky, Lucinka a vypomáhající Jakub.  I to zaslouží pochvalu. V takovém oslabení je to bezva výkon a příslib do příštího roku, kdy už obě Elišky budou ve starší kategorii. V mladší kategorii v tomto roce první dvě pozice obsadili Kamzíci z DDM v Ústí na d Labem.

Dlužno ještě dodat, že na rozhodcovských stanovištích v této soutěži pracovali M. Horák, Vaníkovci (ornitologie), Kamča a Klára (entomoleogie) a vedoucí K. Mach s Kubou (geologie).   

  

 

Náš tým ze Zlaťáku 2017

  

1.4.2017 - Dokončeny hrubé práce na dolním rybníčku v Kozlech

V sobotu na Apríla se naplnil náš sen a hlavní bagrovací práce na dolním rybníčku v kozlech byly ukončeny. Po zimě částečně zvětralé hromady bahna nabyly takové konzistence, že je bylo možno rozhrnout do úhledných nízkých záhonů, byla vykopána odtoková strouha z havarijního propustku směrem do hlavní odtokové strouhy a bylo připraveno místo na břehu rybníka pro konečné zpevnění hráze velkými křemencovými balvany. Jako prémii jsme ještě zarovnali odpadním štěrkovým materiálem vzniklým při opravě cesty k rybníčkům část cesty ke křížku. Sponzor GIS GEOINDUSTRY s.r.o. tak splnil svůj slib. Nyní nás zde už čeká jen ruční práce,kterou nepochybně v tomto roce zvládneme. Trochu se nám vše v čase posunulo, takže první brigáda by měla vypuknout až 22 dubna. Ale pokud by někdo měl chuť, může si přijet máknout už během velikonoc. 

Hned 4.4. bylo na našem dolním rybníčku zaregistrováno trylkování ropušího samečka, když před tím 2.4. nakladly ropuchy vajíčka do horího rybníčku. Odtud byla nakladená vajíčka odnesena do dolního robníčku, aby vykulení pulci nepadli hned za oběť nenasytným rybám. Na první genraci ropuch obecných již je tedy zaděláno.

 

12.3.2017 - Tradiční čištění budek v Hrobčicích

Stejně jako loni jsme pod vedením M. Očkové spolu s hrobčickými Sokoly a Stranou zelených vyrazili čistit sýkorníky rozmístěné podél cesty z Hrobčic k rybníku Kocouráku. Akce má tradičně velkou účast veřejnosti, která se ráda přesvědčí, jaké ptactvo se v budkách usídlilo a s chutí si poslechne výklad o ptactvu v okolí obce  a dutinových ptácích speciálně. Výkladu se tentokrát zhostil M. Horák, s čištěním budek pomáhal K. Mach a Sojky Vojta a Petr. Úspěšná akce čištění 23 budek byla zakončena posezením u ohně s buřty, což přišlo vhod, protože tentokráte byo sice oblačné ale chladné počasí.

 

 

 

    Vzhůru k budkám... nakonec jsme jich vyčistili 8 nebo 9

  

 

 

   Úvodní přednáška o dutinových ptácích v podání M. Horáka

 

9.3.2017 - Obec Kozly a Město Bílina schválily dotace

Zasedání zastupitelstva obce Kozly a města Bíliny během měsíce března schválila příspěvky na činnost naší společnosti. V případě města Bíliny to je příspěvek na činnost dětského oddílu a ornitologické aktivity, v případě obce kozly příspěvek na naše práce na rybníčcích v této obci. Podepsáním smluv byly tyto dotace stvrzeny. Za příspěvky oběma obcím naše společnost děkuje.

 

7.3.2017 - Tajemné kouty Bíliny od pravěku až do současnosti - Z. Dvořák v knihovně

Zdeněk Dvořák byl hlavním aktérem přednášky v bílnské městské knihovně. Mnoho doud méně známých obrázků z historie Bliny doprovodil zasvěceným slovem. Sál knihovny byl k tomuto tématu doslova nabitý. Rozvinula se i beseda na téma neurčená bílinská zákoutí. 

 

24.2.2017 - Další výstava s naší účastí v oblastním muzeu v Mostě

V mosteckém muzeu byla za naší účasti zahájena další výstava zkamnělin třetihor, tentokráte věnovaná rostlinným zkamenělinám  z uhlonosného mosteckého souvrství z celé mostecké pánve. Na přípravě výstavy se kromě kustoda muzea P. Dvořáka podílel také Z. Dvořák nalezenými zkamnelinami a K. Mach, který zde vystavuje svoje rekonstrukce třetihorní krajiny na Mostecku a fotografie severoamerických močálů připomínající prostředí, které v mostecké pánvi existovalo před 20 miliony let. Výstava tak navazuje na minuloroční výstavu zkamenělin z lokality Kučlín u Bíliny. Výstava fosílií třetihorních rostlin potrvá až do konce srpna 2017. Kromě této výstavy doporučujeme navštívit i další aktuálně pořádané výstavy a také velmi zajímavý přednáškový cyklus věnovaný přírodě Mostecka.

 

 

 Z. Dvořák ukazuje účastníkům vernisáže výstavy v muzeu v Mostě skvosty severočeských třetihor.

   

22.1.2017 - Výroční členská schůze

Výroční shromáždění členů naší společnosti  proběhlo 20.1.2017 od 16:00 v klubovně Bílinských sojek v suterénu na Gymnáziu v Bílině v Břežánské ulici č.9. Tentokráte jsem se sešli opravdu na hranici usnášeníschopnosti. Shromáždění  mělo tradiční program. Předsedou byla přečtena a členstvem schválena výroční zpráva o činnosti a hospodaření a po diskusi dohodnut hrubý plán činnosti na rok 2017. V diskusi se objevilo jako nejpronikavější téma zveřejňování podrobných informací o lokalitách ať už minerálů nebo výskytu živočichů. V diskusi se vyčlenily dva tábory, kdy jeden dává přednost postupu kdy by měly být určité informace spíše zamlžovány, aby to nevedlo k devastaci lokalit, druhý tábor představovaný hlavně pedagogy dává přednost významu  informace pro vzdělání a potřeby výchovy informovaného. Zjevně je třeba tento problém v publikacích PBS nějak optimalizovat, aby nedocházelo ke znehodnocování publikací degradací obsahu a zároveň je potřeba vždy se snažit zároveň veřejnost vychovávat k tomu, aby zveřejněná informace nevedla k negativním výsledkům.