Archiv aktualit "2009"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

 

12.9.2009 Národní kolo Indiánské stezky.  

 

 Další úspěch na indiánské stezce jsme si zažili 12.9.2009. Naše Dorostenky Lada a Maky a nejmladší hoši Michal a Honza postoupili na národní kolo indiánské stezky, které se odehrávalo v Libušíně u Kladna. Jeli jsme tam rovnou ráno před soutěží a bohužel bez Michala, který nakonec onemocněl den před soutěží. Nastalou situaci, kdy hrozilo, že Honza si nezasoutěží, přesto, že byli s Michalem vítězi krajského kola a byla vyhlídka na velmi dobré umístění v kole národním, jsme vyřešili operativně tak, že jsme místo Míši vzali sebou Klárku. Během vyhodnocování kategorie nejmladších chlapců vznikl malý problém pro pořadatele - v kategorii byli nuceni vyhlásit dvě vítězné dvojice - tu oficiální, která splňovala všechny regule - byli to dva hoši - a pak tu neoficiální - Honzu s Klárou. Jejich výsledný čas i po přičtení všech trestných minut totiž byl lepší, než u oficiálních vítězů. Takže i naši nejmenší borci odjížděli ze soutěže s nejvyššími vavříny, pouze bez hezkých cen, které mohl dostat jen oficiální vítěz, splňující požadavky pravidel. 

11.9.2009 brigáda na Kostrlíku - úklid sena. 

Poprvé se po prázdninách sešly starší bílinské sojky a hned práce - bylo potřeba uklidit seno vzniklé sekáním Jirky V. a Míry H.před 3 týdny. Prácičku jsme v jedenácti lidech zvládli za hodinku a seno z horní části je uklizené. Spodní úsek jsme letos nekosili.

 

7.9 - 9.9. 2009 Pracovní seminář geologů - terciér mostecké pánve 

 

7.9-9.9.2009 se konal námi pořádaný třídenní pracovní seminář geologů mostecké pánve. Protože se nám nepodařilo získat sponzoring, celou tuto dlouho připravovanou věc jsme pojali nakonec v podstatě komerčně jako školení geologů, které mělo svou příjmovou a svou výdělečnou stránku, mělo své školitele a školené. Semináře se zúčastnilo nakonec 29 geologů, z toho 10 přednášejících. Mezi přednášejícími byli i členové Bílinské přírodovědné společnosti K. Mach a Z. Dvořák s celkem 5 přednáškami. Hlavním organizátorem a moderátorem celé akce byl K. Mach. účetnictví zajišťoval J. Svejkovský. Mezi přednášejícími byly ty největší současné kapacity, které se za posledních 20 let zúčastňovaly výzkumu mostecké pánve z několika pražských geologických institucí. Tématicky seminář pokryl velmi širokou plejádu geologických problémů od vzniku mostecké pánve, přes geochemické otázky,sedimentární procesy, mineralogii a paleontologii. Organizace měla spád (někdy až moc rychlý), každý den měl svoji dopolední přednáškovou část a odpolední exkursní. Během exkursí jsme navštívili postupně tři hnědouhelné doly - Libouš, Hrabák a Bílinu. Nechyběla ani společenská dimenze se slavnostní večeří. Ubytování, strava a přednášky se konaly v Hotelu Ring ve Svinčicích. Za výborný přístup a služby je potřeba poděkovat provozovateli hotelu panu Brabcovi, za další podporu v podobě umožnění exkursí děkujeme rovněž Severočeským dolům a.s. a Vršanské uhelné společnosti a.s. Tisk sborníku přednášek z tohoto přislíbil Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě a.s. Během semináře se podařilo rozproudit řadu diskusí a navázat kontakty mezi akademickou a výrobní sférou v geologii a byla dokonce založena neformální odborná skupina pro řešení geologických problémů mostecké pánve. Průběh semináře byl vysoko oceňován jak školenými tak školiteli, kteří se rovněž po značnou část semináře sami školili a tak lze očekávat, že podobné akce nebudou v budoucnu výjimkou. Nutno dodat, že akci jsme i velice dobře zvládli finačně.


24.7. -  28.7.2009 Putovní tábor Severovýchodní Čechy 

 

             podrobné propozice k puťáku najdete na stránce Juiorklubu - Bílinských sojek

 

8.6.- 14.6.2009 - Národní kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list. 

 

             Po personální devastaci družstev, kterou mezi bílinskými sojkami svými rozhodnutími učinili jejich rodiče, jsme se na soutěž probíhající v údolí řeky Jihlavy pod hradem Templštýnem rozjeli pouze v šesti soutěžících (z potřebných 12) a jednom vedoucím a následně za námi přijeli ještě dvě sojky a druhý vedoucí, čímž byl nakonec naplněn minimální počet lidí nutných pro smysluplné soutěžení. Týden trvající dobrodružství  plné exkursí s odborníky do okolní přírody, soutěží a her  bez kontaktu s civilizací byl zakončen vlastními soutěžními dny, kde se nám sečetly všechny plusy a mínusy. Výsledkem bylo nádherné 6. místo (ze 14 družstev) našich nejmladších nadějí a poslední (14.) místo starších chlapců, u kterých se takový výsledek po odpadnutí půlky družstva více méně očekával. Podrobné vyprávění naleznete přímo na stránkách Bílinských sojek/ juniorklubu. 

   

      30.5.2009 - Exkurse na důl Bílina a rekultivace radovesické výsypky. 

 

Nakonec jsme vyrazili ve dvaceti. Dospělí a děti zhruba ve stejném počtu. Prohlédli jsme si celý důlní provoz, těžbu uhlí  a skrývky přímo u velkorypadel, důsledky staré hlubinné těžby, navštívili  dvě  paleontologické lokality, odkud jsme si odvezli spoustu zkamenělin a prohlédli probíhající rekultivaci radovesické výsypky. Počasí nebylo zcela ideální, v noci pršelo, ale během exkurse jsme nezmokli. 

 

Vítání ptačího zpěvu 2.5.2009 v Duchcově 

Naše ornitologická sekce připravila akci "vítání ptačího zpěvu" pro veřejnost na  2.5.2009 v Duchcově. Na akci se podařilo zlákat  16 převážně dospělých účastníků, kteří s námi prošli zámecký park a oblasti přilehlé k pokrokské výsypce. Podařilo se odchytit a demonstrovat kroužkování krutihlava, strakapouda, brhlíka, pěnkavy, sýkory koňadry i modřinky, pěnice černohlavé, drozda zpěvného. Jako skvělý znalec ptáků a výborný vypravěč se předvedl M. Horák, který byl hlavním provázejícím celé akce.  

  

  

Sojky se staly vítězi regionálního kola "Zlaťáku" !!!!! 

Bílinské Sojky se v sobotu 25.4.2009 zúčastnily regionálního kola soutěže Zelená stezka - Zlatý list, kde se jim podařilo zvítězit v obou soutěžních kategoriích a jak družstvo starších kluků (Jára, Martin, Filip, Kuba, Honza, Viktor  tak smíšené družstvo mladších (Marcela, Klára, Lukáš a Michal) si tak vybojovaly postup do národního kola soutěže, které se koná na Moravě od 8. do 14 června. To je zatím největší úspěch Sojek v této soutěži a doufáme, že národního kola se zúčastní i Ti kteří z různých důvodů nemohli na regionální kolo. Za zmínku stojí hlavně úžasný výkon Marcely Dokulilové a Kláry Francouzové, které byly na této soutěži poprvé a dokázali na stanovištích nabrat historické Sojkovské maximum bodů. Holky byly jste super !!! 

     Díky taky patří našim ornitologům Jirkovi, Aničce a Johance za jejich již tradičně skvělé zabezpečení ornitologického stanoviště v soutěži a našim nejstarším Sojkám, které již nemohou soutěžit -  Markétě, Ladě a Lubošovi , za pomoc na dalších stanovištích a při organizaci  soutěže.      

    

2. ornitologická vycházka pro žáky  5. třídy

  Martina s Jirkou, Aničkou a Johankou ve středu 22.4 opět v tomto roce při příležitosti Dne Země, připravili ornitologickou vycházku pro žáky  5. třídy ZŠ J. Pešaty v Duchcově, spojenou s odchytem pěvců do nárazových sítí. Jako minule i tentokrát  předvedli techniku kroužkování, žáci se dozvěděli mnoho informací, proč se vlastně kroužkuje a jak se se získanými údaji pracuje. Účastnilo se asi 45 žáků, foťáky nezahálely, děti byly nadšené....a naši ornitologové  taky. Chytili se: sameček i samička pěnice černohlavá, sameček i samička budníčka menšího, sýkora modřinka, červenka obecná a mlynařík dlouhoocasý.

    

      

Ukončujeme naši účast na budování muzea v Bílině !!!!! 

Vzhledem k novým okolnostem ve věci budování muzea V Bílině (nepodpoření provozní dotace ze strany druhého zakladatele o.p.s a negativní lživá kampaň proti našim zástupcům v orgánech o.p.s. ze strany některých bílinských zastupitelů) výbor společnosti rozhodl o odstoupení Bílinské přírodovědné společnosti o.s. z projektu Muzea z důvodu ztráty důvěry k partnerskému zakladateli. Tato věc byla vyjádřena prohlášením v tisku (BZ z 19.3.2009) a následnou schůzkou se starostou města dne 3.4.2009. Požádali jsme Město Bílina  o nalezení právní cesty, která by umožnila vystoupení Bílinské přírodovědné společnosti z o.p.s. Muzeum Bílina a převedení části doposud získaných prostředků na projekty BPS. (Zastupiletstvo na svém zasedání 23.4.2009 likvidaci o.p.s. neodsouhlasilo).   

 

 

Výsledky Biologické olympiády 2009 !!!!! 

Krajské kolo Biologické olympiády v kategorii C nám příliš nesedlo Maky skončila na desátém místě, Lada na 23. Z krajského kola se dále nepostupuje. J. Täuber v okresním kole mladší kategorie obsadil 4. místo, blahopřejeme opět k bramborové medaili.