Archiv aktualit "2008"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

 

Sojky s převahou vyhrály 10. litvínovský Choroš !!!!! 

Velice všestrannou dvoudenní vědomostní  a dovednostní soutěž tříčlenných gymnazijních a ZŠ družstev organizovanou již tradičně v polovině prosince Litvínovskou Scholou Humanitas. Tentokráte s velkou převahou v konkurenci 48 družstev vyhrála naše "Sojčí"  trojice Maky, Lada a Jaromír. Blahopřejeme!!!!!!!!!!! Jsme na vás pyšní! 

 

 

Naše první publikace vyšla!!!!! 

Ve středu  26.11. bylo v tiskárně MAC v Praze převzato osm set výtisků první publikace z naší dílny. 83 - stránková brožura plná barevných fotografií  je výsledkem několikaleté práce J. Boršiové a K. Macha, vychází z jejich seriálu v Bílinském zpravodaji a popisuje  významné  bílinské stromy, případně aleje.  Pro členy společnosti bude knížka zadarmo, její prodejní cena bude činit asi 40,- Kč a bude k dostání v bílinském infocentru případně později v muzeu.

 

Druhá etapa sázení stromků v arboretu 

V sobotu 8.11. vznikající arboretum třetihorních dřevin v oploceném pozemku na výsypce Dolů Bílina zažilo "řádění" 6 členů a jednoho sympatizanta naší společnosti při brigádě na sázení dalších přírůstků. Bylo potřeba především zasadit tři statné dřezovce a pět menších zelkov a pět ambroní. Rovněž bylo potřeba zasáhnout u některých dříve vysazených malých stromků posečením trávy vzrostlé v jejich okolí.  Za dopoledne toto vše zvládli Jana, Míra, Jirka, Karel, Anička, Zuzana a Luboš. Vzhledem k tomu, že malá část loni vysazených stromků uhynula, je po této výsadbě stále něco přes stovku neobvyklých stromků. 

 

Expedice Mnichov 2008

Expedice do Mnichova na mezinárodní prodejní výstavu minerálů zkamenělin a šmuků dne 1.11. 2008 se zúčastnilo celkem 14 členů a 15 nečlenů společnosti. Z jednoho z nečlenů se v průběhu cesty stal kandidát na členství. Cesta proběhla přesně podle plánu výstava splnila naše očekávání a u autobusu jsme se před návratem sešli všichni živí a zdraví. Celkově tedy lze průběh expedice hodnotit velmi kladně. všichni si odnášení báječné prožitky a poučení jak ze samotné výstavy tak někteří  i z města Mnichova samotného.  

 

 

Ornitologogická sekce naší společnosti spustila svoje internetové stránky

  Abyste mohli lépe poznat činnost naší ornitologické skupiny tato velmi aktivní část naší společnosti spustila koncem září  svoje samostatné internetové stránky na které jste všichni srdečně zváni!!!!!!!

Zde je odkaz : www.sweb.cz/Gothig

 

Národní kolo indiánské stezky 2008 - Haluzická Hájovna u Jestřebí

 

Ve dnech 12. a 13. září Přírodovědně turistický oddíl "Bílinské Sojky" měl svoje zástupce na národním kole Indiánské stezky. Lada s Andreou a Martin s Honzou si postup do národního kola vybojovali v regionálním kole , které proběhlo již na jaře v Krásné Lípě. Na místo jsme putovali 12.9 v pátek odpoledne autem, které řídil  vedoucí. Ubytování v desetilůžkovém pokoji bylo na tradiční úrovni, ale moc jsme se nevyspali, protože do místnosti neustále někdo přicházel, jak lidé dojížděli (poslední v jednu v noci). Do rána se udělala velká zima -teplota poklesla oproti minulým dnům o deset stupňů a ještě k tomu foukal silný vítr, takže jsme měli pro závod docela dobře nastavené chlazení. První vyběhly holky v kategorii dorostenek a kolem oběda kluci v kategorii mladších chlapců. Po návratu bylo jasné, co všechno se jim povedlo na trati pokazit. Neobešlo se to ani bez přátelského hecování s konkurenčními Výry ze Stráže a Netopýry z Liberce, ale vyhlášení výsledků, které proběhlo již půl hodiny po ukončení soutěže, ukázalo soupeřům nelítostnou pravdu - jsme prostě jednoduše nejlepší. Obě družiny ve své kategorii porazily všechny ostatní. Je to tak už potřetí za sebou, kdy jsme se v této soutěži stali přeborníky naší země. Škoda, že tato soutěž nemá mezinárodní obdobu! Kromě cen byla odměnou vítězům ještě prémiová večeře v "mekáči".  

 

Do společnosti byl přijat padesátý člen !

  24.7.2008 byly do společnosti přijaty další dvě členky - Johanka Žampachová a Anička Pikešová, čímž počet lidí, kteří kdy byli členy naší společnosti dosáhl padesátky. Obě dívky jsou především nadšené členky naší ornitologické sekce, která již čítá šest lidí. 

 

Putovní tábor Dolní Podyjí a Pálava 2008 

  Puťák proběhl ve dnech 17 - 22.7.2008 velmi úspěšně na trase Břeclav - Lednice - Nové mlýny - Dolní Věstonice - Mikulov. Zúčastnilo se 12 dětí a dva vedoucí. Podrobnosti viz stránky Bílinských sojek. 

 

Ornitologická vycházka pro žáky 4.a 5. třídy

  Martina Hanzlíková s Jirkou Vaníkem v pátek 20.6. připravili ornitologickou vycházku pro žáky 4.a 5. třídy ZŠ J. Pešaty v Duchcově, spojenou s odchytem pěvců do nárazových sítí. Jirka vysvětlil a předvedl techniku kroužkování, žáci si mohli zblízka prohlédnout sedmihláska hajního, strnada obecného, samičku i samečka zvonka zeleného, mládě kosa černého, sýkoru koňadru, pěnici slavíkovou, ťuhýka obecného, cvrčilku říční. Akce se zdařila, děti byly nadšené. 

 

Další týden na Kostrlíku 9.6,  11.6 a 13.6. 2008

  Rovněž druhý týden měsíce června byl na Kostrlíku ve znamení halasu. Uspořádali jsme celkem tři brigádní odpoledne. V pondělí nastoupily především Sojky se svým vedoucím a podařilo se jim uklidit skoro vše, co bylo v předchozím týdnu posekáno. K. mach ještě posekal další plochu. Ve středu se některé Sojky sešly i s dospělými členy společnosti, opět za pokračujícího bručení křovinořezu v rukách K. Macha.  Tráva je letos opravdu mimořádně bujná a vysoká (nad prsa dospělého). Je ale zjevné, že ten "nejšpatnější"  druh trávy v podobě třtiny rumištní pod vlivem pravidelného sekání ustupuje. Po té, co Míra ještě ve čtvrtek něco pokosil jsme to v pátek za účasti Martiny, Radka a Jirky se sojkami dorazili. Díky všem , kteří se na tom letošním Kostrlíku podíleli. Na podzim uděláme jenom malou revizi a mělo by to být OK.  

 

Jarní exkursní činnost  - 23.4., 21.5., 22.5., 2.6., 3.6. , 4.6., 5.6. a 6.6.

   Jaro je jako každý čas obdobím nejvhodnějším pro exkurse na  Důl Bílina, výsypky a okolí. K. Mach, Z. Dvořák a M. Horák se postupně podíleli na provázení geologicky a přírodovědně orientovaných exkursí studentů Přírodovědecké fakulty UK Praha (23.4, 21.5., 22.5),  Pedagogické fakulty UK Praha (2.6. - 4.6.), Střední průmyslové školy v Duchcově (5.6.),  účastníků mezinárodního hydrogeologického kongresu (6.6.) a účastníků mezinárodního uhelně petrologického workshopu (23.4).

 

Začala senoseč na Kostrlíku 3.6 a 5.6 .2008

  V prvním červnovém týdnu jsme zahájili senoseč na Kostrlíku. tráva je místy vysoká až po pás, naštěstí zatím nepolehla, takže se sekalo dojela dobře a během dvou dnů jsme postupně pokosili tu náročnější polovinu plochy. Zbytek přijde na řadu v dalším týdnu. první den připravoval průseky pro kosení K. Mach, druhý den jsme kosili již ve dvou (K. Mach a M. Horák) takže práce velmi rychle postupovala. Pokosenou trávu je potřeba příští týden uklidit, proto bude potřeba zorganizovat brigádu většího počtu lidí.  

 

Jarní brigáda na arboretu 30.5.2008

  Ve čtyřech (tři velcí kluci z oddílu Sojek + K. Mach)  jsme provedli  jarní údržbu na Arboretu třetihorních dřevin. Na podzim vysázené stromky jsme okopali, pohnojili a pokud to bylo nutné (hlavně u jehličnanů) též zalili, případně k těm větším natloukli kolíky, aby lépe odolávaly náporu větru. uhynulo několik boroviček, jeden sekvojovec, dvě vřesny a pár bahenních dubů. Jinak se vše zelená, jak se patří, což nám udělalo velkou radost. Pro podzimní výsadbu pokračujeme v pořizování dalších stromků.

 

 

 

"Maky" Machová vyhrála cenu ministra zemědělství

  Absolutním vítězem fotografické soutěže pro střední školy "Jak jsem potkal vodu" se stala    Markéta Machová, naše juniorka, se svou fotografií "ledová prasklina". Výsledky soutěže  byly vyhlášeny již 30.4.2008. Protože jsme se to dozvěděli až teď vítězce blahopřejeme až teď. 

 

Další "vítání ptačího zpěvu" pro veřejnost   v Odolicích - 24.5.2008 

Organizátory byli opět naši ornitologové, tentokrát pod vedením Aleny Rulfové  a Tomáše Telenského. Po schůzce po návsi Odolic, kde se objevilo  7 zájemců z Mostu a Kozel, následovala pochůzka po samotné návsi, kde jsme jako na dlani mohli pozorovat při zpěvu a dalších životních projevech hned několik druhů ptáků jejichž teritoria se překrývají s těmi lidskými. Totéž bylo možno sledovat za humny. Na úpatí Milé nás potom čekali Míra, Jirka a Martina s již nachytanými ptáky vyskytujícími se dále od vesnice. Výklad Míry Horáka spojený s kroužkováním (kroužkoval i novopečený kroužkovatel Jirka Vaník) zaujala úplně všechny. Po další procházce a poslechů ptáků pod úpatím Milé byli ještě účastníci potěšeni příjemným posezením u Rulfových na zahradě spojeném s poznávací soutěží, kterou vyhrála naše sojka - Maky Machová a rozdáváním propagačních ornitologických materiálů. Počasí se vydařilo, takže den byl bohatý nejen na ptačí zpěv ale i na zajímavý hmyz a květiny. A vůbec, jednalo se  o velmi příjemný prožitek, který můžeme každému obdivovateli doporučit.       

 

Krajské kolo indiánské stezky v Krásné Lípě - 17.5.2008

Dne 17.5. 2008 si čtyři naše dětské dvojice zasoutěžily v soutěži přírodovědné a tábornické všestrannosti - Indiánské stezce. Přes nepříznivý dopad některých školních akcí, zranění a podobně, kdy nám chyběli tři minulí mistři republiky a přes to, že nejmladší  a nejstarší dvojice musela postoupit do vyšší věkové kategorie jsme se opět ukázali v tom nejlepším světle. Naprosto s převahou svou kategorii vyhrály dorostenky Andrea a Lada a stejně tak dobří byli v kategorii mladších chlapců Martin s Honzou. Obě dvojice vyhrály s takovým náskokem, že je zřejmé, že jejich šance na národním kole na podzim jsou velmi vysoké. Třetí místo našich nejmladších kluků, kteří poprvé závodili ve vyšší kategorii je úplná bomba - je jasné, že v příštích letech v této kategorii s "přehledem" nahradí Martina s Honzou, kteří postoupí do starších hochů. Standardně dobrý výkon v první třetině startovního pole předvedli Filip s Kubou (6. místo v kategorii starších hochů). 

 

Vítání ptačího zpěvu v Duchcově - 10.5.2008

Dne 10.5. 2008 proběhla akce pořádaná ornitologickou skupinou při BPS  - Vítání ptačího zpěvu pod vedením M.Horáka, J. Vaníka a M. Hanzlíkové.  Akce se zúčastnili 3 dospělí, 2 studentky gymnázia Duchcov a 4 děti. Trasa vedla Zámeckou zahradou, dále  po cyklostezce k Dubskému rybníku. Zde byly natažené sítě. Účastníci byli seznámeni se zpěvem různých druhů ptáků, odchytem a technikou kroužkování. Do sítí se chytili: budníček menší, kos černý, sameček pěnice černohlavé, střízlík obecný, samička i sameček pěnkavy obecné.  

 

Budova muzea předána společnosti Muzeum Bílina o.p.s - 29.4.2008

Po více než roce snažení došlo k fyzickému předání budovy budoucího muzea ve Vrchlického ulici 270 do zápůjčky obecně prospěšné společnosti, kterou jsme společně s městem Bílina založili !!! Smlouva o zápůjčce nabyla platnosti podpisem obou stran 1.4.2008. Severočeské doly formou smlouvy o reklamě podpoří rozjezd muzea částkou 100 00,- Kč !!!.

 

 

Soutěž ústecké ZOO se stala doménou našich děvčat - 26.4.2008

V rámci mezinárodní kampaně na záchranu obojživelníků "Amphibian Ark" byly při příležitosti Dne země v Ústecké ZOO vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší počítačovou prezentaci na téma záchrana obojživelníků. Za naší společnost se této soutěže zúčastnila Lada Musilová a Markéta Machová. Obě děvčata nás reprezentovala více než vynikajícím způsobem - Lada obsadila 3. příčku a Markéta soutěž vyhrála. Odměnou za první místo se stala permanentka do ZOO a projížďka na slonovi. Obě děvčata neunikla ani ze spárů kamery a mikrofonu místní televize.

 

Zelená stezka zlatý list - krajské kolo  18 -20.4.2008

Každoroční dětská soutěž se tentokrát v Krásné Lípě odehrála nejen  za účasti dvou soutěžních týmů a vedoucího, ale i naší ornitologické sekce v roli spolupořadatelů. Naše dvě družstva (starší i mladší kategorie) opět předvedla svůj vysoký standart. Stejně jako loni se starší umístili na druhém místě za družstvem PO Výři ze Stráže pod Ralskem tentokráte s obrovským odstupem od dalších družstev. Mladší kluci se od loňska v těžší konkurenci  posunuli o jedno místo vzhůru a podařilo se jim tak skončit rovněž na druhém místě rovněž za mladším družstvem z PO Výři.

 

1. a 2. místo v okresním kole biologické olympiádě  14.4.2008

Lada Musilová na prvním místě a Markéta Machová na druhém místě opět zaperlily v DDM V Teplicích při okresním kole biologické olympiády ve své kategorii. Škoda, že z každé školy mohou do soutěže postoupit jen dva žáci v kategorii. Jaromír Täuber - třetí ze školního kola bohužel nedostal šanci v okrese zabodovat. Přejeme jim co nejlepší umístění  

 

 

Muzeum Bílina o.p.s.  zaregistrováno   29.3.2008

U soudu v  Ústí nad Labem nabylo právní moci  rozhodnutí  o registraci společnosti Muzeum Bílina o.p.s. v rejstříku obecně prospěšných společnosti  - 29.3.2008. 

 

Stěhovali jsme darovaný nábytek do muzea  7.3.2008

Díky vedení ZŠ Lidická naše Muzeum Bílina získalo vyřazený nábytek, vhodný k vybavení depozitáře muzea. V pátek 7.3. jsme s pomocí technických služeb Města Bíliny tento nábytek do muzea přestěhovali. Děkujeme pracovníkům TSM a ZŠ Lidická, kteří takto Muzeu pomohli ke vzniku. 

 

Nové stanovy Bílinské přírodovědné společnosti o.s. zaregistrovány 8.2.2008

Nové znění stanov schválené na naší členské schůzi, jehož předmětem je především změna názvu společnosti přidáním "ocásku" o.s. (občanské sdružení) bylo na ministerstvu vnitra zaregistrováno 8.2.2008. 

 

Výroční členská schůze proběhla  22.1.2008

Výročku, tentokrát volební jsme absolvovali 22.1.2008 od 16:00 na gymnáziu v Bílině. Odsouhlasili jsme změnu názvu společnosti, kterou nám ukládá zákon - Nový název bude Bílinská přírodovědná společnost o.s.. Posvětili jsme  naši účast na budování Bílinského muzea formou účasti v založení o.p.s. Muzeum Bílina. Obě věci se projeví změnou stanov společnosti. Zvolili jsme staronový výbor společnosti - složení výboru tedy zůstává do konce roku roku 2011 ve stávající podobě. Schválili jsme rovněž zprávu o činnosti a hospodařerní společnosti za rok 2007.