Archiv aktualit "2006"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

           

30.11. 2006 Ukončení soutěže Můj strom 

Ve dnech 13.12. a 15.12. se sešla komise k vyhodnocení dětských uměleckých děl zaslaných do soutěže Můj strom vyhlášené v březnu 2006. Soutěže se svými díly zúčastnily dvě desítky dětí, reprezentující v podstatě tři instituce - Bílinskou přírodovědnou společnost, Základní školu praktickou v Bílině a základní školu uměleckou v Bílině. K našemu velkému zklamání se nepřihlásily děti z ostatních základních škol, což svědčí o tom, že učitelé na těchto školách naší soutěž prostě pominuli, i když všichni ředitelé byli přímo osloveni a inzerát na naší soutěž vyšel v Bílinském zpravodaji. Rozhodování poroty složené z členů BPS (K. Macha, J.  Boršiové a M. Boršiho) a zástupce ZŠU paní O. Hrabákové bylo v některých případech velmi obtížné o čemž svědčí i to, že v kategorii 12 - 13 let se nepodařilo stanovit jednoznačného vítěze. Zajímavé je, že přesto, že porota byla složena z lidí různého vkusu, většinou se v obodování jednotlivých děl členové poroty příliš nelišili a na těch nejlepších se shodli jednoznačně.  Každopádně je zřejmé, že soutěžím je v budoucnu potřeba věnovat více po stránce propagační  a že zorganizovat a vyhodnotit takovou soutěž umíme. 

 

4.11. 2006 Expedice do Mnichova na výstavu Mineralientage München 2006 

4.11. 7 starších členů dětského oddílu naší společnosti  a stejný díl členů dospělých absolvoval výpravu na největší evropskou prodejní výstavu minerálů, zkamenělin  a "šmuků". Cestu nám zajistila dopravní společnost Sportbus z Ústí nad Labem k naší maximální spokojenosti. Cesta nezabrala ani 6 hodin a tak jsme po 2. hodině noční vyrazili, v 9 hodin vrazili na výstaviště a po celodenním obdivování nesčetných krás neživé přírody v 17 hodin se opět vydali na cestu domů. Protože původní kapacita autobusu byla kolem 25 míst a ty jsme nenaplnili, pozvali jsme na tuto výpravu i pár nadšenců z řad příznivců naší společnosti. Všichni účastníci zájezdu byli velmi spokojeni jak s organizací cesty, tak s vlastní prohlídkou výstavy.

 

6.10. 2006 Provedeno převzetí našich prací AOPK na Kostrlíku 

6.10 2006, předal Pavel Jaroš naše odvedené dílo na Kostrlíku pracovnici AOPK. námi deklarovaný objem prací byl při této předávce přijat a tak nám vznikl nárok na státní dotaci, o kterou jsme požádali. Naše sdružení tak získá přes 20 000, Kč na svou činnost. Na letošním výdělku se nejvíce podíleli K. Mach (6x), M. Horák (3x), děti z oddílu sojek (1x - 4x) zejména starší děvčata -Maky, Andrea a Lada a P. Jaroš (zejména zpracováním projektu odbornými pokyny a zařizováním dotace). Na zimu zůstalo spálení malé hromádky šípku a případné rozšíření likvidace náletových dřevin  - to uskutečníme podle sil v lednu a v únoru příštího roku Na naši péči o Kostrlík již existuje řada pochvalných ohlasů, zejména od lidí, kteří zde dlouho nebyli a vidí výrazný rozdíl ve změně krajiny.  Letos na Kostrlík například mířila exkurse společnosti České Středohoří. Tamní unikátní  pevnůstka se stala i objektem nové publikace v cyklu Pevnosti od J. Háka. 

 

8.9. 2006 Vítězství našich sojek v národním kole soutěže 

Zatím největšího úspěchu v dětských soutěžích dosáhla na národním kole Indiánské stezky dvojice Martin Mach a Jaromír Täuber - v kategorii mladších hochů suverénně vyhráli. jejich tréninku se oba otcové věnovali velmi intenzivně, takže dobré umístění bylo nasnadě (byl připravován i třetí člen hlídky pro případ onemocnění ), ale toto.... Hlídka starších dívek - Markéta Machová a Andrea Krupková, která postoupila do národního kola soutěže překvapivě z druhého místa v krajském kole, tak připravená nebyla. Navíc  ještě měli obrovskou smůlu při stavbě stanu, kde o několik sekund překročily časový limit a dostali tak 15 trestných minut.což je odsunulo až na 6 místo. nebýt tohoto penále mohly být třetí.   

 

21.6. 2006 Zahájení letošní péče o vrch Kostrlík 

Ve středu jsme (K. Mach a M. Horák) zahájili sečí letošní péči o vrch Kostrlík. Za odpoledne se nám v úděsném vedru podařilo posekat asi polovinu plochy.  

 

22.3. - 26.6. 2006 výstava minerálů a zkamenělin ze sbírek Z. Dvořáka  a archivu Dolů Bílina v Litoměřicích 

Především pozornosti pracovníků a návštěvníků Správy ochrany v přírody v Litoměřicích  byla určena výstava minerálů  a zkamenělin z oblasti Bílinska a Českého středohoří, kterou naše společnost především zásluhou Z. Dvořáka pomohla  zorganizovat ve čtyřech vitrínách ve vestibulu Správy ochrany přírody v Litoměřicích. Výstavu navštívila zejména řada školních exkursí z Litoměřic a okolí. 

  

13.6. 2006 přednáška pro veřejnost - radovesická výsypka 

V úterý odpoledne jsme zorganizovali (K. Mach  + J. Mrázová) v rámci dní města Bíliny jako centra cestovního ruchu formou počítačové presentace přednášku na téma  historie, přítomnost a budoucnost radovesické výsypky. Přes plakátovou kampaň města Bíliny  na dlouho připravovanou přednášku se spoustou zajímavých a často i unikátních obrázků, diagramů a grafů se z řad veřejnosti dostavili pouze tři lidé zbytek publika tvořili studenti a pedagogové gymnázia.  Přednáška se zúčastněným líbila, soudě podle velmi bohaté diskuse po skončení cca 1 a půl hodinového povídání. Největším diskutérem byl starosta města pan V. Horáček, který mohl přispět i řadou osobních historek z minulosti dolování i životního prostředí v okolí Bíliny.  

 

3.6. 2006 úspěšná reprezentace Sojek na krajském kole Indiánské Stezky  

Sobota byla vyvrcholením  ročního snažení dětského oddílu Bílinských sojek v  přípravě na Indiánskou stezku. Dali jsme dohromady 4 dvoučlenné hlídky a tak se tentokrát mohlo jet autem. Úžasného výsledku dosáhli Martin s Honzou, kteří v kategorii mladších hochů soutěž s přehledem vyhráli a vybojovali tak účast na národním finále soutěže. Druhé místo Marky a Andrey bylo způsobeno zaváháním na azimutu - holky zde díky loňským trestným bodům měly pochybnosti o správném razítkování. Jinak měly s přehledem nejmenší počet trestných minut a nebýt časové ztráty mohly být první. Hlídka Luboš a Jaromír byla v soutěži značně znevýhodněna díky tomu, že Jaromír je vlastně ještě v kategorii mladších hochů a Luboš je v kategorii starších prvním rokem. Jejich bodové hodnocení bylo vynikající, akorát běžecky nestačili na starší hochy. Jejich třetí místo se dá cenit stejně jako první. Nešťastným omylem nabralo velkou časovou ztrátu družstvo Jakub + Filip - spletli fáborky a notný kus běželi po trase starších kategorií. Omyl jejich jinak dobrý výsledek degradoval až na páté místo uprostřed startovního pole v kategorii mladších hochů, škoda, měli nejméně na třetí pozici.  

 

 

30.5. 2006 kontrola rozmístěných budek na Výsluní 

V úterý Míra Horák společně s Karlem Machem provedli kontrolu 7 budek rozmístěných na svahu Kaňkova nad Výsluním. Budky rozmístily kluci z Bílinských sojek v dubnu. Cílem kontroly bylo zjištění stavu budek a hlavně jejich obsazenost. K naší radosti pouze dvě budky íebyly obsazené a jednu zkolonizovaly vosy. Zbylé 4 budky nám nachystaly překvapení v podobě malých ptáčat - 5 vrabců polních, 18 sýkorek modřinek (po 10 a 8 v budce) a 10 sýkorek koňader, celkem se nám tedy pouze v těchto 4 budkách snad zdárně podaří odchovat 33 mladých ptáků.      

 

20.5. 2006 jarní záchrana obojživelníků - Doly Bílina 

Bílinské sojky s přehledem bez pomoci externistů zvládly jarní odchyt obojživelníků na ohrožených lokalitách Dolů Bílina. Za účasti skoro celého oddílu, K. Macha a M. Horáka z BPS  J. Täubera a F. Krause (tým Bořena / Arnika) se podařilo na 4 lokalitách nachytat celkem kolem 2000 žabích pulců několika druhů žab (především před postupem Zakladače Z - 85 a rypadla K - 74). V předpolí jsme na pasece po bývalém  vlhkém lese odchytili 3 skokany štíhlé - to je velká novinka - ještě jsme je při záchranné akci nezaregistrovali. Na severních svazích lomu jsme pak zachránili 41 čolků obecných, 21 čolků velkých, 4 Kuňky obecné a mnoho exemplářů vodního hmyzu, a to i přes to, že tuto oblast již před týdnem navštívila se síťkami Schola Humanitas. Překvapením byl fakt, že se nepodařilo odchytit ani jednoho skokana skřehotavého - běžný úlovek minulých let. Odchyt byl zakončen vypouštěním obojživelníků na rekultivované výsypce u Ledvic. Celá akce měla i svou ornitologickou dimenzi díky kroužkovací akci M. Horáka v předpolí Dolu Bílina - na vypouštění ptáků se pak podíleli všichni účastníci akce. 

 

5.5 - 7.5. 2006 soutěž Zelená stezka - Zlatý list 

Opět úspěchem skončila účast Bílinských sojek v krajském kole přírodovědně - ochranářské soutěži soutěže Zelená stezka - Zlatý list. Obě družstva (starší i mladší kategorie) obsadila druhé místo za Výry ze Stráže pod Ralskem.Výsledek klání v Krásné lípě tak dopadl podobně jako loni, kdy jsme soutěžili pouze v kategorii mladších ale se dvěma družstvy - tehdy jsme zabrali první a třetí místo v této kategorii. Družstvo starších letos ve své kategorii soutěžilo prvně, má velkou šanci v této soutěži vyhrát v příštích letech. Stejně tak družstvo mladších je velmi perspektivní, neboť většina dětí bude v této kategorii soutěžit ještě dva roky.   Blahopřejeme k tomuto vynikajícímu zúročení celoročního poznávání přírody. 

 

11.3.2006 pálení klestí - Kostrlík

   

Pálením hromad loni vymýceného křoví jsme se pokoušeli vyhnat chmurné zimní nálady a ohřát se na Kostrlíku. Letos jsme opět požádali o dotaci na údržbu této lokality, takže dodělat započatou práci z minulého roku bylo otázkou zodpovědnosti a cti. Vzhledem k jednou přeloženému termínu (minulý týden sněžilo) se nás tam moc nesešlo. přišli tři dospělí - Karel, Míra a Pavel a čtyři děti (Marky, Martin, Luboš a Kuba). Počasí nám přálo chvílemi bylo až slunečno a sněžit začalo až večer (napadlo pak skoro 7 cm sněhu). Přes chabou účast jsme mákli a díky tomu, že míra roztopil dvě ohniště ještě před příchodem ostatních v 9 hodin mohli jsme před jednou hodinou konstatovat, že už můžem koukat akorát na dvě žhnoucí hromady popela. Karel je ještě navečer pro jistotu zajel uhasit, takže jsme lokalitu opustili s vědomím, že práci jsme odvedli, kalorie vydali a nic, co jsme nechtěli, nepodpálili.  Z jara se celá lokalita může vesele zazelenat. Ještě nás tam čeká úklid popela a hromady odpadků, kterou jsme tam vyhrabali mezi roštím a v trávě. V polovině června nás potom čeká první seč.   

 

 

 

21.1.2006 výroční členská schůze 

 

Po roce jsme se opět sešli ve větším počtu na výroční členské schůzi. Bohužel účast byla podobně jako loni velmi nízká, takže jsme se potáceli na hranici usnášeníschopnosti.  To bylo nepříjemné vzhledem k volbě nového pokladníka společnosti, kterou jsme museli provést z důvodu odstoupení Lucie Rychtrové z této funkce. Pokud jde u účast bylo konstatováno, že někteří členové nezaplatili ani příspěvky za minulý rok. Není to věc, která by naší společnost finančně položila, ale je to jedna z podmínek členství, takže tito členové budou osloveni s tím, zda je vůbec ještě můžeme dále považovat za členy. Novým pokladníkem byl jednohlasně zvolen Jirka Svejkovský - geolog pracující na Dolech Bílina, kde ho také dlužníci mohou nalézt a domluvit se na zaplacení příspěvků. Týká se to i dalších členů společnosti, kteří se schůze nezúčastnili a neměli tak příležitost zaplatit příspěvek na rok 2006. Kdo se na schůzi nedostavil, každopádně přišel o počítačovou presentaci o naší činnosti za rok 2005 a možnost diskutovat o další činnosti společnosti. Schůze rovněž jednohlasně schválila závěrečnou zprávu o činnosti za rok 2005.