Archiv aktualit "2005"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

           

Vypravíme se za baobaby? 

  

Zavlaje naše vlajka mezi madagaskarskými baobaby? Od listopadu 2005 fandíme našim juniorkám Katce Drábkové a Markétě Řeřichové. S ohledem na jejich úspěch v ekologické olympiádě jsme je přihlásili na soutěž vyhlášenou občanským sdružením - Agenturou Koniklec o účast na vědecké expedici na Madagaskar Baobab 2006, pořádané touto agenturou. Deset nejlepších účastníků půl roku trvající soutěže získá právo zúčastnit se této expedice, vítěz dokonce zcela zdarma. V případě, že děvčata budou v soutěži úspěšná, společnost jejich účast výrazně finančně a materiálně podpoří.    

 

Návrat ztraceného čolka 

  

Na začátku června nám z terária v chovném centru unikla samice čolka velkého ulovená při květnovém transferu na pokrokské výsypce. Nebyla k nalezení, tak jsme nad ní již "zlomili hůl" a samec, kvůli kterému zřejmě opustila společné terárium zůstal o samotě. Na konci října byla pohřešovaná  nalezena uklizečkami nedaleko dveří do chovného centra živá a zdravá. Znamená to, že skoro 5 měsíců putovala po sklepních prostorách gymnázia. Je to nádherný příklad jak funguje biologie tohoto druhu čolka a dokazuje, že čolek velký se bez vody v podobě louže obejde opravdu dlouho.   

 

Úspěch našich Juniorek 

  

Naše Juniorky - Katka Drábková a Markéta Řeřichová perfektně reprezentovaly naší společnost a gymnázium, když v národním kole ekologické olympiády ve konkurenci 30 družstev obsadily nádhernou 7. příčku. Blahopřejeme.

  

Na Kostrlíku pracují hlavně Sojky a jak je to s dotací

  

3.9., 19.9, 23.9., 29.9, 17.10, se na údržbě Kostrlíku podílely především naši junioři - Bílinské sojky, postaraly se tak především o posečení valné části plochy a odstranění starého travního porostu na hromadu. Lokalitu následně navštívila inspektorka AOPK, která konstatovala, že práce nesplňuje podmínky udělení celkové dotace, o kterou jsme požádali. Problém se ukázal především v našem špatném odhadu plochy (dokázali jsme udělat pouze asi polovinu - druhá polovina je kompletně zarostlá keři a práce zde bude mít dlouhodobější charakter) a v některých nedokončených věcech - na jednom kousku zůstala neshrabaná posečená tráva a pařezy po náletových dřevinách byly příliš vysoké). Na to jsme reagovali urychleným doděláním reklamovaných věcí - pařezy byly seřezány a odstraněny (K. Mach 25.10.+ P. Jaroš 28.10.)  a proběhne ještě jedna brigáda na trávu a mýcení dalších náletů. Výsledek je ale takový, že dotace, kterou letos dostaneme bude asi poloviční oproti našemu požadavku tedy cca 20 tis. Kč. 

 

Začínáme na Kostrlíku

  

Sobota 3.9.2005 se zapsala zlatým písmem do historie našeho sdružení. Rozjeli jsme veleakci značného významu - péči o kandidáta na územní ochranu - vrch Kostrlík v Bílině. Skalnatý kopeček se zbytkem teplomilné stepi kolem vrcholu je díky své nepřístupnosti značně zanedbán, louka kolem vrcholu zarůstá náletovými křovinami a svahy jsou těmito dřevinami zcela zarostlé, místy neprostupné. Naším úkolem je 2x ročně provést kosení trávy a postupně odstranit nevhodné nálety. 

Akci jsme odstartovali ve 12 lidech (6 dospělých a 6 dětí) za docela drsných podmínek v devět ráno. Pršelo a na louku jsme se prosekali prakticky až po 40 minutách. Počasí se naštěstí umoudřilo, práce a tělesné teplo daly zapomenout na promočené boty a oděvy takže jsme vydrželi až do druhé hodiny, kdy jsme se rozešli. Za námi zůstala hromada trávy, obrovská hromada pořezaného roští a dvoje zlámané hrábě. Děkuji tímto L.Rychtrové, V. Jarošové, M. Horákovi, P. Jarošovi, M. Řeřichové a sojkám Markétě, Ladě, Andrei, Lubošovi, Jaromírovi a Kubovi za dobře vykonanou práci. 

Ukázalo se, že práce je podstatně většího rozsahu než jsme si představovali, takže Kostrlík budeme muset navštívit zcela jistě vícekrát do roka, proto prosím ostatní členy, aby  pokud mohou také přišli na další brigádu. Pokud byste ve svém okolí našli další ochotné ruce můžete je vzít sebou.

 

                

5. místo našich reprezentantů na národním kole 33. ročníku

soutěže Zelená stezka - Zlatý list

  

Blahopřejeme našemu dětskému kolektivu Bílinských sojek k vynikajícímu úspěchu. V konkurenci jedenácti družstev, zastupujících kraje České republiky naše družstvo obsadilo 5. místo v náročné soutěži Zelená stezka - Zlatý list, kterou pořádal již po třiatřicáté Svaz mladých ochránců přírody ve dnech 13.6 - 18.6.2005 ve středisku  Březina u Třebíče. Soutěž trvala i s doprovodným programem týden a děti zde nejen prokazovaly svoje znalosti v mnoha přírodovědných oborech, ale dozvěděly se i mnoho nového od specialistů na odborných exkurzích do okolní krajiny.  Nebýt výpadku v botanice a lesnictví dopadli by naši nejmladší určitě o jedno místo lépe. Naše společnost tak vstoupila do povědomí lidí na republikové úrovni i prostřednictvím našeho dorostu. Spolu s šestičlenným dětským družstvem se jako doprovod první tři dny zúčastnila i Veronika Jarošová, kterou v druhé polovině soutěže vystřídal Karel Mach. 

   

Zajištění poznávací části rybářské soutěže Zlatá udice

  

20.5.2005 Vyvrcholila jedna z akcí,kterou bychom nemohli provést bez dlouhodobé práce Junior klubu v našem chovném centru.  K. Mach v podobě ředitele soutěže zajišťoval poznávací část soutěže rybářské mládeže Zlatá udice. Lví podíl na získání  výstavních exemplářů ryb má celoroční snažení Marka Bařtipána, Markéty Řeřichové a Katky Drábkové z Junior klubu, kteří se celý rok starají o živočichy v našem chovném centru. Mnoho exemplářů především ryb zajistil I. Bílý ostatní živočichové a rostliny jsou dílem z transferů dílem ze zahrádky K. Macha. Zajištění části soutěže je pro nás opět jako loni výdělečnou záležitostí, která přinese do naší pokladny nezanedbatelnou částku.  I.Bílý je zároveň vedoucím Sportovního klubu rybolovné techniky, který se soutěže se svým družstvem zúčastnil. V kategorii dorostenců se v barvách klubu rybolovné techniky zúčastnil i náš člen Marek Bařtipán, který ve své kategorii (podobně jako celé jeho družstvo v celé soutěži) v této velmi náročné tři dny trvající soutěži zvítězil. Jako vždy byla parádní disciplínou "našich" právě páteční "poznávačka" rostlin, živočichů u vody a ryb ve které byla konkurence dalších 5 družstev zcela smetena, když všechny kategorie vyhráli borci z bílinského klubu a v kategorii žáků ještě urvali i stříbro. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu jak Markovi a jeho týmu  tak I. Bílému !!!

  

Doba geologických exkursí na Dolech Bílina

  

12.5, 18 .5, 19.5 .2005 K. Mach a Z. Dvořák postupně provázeli tři exkurse s geologickým zaměřením na povrchovém dole Bílina. První nás navštívili paleontologové z UK Praha pod vedením J, Sakaly, potom studenti UJEP z Ústí nad Labem pod vedením V. Vlačihy a nakonec zbytek geologů z UK Praha pod vedením M. Mihaljeviče. Akce proběhly s podporou Dolů Bílina, které sponzorovaly terénní autobusy. Celkem jsme provedli kolem 60 studentů a pedagogů k jejich velké spokojenosti. Jako obvykle si ti aktivnější odvezli i vlastnoručně nalezené zkameněliny. I nám tyto akce přinesly malý výdělek v podobě poplatku za průvodcovské služby.

   

Jarní záchranný transfer  - skoro dámská jízda !!!

  

14.5.2005 proběhl jarní záchranný transfer ohrožených obojživelníků na Výsypce Pokrok. Bylo třeba slovit kompletně zbývající část výsypky,která bude během následujících měsíců přesypána. Této akce se z našeho dětského oddílu zúčastnili vedoucí  - K. Mach, Martin, Honza, Marky, Lada, Andrea a ze starších členů junior klubu ještě Markéta. Pomohly nám tři studentky prvního ročníku gymnázia, Lucie Rychtrová (a její maminka) a Veronika Jarošová. Vcelku tedy téměř dámská jízda. Ostatní členy naší společnosti kosily nemoci, práce a vůbec jiné starosti a zájmy. Výsledek byl ovšem pěkný - 106 skokanů skřehotavých (většinou mladí z minulého roku), tři kuňky obecné, 14 čolků obecných a 5 čolků velkých, kolem 100 pulců některého z hnědých skokanů a  množství různých zástupců vodního hmyzu. Ulovena byla i jedna nádherná ještěrka obecná. Počasí tentokrát bylo ideální, nikdo nezapadl ani se nevymáchal ve vodě i toho bláta bylo na oděvech méně, takže akce skončila s celkovou spokojeností zúčastněných. 

Na obrázku chybí pouze K. Mach (fotící) a p. Střesková (nerada se fotící).

Obrovský úspěch Bílinských sojek 

    Naši nejmladší členové - oddíl Bílinské sojky dosáhl obrovského úspěchu, když se v krajském kole přírodovědně-ekologické soutěže v Krásné Lípě dvakrát "postavil na bednu". Družstvo Sojky1 ve složení Markéta Machová, Lada Musilová, Katka Trang, Andrea Krupková a Jaromír Täuber ve své kategorii zvítězilo  a družstvo Sojky 2 ve složení Luboš Hošek, Martin Mach, Jakub Chrastina, Lenka Koktová a Robert Ferenc se umístilo na třetím místě. Po loňském pátém  místě staršího družstva to je velký úspěch, navíc spojený s účastí na národním kole soutěže.  

Naši veleúspěšní  reprezentanti ve skalách Českého Švýcarska pár hodin před soutěží.

Naše venkovní expozice hornin Bílinska je téměř hotova !!!  

    Ve v pátek 19.4.2005 geologové Dolů Bílina (K. Mach,  J. Svejkovský) po té co z důvodu výběru vzorků nejprve navštívili několik těžebních lokalit v okolí Bíliny za pomoci firmy GIS Geoindustry dodali dalších 9 velkorozměrových vzorků do našeho venkovního geologického muzea. Zmínit je třeba obzvláště 800 kilový vzorek bazanitu z kamenolomu v Dolánkách s krásnými xenolity hlubinných hornin nebo balvan silicifikovaného pískovce z Lahoště s povlakem krystalů barytu. Akce zabrala dva dny ale úsilí a čas   stály za to, protože záhonek je prakticky plný a expozice je téměř dokončena. Už zbývá  jenom označení jednotlivých kamenů a průvodce. V druhé etapě vznikne na druhé straně komunikace expozice hornin Krušných hor.

Tenhle kousek nám dal nejvíce zabrat

 Doplněny další vzorky do naší venkovní geologické expozice na gymnáziu   

    V pátek 15.4.2005 geologové Dolů Bílina (K. Mach, Z. Dvořák a J. Svejkovský) za pomoci firmy GIS Geoindustry dodali dalších 5 velkorozměrových vzorků do našeho venkovního geologického muzea. Za zmínku stojí obzvláště úžasný prokřeměnělý kmen stromu pravděpodobně rodu Taxodium nalezený na lomu Bílina J. Svejkovským. Zajímavý je rovněž balvan porcelanitu (erdbrantu) , strusky a dva balvánky různých typů pískovce. Čedičové sousoší bylo doplněno o další sloupek.

  Pracovníkům firmy GIS Geoindustry tímto ještě jednou děkujeme za pomoc.!!!

unikátní kousek prokřemenělého  dřeva našel na Dole Bílina J. Svejkovský (za aparátem)

S dopravou a naložením pomohla firma GIS Geoindustry (právě se spouští vzorek dolomitického pískovce).

Expozice se pomalu zaplňuje.

Přednáška J. Halíře byla na špičkové úrovni!

    Ing. J.Halíř  z Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě nás ve čtvrtek 14.4.2005 nenechal na pochybách, že národní parky jižního ostrova Nového Zélandu procestoval důkladně. Přítomné geology navíc nadchl nádhernými záběry geologických jevů, které lze na Novém Zélandu studovat jako v učebnici. Ani přítomné studentstvo je při výkladu zjevně nenudilo - přednáška zpestřila výuku zeměpisu a biologie. Zúčastnilo se cca 40 posluchačů včetně 5 dospělých členů naší společnosti a 4 členů junior klubu a pedagogů gymnázia. Za přednášku děkujeme a těšíme se na zimní období kdy by mohl Ing. Halíř přijet znovu a porozprávět o severním ostrově.

Městský úřad nás podpořil dotací  

    Ve čtvrtek  14.4.2005 byla odepsána darovací smlouva mezi naší společností a Městem  o finanční podpoře naší činnosti - 20.000,- Kč. Městu  tímto děkujeme!!!!. 

Uzavřena smlouva o reklamě  

    V úterý  12.4.2005 byla odepsána  smlouva o reklamě mezi naší společností a firmou GIS-Geoindustry s.r.o. Plzeň, dlouhodobým partnerem našeho projektu sklepního muzea. Na základě této smlouvy se na některých místech našeho CEV a na našich internetových stránkách objeví logo této společnosti. Za tuto službu získáme  - 10.000,- Kč. 

 

Severočeské doly, a.s věnovaly sponzorský dar na provoz Junior-klubu

    V úterý 29.3.2005 byla odepsána darovací smlouva mezi naší společností a SD a.s. Chomutov o finančním příspěvku na provoz dětské sekce naší společnost - 25.000,- Kč. Dolům tímto děkujeme!!!!. 

Posezení při diapozitivech s panem Tišerem stálo za to!

    Pan J.Tišer - známý osecký a teplický  herpetolog a cestovatel nám na Den žen (8.3.2005) opět potvrdil to co oněm víme - že je skvělý vypravěč a také fotograf s citem pro přírodu. Při jeho vyprávění o putování po Zimbabwe společně s panem Rabasem (ředitel Chomutovského zooparku) a panem profesorem Veselovským (bývalým velmi známým ředitelem pražské ZOO) jsme se nejen báječně poučili o životě a přírodě v této africké zemi, ale také výborně  pobavili. Na přednášce byli ve značné přesile studenti (hlavně studentky) gymnázia. Kromě nich  přišlo  7 členů BPS a dva hosté.  Celkem akci navštívilo asi 40 lidí.    

Pro tuto sezónu výkopové práce skončily

    Dokopáním celého zadního kříže v chodbách skončila hlavní část výkopových prací ve sklepeních. při poslední akci 26.2.2005 jsme už zaplnili pouze polovinu kontejneru (kolem  200 kbelíků). Podařilo se tak celou nejhlubší část sklepení určenou pro expozici ryb zcela zbavit navezené sutě. Spokojená parta úderníků se na vás usmívá z fotky.  Zleva K. Mach, M. Šecka, I. Bílý, J. Kabelka, L. Šecka, M. Bařtipán a R.Zenker.     

 

Další kontejner zaplněn během jednoho víkendu

Během soboty 19.2. a neděle 20.2.2005 jsme zaplnili celý další kontejner a podařilo se nám tak vynosit suť z celého jednoho "kříže". Jeli jsme jako kombajn jednak díky trénikům z uplynulých týdnů a hlavně díky bohaté účasti. V sobotu i v neděli přišli K. Mach, I. Bílý,  M. Bařtipán, bráchové Šeckové a R. Zenker a v neděli pomohli ještě P. Jaroš a J. Drábek. Zbývá vynosit druhý kříž a v podstatě jsme s hlavními výkopy zadní části sklepení pro akvarijní expozici hotoví. Experimentálně jsme si ověřili, že na zaplnění kontejneru je potřeba asi 410 kbelíků sutě.    

Výkopové práce pokračovaly dalšími metry

Během neděle 13.2.2005 jsme zaplnili zbytek kontejneru. Na akci se nás tentokrát sešlo pouze 5. Zúčastnění (K. Mach, I. Bílý, r, M. Bařtipán a bráchové Šeckové) udělali svůj běžný výkon 150 kbelíků. Postoupili jsme až do prostoru největší komory. Ve sklepě dost kapalo ze stropu v souvislosti s pátečním lijákem. 

 Čez - Duhová energie nevyhověl naší žádosti o dar na laboratorní vybavení pro hydrobiologii!!

Podle vyjádření L. Pospíšilové z Duhové energie z 10.2.2005 náš projekt výzkumu vodních biotopů nezapadá do koncepce Nadace Duhová energie.  budeme se muset pokusit sehnat peníze jinde. 

 Výkopové práce úspěšně zahájeny

Konečně máme kontejner a hned první sobotní brigádou (5.2.2005)  jsme ho zaplnili do poloviny. V sedmi to bylo evidentně o něčem jiném než ve čtyřech nebo pěti. Zúčastnění (K. Mach, I. Bílý, R. Zenker, M. Bařtipán, J. Kabelka a bráchové Šeckové) udělali těžební rekord 230 kbelíků !!! Postoupili jsme tak dále do nitra chodeb až do středu zadního kříže. 

          Návštěva sponzora

Ve středu 26.1. nás navštívil jednatel firmy GIS -Geoindustry pan Ing. Rusnok spolu vedoucím vrtného střediska panem Burešem aby shlédli výsledky svého sponzoringu při budování muzea v historickém sklepení. Ukázalo se, že oba pánové mají velkou úctu k naší činnosti, fandí nám a budou v podpoře těchto našich aktivit pokračovat.

      

       Zavedena nová internetová stránka

  - kalendář plánovaných akcí - pro účely  pravidelného "dispečinku". Cílem je zlevnit a zefektivnit organizaci a svolávání akcí naší společnosti. O aktualizacích jsou členové informováni prostřednictvím E-mailu.   

         Výroční členské shromáždění proběhlo úspěšně 18.1.2005

Výroční členské shromáždění členů proběhlo podle připraveného programu, bohužel účast členů byla sotva poloviční (9 účastníků s hlasovacím právem). Na schůzi byla shlédnuta počítačová presentace  činnosti naší společnosti během roku 2004. výroční zpráva byla rozeslána předem a někteří nepřítomní členové se k ní vyjádřili kladně pomocí E-mailu, takže zpráva mohla výt schválena i malým počtem přítomných. Podařilo se vybrat valnou část členských příspěvků. Rozsáhlá diskuse se motala především kolem spolupráce se gymnáziem kalendáři  a způsobu organizace akcí. Dohodnuté věci byly zapsány do formy zápisu, který byl členům posléze rozeslán elektronicky.