Archiv aktualit "2004"
zpět na aktuality další rok >

           

Podali jsme (22.10.2004) žádost o podporu na vybavení biologickými a terénními potřebami pro SOČ Junior klubu na nadaci Duhová Energie ČEZ v hodnotě  100 000,- Kč. Teď již jenom doufat - ve hře je mikroskop, digitální foťák, člun ....

Probíhají také docela nadějná jednání (vede je hlavně J. Mrázová) o možnostech získání podpory EU na dobudování muzea v historických sklepeních. Město by tuto aktivitu podpořilo, rozpočet se připravuje....

 

Přednáška se zdařila! 

 Avizovaná přednáška proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných - 8 studentů, 6 členů společnosti a jednoho sympatizujícího zástupce veřejnosti. Poutavé vyprávění o práci českého geologa v latinské Americe podbarvovala latinskoamerická hudba, všechny přístroje fungovaly, jak bylo třeba a publikum se nejen poučilo, ale také pobavilo. Děkujeme V. Rapprichovi - bývalému studentu bílinského gymnázia a našemu sympatizantovi a těšíme se zase někdy s ním na shledání při poučnéma pohodovém povídání.

Pozor !!! 25.listopadu (čtvrtek) od 15:30 pořádáme přednášku : 

Vulkány Salvadoru očima českého geologa

 Přednášku povede formou počítačové presentace geolog České geologické služby V. Rapprich na oplátku za exkursi na Dole Bílina, kterou jsme jemu a jeho kolegovi ze Salvadoru umožnili. Vláďa v Salvadoru (a jiných zemích latinské Ameriky) strávil mnoho času a může  se s námi  podělit o spoustu zážitků ze země, kde se nachází  několik aktivních sopek a proběhne tam 30 zemětřesení za den a. Přednáška proběhne v našem přednáškovém centru na gymnáziu. Pro členy, kteří ještě neviděli klubovnu Bílinských sojek a a biologickou laboratoř, je připravena i exkurse do těchto prostor.

 

Podali jsme (22.10.2004) žádost o podporu na vybavení biologickými a terénními potřebami pro SOČ Junior klubu na nadaci Duhová Energie ČEZ v hodnotě  100 000,- Kč. Teď již jenom doufat - ve hře je mikroskop, digitální foťák, člun ....

Probíhají také docela nadějná jednání (vede je hlavně J. Mrázová) o možnostech získání podpory EU na dobudování muzea v historických sklepeních. Město by tuto aktivitu podpořilo, rozpočet se připravuje....

 

10.10.2004  dopoledne proběhl  druhý "malý" transfer ohrožených obojživelníků z výsypky Pokrok a vnitřní výsypky.

V neděli ráno jsme se sešli k záchrannému transferu obojživelníků, ke kterému jsme byli vyzváni závodním lomu Bílina. Především bylo třeba prověřit přítomnost obojživelníků v oblasti Z-79 na vnitřní výsypce lomu - zde dochází k rozsáhlé činnosti a zasypávání poměrně velkých umělých náhodně vzniklých depresí. Protože se jednalo o velmi surové podmínky, vyrazili jsme pouze v osmi - (K. Mach, I. Bílý, E. Janeček, a členové Junior klubu - K. Drábková, M. Řeřichová, M. Šecka, L. Šecka, M. Bařtipán)V tomto prostoru se ukázalo, že obojživelníci již tuto oblast pravděpodobně vyklidili, neboť zde již došlo k rozsáhlým změnám hladin v nádržích (někde drasticky ubylo jinde zase přibylo vody) a tak zmizely břehy zarostlé orobincem a rákosem, které především skokani obývali. Bohužel, přesto, že se jednalo o nádrže rozměrů, na jakých jsme ještě záchranný odchyt nedělali   zde narazili jsme pouze na několik skokanů skřehotavých  a pouze dva se nám podařilo odchytit. Následoval přesun k zakladači Z-81 na výsypku Pokrok, kde dochází rovněž k zasypávání drobných depresí mezi hřebínky výsypky v místech, kde jsme působili již v létě. Zakladač nám stál přímo za zády ale protože lokality ještě nebyly porušeny sypáním, podařilo se nám zde odchytit podstatně více exemplářů.

5 dospělých skokanů skřehotavých,

50 pulců a 90 malých žabiček skokana skřehotavého,

20 pulců  rosničky,

1 larva  neurčeného druhu čolka

Za provedení transferů v tomto roce jsme obdrželi písemné poděkování ředitele Dolů Bílina Ing. A. Vincence.

 

29.9.2004 od 15:00 do 17:30 proběhlo slavnostní otevření našeho Centra environmentální výchovy

Slavnostního zahájení provozu centra environmentální výchovy v suterénu Bílinského gymnázia se zúčastnilo kolem 50 hostů z řad lidí, kteří se nějakým způsobem podíleli na jeho vzniku a budování - tvůrců projektu, stavební firmy, sponzorů, městských a krajských úředníků, radních města Bílina zároveň zástupců politických stran ve městě, tisku, členů naší společnosti a učitelů gymnázia a rovněž některých družebních subjektů - gymnázia v Teplicích a Dippoldiswalde. Program sestával z vkusné a velmi kvalitní kulturní části, kterou obstarali v podobě zpěvu a recitace studenti gymnázia - přednášky o vzniku centra a podílu všech zúčastněných na jeho budování (J. Mrázová), rautu prokládaného prohlídkou součástí centra v doprovodu členů naší společnosti,  počítačové prezentace, která prořídlé řady hostů provedla obrazovou formou postupem prací na centru, představami o jeho budoucím rozvoji a provozu a pak už probíhaly "kuloárové debaty, diskuse, rozhovory, tlachání, drby....   

  

5.8.2004 V odpoledních hodinách proběhl "malý" transfer ohrožených obojživelníků z výsypky Pokrok.

V odpoledních hodinách ve čtvrtek za teplot blížících se 30 °C jsme v zúžené sestavě dané dovolenými a omezenými transportními možnostmi provedli odchyt obojživelníků na výsypce Pokrok a jejich přesun na dosud nekolonizovanou vodní lokalitu na rekultivované části vnitřní  výsypky poblíž Ledvic. Transfer byl zorganizován narychlo, neboť při rekognoskaci v předešlém  týdnu bylo zjištěno, že pulci skokana skřehotavého a ropuchy zelené právě prodělávají metamorfózu, což je nejvhodnější moment pro jejich transfer, neboť se nejlépe upevní jejich vazba na nový domov. Z členů  společnosti se zúčastnili (I. Bílý, K. Mach, M. Machová a K. Trang) pomohli nám 4 hosté z řad milovníků přírody a příznivců společnosti. Vzhledem k malému počtu účastníků a krátké době, která byla k dispozici byl dosažený výsledek impozantní - bylo uloveno a přemístěno:

3 letošní kuňky obecné,

18 pulců a malých žabiček ropuchy zelené,

kolem 260 - 280 metamorfujících pulců a malých žabiček skokana skřehotavého.   

 

20.5. a 18.6.2004. Naše společnost byla vysoce oceněna rybářským svazem, za naši spolupráci při zajištění  soutěže Zlatá udice!

 

Ve večerních hodinách v pátek  20.5 a 18.6 se naši živočichové a rostliny, L. Střesková, K. Mach, M. Šecka, M. Bařtipán a I. Bílý rozhodující mírou zasloužili o hladký průběh prvního dne náročné dětské rybářské soutěže Zlatá udice. Podobně jako krajské kolo 20.5. (na gymnáziu v Bílině), které pro nás bylo dobrou přípravou, i národní kolo proběhlo v Bílině (v DDM). Jednalo se o velice významnou událost už v jen z toho důvodu, že národní kolo se může do kraje vrátit pouze jednou za 7 let. Proto jsme k přípravě obou kol přistoupili s maximálním nasazením a měli snahu dosáhnout co nejvyšší úrovně. Znamenalo to v důsledku zajistit  34 druhů živých rostlin, 25 druhů živočichů (tady pomohly i vycpaniny) a přes 20 druhů ryb. Vše bylo nutno dodat v perfektním stavu, aby nevznikaly spory o druhovém zařazení n patřičných nádobách a instalacích, zajišťující dokonalost exponátů po celou dobu soutěže. Množství živočichů a rostlin umožnilo i losování pro zvýšení objektivity soutěže. Některé živočichy nebo rostliny bylo potřeba získat jen několik dní předem, nebo dokonce v den konání soutěže.  Po zkušenostech z loňského roku (krajské kolo v Čížkovicích) a letošním krajském kole v Bílině jsme však během národního kola  k věci přistupovali zcela profesionálně a vše běželo jak na drátcích, takže podoba našeho zajištění soutěže byla ze strany zúčastněných družstev z celé republiky oceněna jako vynikají či dokonce dosud nevídaná. Vše bylo oceněno i finančním příspěvkem naší společnosti ze strany hlavního organizátora - Severočeského územního rybářského svazu.  Většina živočichů, ryb a rostlin použitých při soutěží zůstává v naší chovné a pěstební stanici, kde o ně budou pečovat především členové Junior klubu. A jen tak mimochodem - vítězem krajského kola se stalo družstvo Bíliny pod vedením M. Šecky a vítězem národního kola družstvo Severních Čech opět pod vedením M. Šecky se třemi bílinskými zástupci (L. Šecka, D. Králová a T. Vršata). V poznávacích soutěžích vítězná družstva díky naší pomoci s přípravou k soutěži doslova zářila. 

Bohužel radost z úspěchu nám mezi oběma koly soutěže všem zkalila  nenahraditelná ztráta - předčasné a  náhlé úmrtí Ludvíka Šecky -  našeho kamaráda a velkého pomocníka, otce našich dvou mladých členů.  Luďku, jestli tam  někde nahoře surfuješ po internetu, tak věz, že Tvůj odchod námi hluboce otřásl a změnil náš pohled na hodně věcí.  

Vzpomínáme.

     

16.5.2004 s vynikajícím výsledkem skončila společná akce "záchrana ohrožených živočichů na výsypce Pokrok"

 

Bílina – výsypka Pokrok. Studenti bílinského gymnázia a dětští členové Junior klubu Bílinské přírodovědné společnosti pod vedením  dospělých členů Bílinské přírodovědné společnosti v neděli 16.5. 2004 bez „mediálního dohledu“ (jak tomu bylo tři dny před tím u akce studentů litvínovské Scholy Humanitas vedené Českou zemědělskou universitou) prováděli odchyt ohrožených obojživelníků v předpolí sypání zakladače na pokrokské výsypce mezi Duchcovem, Osekem a Lomem. Teritorium odchytu bylo stanoveno na základě průzkumu, znalostí o postupu zakladače v nejbližších měsících a v koordinaci s organizátory akce Scholy Humanitas a s podporou oddělení rekultivací Dolů Bílina (Severočeské doly, a.s.) tak, aby akce byla maximálně efektivní. Zachránění obojživelníci byly na svobodu  vypouštěni na rekultivované části vnitřní výsypky Dolu Bílina poblíž Ledvic. Přičiněním  24 nadšenců tak bylo před zasypáním zachráněno 112 skokanů skřehotavých, 6 kuněk obecných, 7 čolků obecných, 2 ropuchy zelené a cca 100 – 150 žabích pulců a kolem 200 žabích vajíček.  Všem zúčastněným (včetně dvou, kteří v hlubokém bahně výsypkových tůní zanechali své holínky) patří obdiv za to, jak se vypořádali se všude přítomným blátem a obtížným výsypkovým terénem. Podobné akce připravujeme  dvakrát do konce roku, podle toho, jak se bude měnit druhové obsazení tůněk na výsypce, jak se budou vyvíjet larvy obojživelníků a jak se bude měnit ohroženost jednotlivých ploch.

17.4.2004  exkurse na zajímavé vodní biotopy se podařila.

Díky dobrému počasí, hladce fungující dopravě a připravenosti dvojice E. Janeček + K. Mach se exkurse na Důl Bílina a okolní vodní biotopy zdařila. Nepřítomné studenty, pro které byla exkurse hlavně připravována (všichni něco měli a hlavně sobota je přece pro odpočinek !) snadno nahradili hosté naší společnosti - většinou z řad známých a příbuzných členů společnosti - většinou fandové do přírody, takže "bednobus" byl zaplněný partou 20 lidí. Vůbec to nebylo na závadu, navázali jsme řadu nových kontaktů na správné lidi. Náročné skoro 6 hodinové putování v terénním autobuse statečně zdolal bez úhony i nejmenší přírodovědec, pro kterého se ještě našla přilba (ratolest V. Hejcmanové), lovci zkamenělin neodešli s prázdnou a hlavně jsme se všichni navzájem obohatili při diskusích na různých lokalitách. Nejdrsnější diskusi vyvolala poslední lokalita - radovesická výsypka, kde se střetli zástupci z různých oborů a ukázalo se, že na konečnou podobu výsypky může být tolik názorů, kolik je účastníků diskuse.   

 

MŽP nám po 6 měsících povolilo transfery kriticky a silně ohrožených živočichů !!!

První transfer budeme provádět v polovině května.

 

3.4.2004 příprava exkurse na zajímavé vodní biotopy.

Dvojice E. Janeček + K. Mach si projela předpokládanou trasu naší exkurse po Dolech Bílina a vodních biotopech v okolí Bíliny.   

3.4.2004 pátá  makačka na chodbách.

  těžilo se  ve složení Luděk Šecka, Martin Šecka, Marek Bařtipán, Ivan Bílý a Karel Mach. Odklidili jsme suť v  druhé rozrážce prvního kříže, čímž jsme vytvořili hlavní  předpoklad pro vybudování akvárií v těchto dvou rozrážkách.  Zmákli jsme už jen  100 kbelíků - kontejner jsme už  prakticky zaplnili Dohromady  zatím 600 kbelíků po 12 kilech tedy asi 7 tun stavební sutě.  

 

28.3.2004 čtvrtá  makačka na chodbách.

opět se těžilo ve složení Luděk Šecka, Martin Šecka, Jirka Kabelka, Marek Bařtipán, Ivan Bílý a Karel Mach. Odklidili jsme suť v rozrážce prvního kříže. Zmákli jsme 150 kbelíků. Dohromady  zatím 500 kbelíků po 12 kilech tedy asi 6 tun stavební sutě.  

 

!!!!! Exkurse na povrchový lom Bílina !!!!!

a výsypky, spojená s prohlídkou některých vodních biotopů proběhne v sobotu 17. dubna  2004 ! Udělejte si předběžně na tyto termíny volno. Přesně  hodinu konání  vyjasníme v týdnu před tím telefonicky.

  

21.3.2004 třetí  makačka na chodbách.

tentokrát jsme si mákli ve složení Luděk Šecka, Martin Šecka, Jirka Kabelka, Marek Bařtipán, Ivan Bílý a Karel Mach. Odklidili jsme suť až do prvního kříže. Zmákli jsme 150 kbelíků. Dohromady  zatím 350 kbelíků po 12 kilech tedy asi 4.2 tuny stavební sutě.  

 

 

Mimochodem, vážení členové vypadá to, že do rubriky "Co nabízíme"  přispěli za dva měsíce od naší členské schůze pouze dva členové, takže nevím nevím, zda by neměla být zrušena. Zapátrejte ve svých mozkových závitech a nebojte se o sobě v naší uzavřené společnosti něco zveřejnit, zdá se mi, že se nikdo nemáme za co stydět a že by to rozhodně bylo ku prospěchu věci !!! Případně dejte vědět, že do této rubriky přispět nechcete aby bylo jasno a mohl jsem ji při obzvlášť velkém nezájmu zrušit.         Díky.  Karel  

 

14.3.2004 druhá makačka na chodbách.

tentokrát jsme si mákli ve složení Luděk Šecka, Martin Šecka, Jirka Kabelka, Marek Bařtipán a Karel Mach. Odklidili jsme suť až do prvního kříže. Zmákli jsme 120 kbelíků. Dohromady  zatím 200 kbelíků po 12 kilech tedy asi 2,5 tuny stavební sutě.  

 

Pozvánka na výstavu !!! 

Srdečně zveme všechny členy společnosti včetně rodin a známých - milovníků přírody na 10. výstavu minerálů a hornické historie od 2. dubna do 30. května na zámku v Klášterci nad Ohří. Letošní název této výstavy je " Zkamenělý svět" a dává tušit že letos budou hlavním tématem zkameněliny. Nebudou to ovšem zkameněliny ledajaké - uvidíte zde především zkamenělé zbytky pravěkých rostlin  s důrazem na zkamenělé stromy různého stáří a flóru třetihorní severočeské   hnědouhelné pánve. Při vernisáži výstavy (uspořádané mimochodem k 10, výročí existence akciové společnosti Severočeské Doly) bude slavnostně pokřtěna úplně nová knížka Vám známých Z. Kvačka, J. Sakaly, Z. Dvořáka a K. Macha o zkamenělé kráse třetihorních rostlin severočeské hnědouhelné pánve.  Kromě zkamenělin zde můžete shlédnout i rekonstrukce pravěké třetihorní  krajiny na Bílinsku. Takže neváhejte, takhle pohromadě už to vše hned tak neuvidíte!!!   

 

6.3.2004 jsme začali budovat naše sklepní muzeum ! 

Po malém stavebním průzkumu, který jsem provedl týden před tím  jsme nejprve do prostorů sklepení přemístili od Marka Bařtipána celé naše chovné vybavení na ryby (4 sudy, filtrace, ryby samotné) vše nainstalovali a zprovoznili včetně úsporného osvětlení a usídlení ryb. ukázalo se, že tzv. vodovzdorné osvětlení ve sklepení nebrání v proniknutí vody do svítidel, ale naopak vodu zadržuje a hromadí uvnitř, takže jsme po chvilce vyhodili pojistky a museli jsme přikročit k odkrytování svítidel a vylít vodu ve které se koupaly žárovky. Po vyřešení osvětlení jsme ve složení Marek Bařtipán, Ivan Bílý a Karel Mach začali snižovat dno chodeb v místě nejnižšího profilu. Předchozí stavební průzkum totiž ukázal, že v těchto místech je až 30 cm navezené stavební suti. Odkopaný materiál jsme vynášeli ve kbelících ven ze sklepení do kontejneru. Po pravdě řečeno jsme každý po 20 cestách se dvěma kbelíky byli řádně unaveni a museli jsme konstatovat, že aby práce odsýpala bez rychlé únavy aktérů, musí být nosičů 4 - 5. Takže se tímto obracím na členy společnosti (hlavně mužskou část od 14 do 50 let) - pokud by si kdokoli z Vás chtěl zaposilovat, potrénovat stehenní a ramenní svaly a při tom užít i nějakou srandu ohlašte se mi, zorganizovali bychom na některé sobotní nebo nedělní dopoledne další "makárnu". rozhodně to nebude trvat dlouho, zaručuji vám, že déle než 2 hodiny žádný nevydrží.   6.3. vyneseno 80 kbelíků stavební sutě.

Exkurse na Důl Bílina výsypky a příklady  vodních biotopů v okolí se bude konat  patrně začátkem dubna, provedení exkurse bylo dne 11.3.2004 projednáno s ředitelem Dolů Bílina Ing. A. Vincencem  - Doly Bílina zapůjčí terénní vozidlo pro 20 lidí, tak abychom mohli navštívit i ta nejhůře přístupná místa. K exkursi jsou zváni především členové a kandidáti Junior - klubu ale i dospělí  členové společnosti jsou velmi vítáni. Průvodci budou Karel Mach a Emil Janeček. Přesný termín oznámíme elektronicky a dalšími kanály týden dopředu.  

 

 6.2.2004 byla vydána výsledková zpráva o výběrovém řízení MŽP pro NNO na rok 2004. Bohužel oba naše projekty neuspěly a tak s podporou MŽP nemůžeme počítat ani pro projekt "Významné stromy Bíliny" a ni pro "Provoz a rozvoj Internetového serveru Příroda Bílinska". Co naplat budeme si muset poradit jinak a projekty trochu "očesat".                K. Mach

 

.2. 2004 jsem navštívil p. Romana Rozínka z Hradce Králové - majitele firmy Ekochov - profesionála a úžasného nadšence, organizujícího záchranné akce v celé střední Evropě a dokonce i v Egyptě v Rudém Moři, jehož know-how v chovu, transferech a ochraně našich obojživelníků a plazů je skutečně těžko ocenitelné. Pan Rozínek mi  kromě řady rad přislíbil pomoc se sestavením podmínek chovu našich obojživelníků a plazů v zajetí pro ministerstvo a nabídl pomoc v podobě nepotřebných akvárií a terárií a stojanů.  Navštívil jsem rovněž "Přírodovědné centrum" při základní škole v Bezručově ulici. Přírodovědné centrum se nachází cca 50m od obřího akvária (Envi -dům v Baarově ulici) provozuje ho podobná parta nadšenců jako jsme my - zabývají se chovem několika desítek druhů plazů, obojživelníků, ryb a savců. Mají vlastní odchov potravy (myši, potkani, hmyz) a v centru působí několik dětských kroužků a chovatelský klub pro příchozí a jsou tady velmi přívětiví (inu nadšenci). Na rozdíl od ZOO si na některé živočichy můžete i sáhnout. Vstupné je dobrovolné narozdíl od sousedního Obřího akvária, kde se s celou rodinou docela prohnete (ale rovněž stojí za shlédnutí - obzvláště zajímavá je expozice rybích lebek).                                                         K. Mach

                      

 

6.2.2004 jsme navštívili p. Tišera - vedoucího chovatelských kroužků při DDM  Teplice. Tamní prostředí je pro nás velmi inspirativní z hlediska počtu chovaných druhů živočichů (ryby, obojživelníci, plazi, pavouci, hmyz ...) a vlastní osobnosti p. Tišera - nadšeného chovatele a přírodovědce. Pan Tišer se s námi velice rád podělil o své zkušenosti jak s vlastním chovem, tak v práci s dětmi.  Dohodli jsme exkluzivní návštěvu našeho přírodovědného kroužku                  J. Mrázová, K. Mach

 

 26.1.2004 se v prostorách ředitelny Bílinského gymnázia za účasti pana Šímy (MŽP), p. Čeřovského (AOPK), p. Kořena (Krajský úřad) a členů našeho výboru    uskutečnilo jednání o povolení transferů a chovu živočichů a rostlin ve stupni ochrany silně a kriticky ohrožený druh.  Jednání o transferech proběhlo s úspěchem  - po několika dotazech bylo konstatováno, že naše organizace splňuje předpoklady pro provádění transferů v rozsahu žádosti a povolení bude uděleno do r. 2010. Povolení k chovu dotyčných živočichů a pěstování rostlin bylo objektem složitějšího jednání. U každého druhu bylo potřeba projednat povolený způsob nabytí, počet chovaných kusů naše možnosti chovu. Některé druhy  nám nebudou povoleny (můžeme to zkusit později až získáme větší zkušeností), u všech musíme doložit detailně podmínky chovu v dodatku k žádosti.   Po splnění dodatečných podmínek nám ale povolení na většinu požadovaných druhů bude uděleno.