Naučná stezka Bořeň

 

            Kolem výstupní pěšiny od Chaty pod Bořeněm  až k vrcholu byla v v roce 1999 s podporou EU skupinou studentů bílinského gymnázia pod vedením gymnazijního profesora zeměpisu J.Kučery vybudována poměrně hezká naučná stezka složená z řady rozměrných cedulí informujících o geologických poměrech hory, rostlinstvu a živočistu na lokalitě. Stezka byla dokonce dvojjazyčná - brala do úvahy i časté německé návštěvníky. Bílinská přírodovědná společnost se vložila do budování nové naučné stezky Bořeň v době, kdy původní cedule studentské naučné stezky byly téměř kompletně vandalsky zdevastovány. 

     

  

  

 

Většina desek byla minimálně povalena, v horších případech byly rozbity celé plastové panely. Ostudný stav stezky byl znám i vedení města Bílina a starostovi města p.V. Horáčkovi  se na podnět J. Mrázové podařilo zajistit u společnosti ČEZ a.s. sponzorský dar ve výši 150 tis. Kč. Návrh stezky a zajištění odborného obsahu dostalo původně na starost gymnázium v Bílině, konkrétně učitel zeměpisu M. Sýkora, který ale oslovil vedení naší společnosti a tak se nakonec ve velmi šibeničním termínu cca 3 měsíce před termínem vyčerpání daru sešla skupina K. Mach, M. Sýkora a zástupce odboru investic města Bílina a na této schůzce byl přijat návrh K. Macha na její realizaci. Návrh jsme měli víceméně  "v  šuplíku", protože zapojení do rekonstrukce stezky jsme považovali za svou povinnost, ale sami jsme nijak tento proces nezahajovali, protože jsme v té době teprve pracovali na její případné náplni. Již v mapě Bořně, kterou jsme vydali v roce 2011, jsme ale budoucí místa námi předpokládaných zastávek zobrazili včetně trasy celé stezky, kterou jsme rozšířili po celém obvodu  hory. Radikální byla z naší strany změna formy stezky. Místo obrovských těžko opravovatelných panelů narušujících přírodní vzhled hory  už z dálky jsme navrhli malé nenápadně zabarvené ocelvé schránky velikosti A3, do kterých by se vkládaly materiály pro zájemce v podobě zalaminovaných plakátů. Toto řešení je originální a v podstatě jde o experiment, jak jej budou turisté vnímat. Dohoda byla rychlá, investiční odbor města zajistil firmu na zhotovení schránek podle našeho návrhu a likvidaci starých panelů  (Petr Arpáš s.r.o.) a členové Horolezeckého oddílu Bořeň (hlavně L.Vörös)  se postarali se svou specifickou technikou o bytelnou montáž schránek na skálu i na jné předměty. Technická podstata stezky tak byla zrealizována včas do konce roku 2012.  

 

 

Naše společnost od té doby soustavně doplňuje schránky novými a novými plakátky, kterých je jednak stále více, jak postupem doby připravujeme novou náplň a zároveň vyměňujeme ty opotřebované, nebo ukradené součásti. Ničí a krade se všechno od řetězů, které měly sloužit k tomu, aby svazky plakátů nikdo nikam nemohl odnést (byly nahrazeny ocelovými lanky, za které se vesběru nic nedostane) přes plexisklová okýnka překrývající hlavní plakátek na přední straně schránky až po samotné plakátky, nebo plexisklové podklady podložek bločků plakátů. Opotřebování plakátů považujeme za normální důkaz jejich používání a v podstatě se podle toho dá měřit stupeň jejich používání, je to dobrá zpětná vazba. Ale vandalské ničení spojené s vyhazováním plexiskel a plakátů do lesa nechápeme. 

Do roku 2014 na stezce dominovala především geologická informace pocházející z námi zpracované knihy o geologii Bořně a něco málo hisrorických a botanických informaci. Jak budou dokončovány další publikace o Bořni , přibude postupně botanika,  zoologie a případně archeologie. Plánujeme i cizojazyčné mutace stezky. Tvorbou  a opravami náplně schránek se zabývá hlavně K.Mach, úklidem na trase stezky  oddíl bílinských sojek spolu s ostatními rozumnými občany a s horolezci, kteří také udržují průchodnost stezek.  Schránky samotné a jejich připevnění zatím náporu vandalů odolává.

 

Vrcholová schránka

  

Z úklidu stezky v r. 2013