SÍRA

 

Chemický vzorec:   S

Krystalová soustava:   kosočtverečná též amorfní

Barva:   žlutá někdy až oranžová nebo se zelenavým odstínem, nejtenčí krystaly bezbarvé

Vryp:   bílý

Lesk:   diamantový na krystalových plochách

Štěpnost:   nedokonalá  

Tvrdost:   1,5-2,0

Hustota:   2,0-2,1

Lokality: lom Bílina

Speciality: Síra se na bílinsku vyskytuje výhradně v souvislosti s přírodními i umělými požáry hnědouhelné sloje, ze které se při zvýšené teplotě uvolňuje a za vhodných podmínek (pokles teploty v okolí vývěrů produktů hoření) opět krystalizuje. Díky tomuto způsobu vzniku někdy obsahuje příměsi jiných prvků například selenu, arsenu či dokonce stříbra.

  

Lom Bílina

Lom Bílina Lom Bílina

Lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina

arsesíra - lom Bílina