síra vzniká sublimací exhalací vznikajících při nekontrolovaném hoření uhlí, různé příměsi mohou její barvu výrazně měnit