rovněž tento vzorek síry vznikl sublimací z velmi teplých exhalátů doprovázejících  hoření uhlí za špatného přístupu vzduchu