MELANOFLOGIT

 

Chemický vzorec:   SiO2 struktury klatrátu ( též 46% SiO2 . C2,2H17,3O5,4S0,1)

Krystalová soustava:  krychlová, čtverečná 

Barva:  bez barvy, bílá

Vryp:  

Lesk:   skelný, matný

Štěpnost:  

Tvrdost:  6,5

Hustota:  2,0

Lokality:  Korozluky, Kučlín 

 

Kučlín Korozluky Korozluky