Krychlové tvary křemene ukazují na to, že se původně jednalo o jinou formu oxidu křemičitého - melanoflogit, červená barva je způsobena tenkým povlakem oxidů železa