Krychlové tvary melanoflogitu z Korozluk dnes již melanoflogitem většinou nejsou. Minerál byl dalšími procesy přeměněn na chalcedon.