CRANDALLIT (s izomorfní příměsí goyazitu - Sr a gorceixitu - Ba )

 

Chemický vzorec:   (Ca, Ba, Sr)(Al, Fe)(PO4)2(OH5) . H2O

Krystalová soustava: klencová

Barva:  žlutá, žlutobílá

Vryp:  

Lesk:   skelný

Štěpnost:   dokonalá

Tvrdost:   5,0  

Hustota:  2,78-2,92

Lokality: lom Bílina  

Speciality: Výskyt crandallitu v nadložních miocenních usazeninách Mostecké pánve je velkou záhadou. Je zřejmé, že tento velmi vzácný a chemicky exotický  minerál se ze vyskytuje pravděpodobně ve dvou několikacentimetrových vrstvičkách na značné ploše pánve. obsah stroncia, bária a fosforu v těchto vrstvičkách několikasetnásobně překračuje obsah těchto prvků v okolních jílech.   Protože obě vrstvičky se nacházejí uvnitř usazenin sladkovodního třetihorního jezera (odděluje je cca 20 m jílu) a na jejich bázi   lze nalézt milimetrovou vrstvičku s obsahem půlmilimetrových tabulek biotitu, lze usuzovat na jistou souvislost vzniku vrstviček s nějakou významnou vulkanickou událostí v době sedimentace jílů v jezeru. Bohužel, minerál je mikrokrystalický. 

 

crandllitová vrstvička crandllitová vrstvička crandllitová vrstvička