tento exotický minerál tvoří ve směsi s dalšími minerály dvě zřejmě souvislé vrstvičky v libkovických vrtsvách v nadloží uhelné sloje v osní části mostecké pánve