Vrstvička crandallitu nedosahuje větší jak 3 cm mocnosti.