Linhorka

  

MAPA Pohled z Kuzova Kuzovský potok   
 GEO

 

 

 

Navigace : Tato velmi významná lokalita je ve skutečnosti zcela nenápadným návrším o rozloze několika hektarů mezi obcemi Staré a Leská cca 2,5 kilometru severně od Třebívlic. Třebívlice se nacházejí na trati Most -  Lovosice, takže dostat se sem není složité, procházku na lokalitu lze spojit s návštěvou sousední lokality Kuzov a potoka Granátky (Kuzovského potoka), který nad  lokalitou Linhorka pramení. Od nádraží je to po červené značce. 

 

Geologie :  Podobně jako Granátový vršek u Měrunic je Linhorka diatremou - přívodní vulkanickou dráhou vyplněnou čedičivou brekcií  - směsí čedičového magmatu  s úlomky hornin, které vulkanická exploze zachvátila na cestě z hlubin. Trubkovitý tvar tělesa potvrdil geologický průzkum lokality v šedesátých letech 20. století, přiváděný ve snaze potvrdit na území republiky diamantonosné struktury, podobné jihoafrickým kimberlitům. Totožnost s kimberlity potvrzena nebyla, pouze příbuznost, nicméně byla výborně zdokumentována role této diatremy při vzniku rozsáhlých ložisek českého granátu na jižním svahu Českého středohoří.  Diatrema totiž, podobně jako řada dalších sopečných těles v okolí (Bota, Malý vrch u Třtěna, Svinky u Kozel) prochází  v hloubce tělesem hlubinných  pyroponosných hornin, jejichž úlomky vynesla exploze na povrch. Postupná eroze a větrání  diatremy způsobila uvolnění zrn  pyropů - českých granátů a jejich uložení v širokém pásu čtvrtohorních štěrků na úpatí Českého středohoří mezi obcemi Podsedice a Želkovice.  Předmětem těžby pyropů v minulosti byly nejen čtvrtohorní štěrky ale i samotné těleso diatremy Linhorka.  

 

Minerály : Mineralogie této lokality je zajímavá a pestrá především z toho pohledu, že k minerálům,  které lze najít přímo na Linhorce lze přiřadit i řadu minerálů které se nakoncentrovaly v druhotných ložiskách a  lze je získat rýžováním z výplavů z  čtvrtohorních štěrků například z potoka Granátky. Většinou se jedná o individuální zrnka minerálů, přímo v matečné hornině se na Linhorce vyskytuje pouze pyrop.  Známy  jsou tři drobounké nálezy diamantu, běžný je pyrop v klasickém rudém odstínu, ale také oranžový a fialově červený a další "těžké minerály - moissanit, zirkon, apatit, ilmenit, spinel, picotit, chromdiopsid, disthen, safír. U všech těcto minerálů se jedná o drobná zrnka s velikostí do 2 mm. Pyrop s velikostí na d 5 mm je považován za výjimku. Největší nalezený pyrop měl velikost "holubího vejce" a jeho kopii  můžete spatřit  spolu s mnoha dalšími zajímavostmi ze světa těžby a zpracování granátů v Muzeu českého granátu v Třebenicích.  

 

Poznámka : Doporučujeme při zpáteční cestě navštívit malebnou obec  Dřemčice s návesním rybníčkem plným pstruhů a odtud po modré turistické značce pohodovou cestou mezi poli a rybníky a podle Granátky až na nádraží.  Lokalita se dobře navštěvuje na podzim, kdy v okolních sadech dozrávají jablka.