Při pohledu z vrcholu Kuzova se linhorka jeví jako malé návrší mez vesnicemi. Leská vlevo - Staré vpravo.