Koryto téměř vyschlého  Kuzovského potoka v létě r. 2004 odhaluje čtvrtohorní náplavy s granáty.