Kostomlaty - amfibolové naleziště  

 

MAPA Pohled lokalitu v době těžby Detail stavby horniny  
 GEO

 

 

 

Navigace : Lokalita (bezejmenná kóta 408,2 m) se nacházela cca 400 m východně od Mrtvého vrchu u Kostomlat (kóta 439,8)  na okraji oblasti skrývané před postupem sypání radovesické výsypky.  Momentálně se sem tedy lze dostat Pěšky z Kostomlat po staré bývalé asfaltové silnici Kostomlaty - Radovesice z jižního okraje obce nebo od severozápadu přes pole ze Štrbic. Do obou obcí jezdí autobus o víkendech velmi omezeně. Z Kostomlat je to z kopce, ze Štrbic do kopce.  Bohužel, díky postupu rekultivačních prací se jedná o lokalitu v zákniku.

 

Geologie :  Jednalo se o plošně velmi omezené (cca 20 x 20 m) vulkanické těleso tvořené materiálem tufového až brekciovitého charakteru až či charakteru zvětralinového pláště tělesa elipsovité eruptivní přívodní dráhy.  Hornina byla v odkrytém profilu uprostřed těženého slínovce  tak zvětralá, že původní charakter bylo obtížné stanovit. Při prvním nálezu se zdálo, že se jedná o přeplavený materiál z jiné oblasti kostomlatské části Českého středohoří, postupným odhalováním až do mocnosti 10 m byl zjištěn místní  vulkanický původ. Hornina byla ve značném podílu  tvořena vyrostlicemi čedičového amfibolu.    

 

Minerály a fosílie :  Až 50% horniny bylo tvořeno sloupcovitými vyrostlicemi čedičového amfibolu o velikosti až 10 x 5 cm, vzácně též augitem (až 4cm v délce) a tabulkami černého biotitu (do 1 cm). Problémem naleziště je značná rozpadavost materiálu, kerý musel být již na lokalitě, nebo krátce po dovezení domů fixován impregnačním prostředkem, jinak došlo po vyschnutí k totální samodestrukci krystalů. Ojedinělým nálezem na lokalitě byl úlomek kalcifikovaného dřeva svědčící snad o explozivním až márovém charakteru lokality.

 

Poznámka : Bohužel, lokalita je v zániku a již více vzorků nevydá. Vzorky z této lokality jsou uloženy ve sbírkách geologického oddělení Dolů Bílina.