Na čerstvém řezu horniny jsou zřejmé nesčetné vyrostlice amfibolu.