Kronika šk. rok 2016/2017               

Bílinské sojky"

zpět Sojky zpět junior klub

     

 

4.12. 2017 - Výsledky soutěže Sojka roku  za školní rok 2016/2017  

  

12.6.2017- 17.6.2017  - Národní kolo zlatého listu v Lubenci. 

Od pondělního odpoledne do soboty jsme trávili na národním kole Zlatého listu v Lubenci. Poprvé v historii to bylo tak blízko od Bíliny, že jsme na místo mohli vyrazit až odpoledne. Hodinová jízda autem na to stačila. Jedno auto řídil K. Mach, druhé J. Svejkovský, který v Lubenci bydlí. Ten potom ve spolupráci s Markétou M. zajistil i dodatečné dovezení našich suprových dresů, které vedoucí zapomněl doma v klubovně. Tým ve složení Kačka, Alice, Radek, Matyáš, Petr a Vojta se na soutěž těšil a celý průběh si řádně užil. Chatkový tábor v Lubenci je docela fajn, mhoho je tam opravené, okolí je krásné, tráva v táboře byla již dobře zdupaná. Organizace  klapala jako hodinky včetně jídelny, které dáváme palec nahoru. Možná vše bylo až moc pravidelné. Trochu nám tam chyběl větší vzruch nebo aspoň volný den na pořádný výlet. Našel se pouze čas pro koupání v blízkém, bohužel trochu špinavém rybníce s hezky upraveným okolím a spoustou ryb. Bohužel také bylo znát, že odborníkům se nikam daleko od tábora nechtělo, nebo širší okolí moc neznali, takže četné exkurse vedly skoro pořád po podobných cestičkách po svazích žulového vrchu Čertovka. Vůbec se tak nevyužil obrovský potenciál blízkých Doupovských hor a úplně se vytratila snaha nějak využít ten přesun národa z celé republiky k poznávání místa, kde se soutěž koná. Je z toho pak taková nuda. Soutěž samotná se nám moc nevydařila, skončili jsme za polovinou startovního pole (desátí) hned za našimi kamarády Brontosaury z Rokycan. Nu což jestli se nemýlíme 10 je v dvojkové soustavě vlastně dvojka. Bohužel náš věkově rozrůzněný tým evidentně v kategorii starších nemůže soutěžit s týmy vybraných žáků vyšších ročníků výběrových gymnázií z Prahy a Budějovic nebo s s týmy s velkými záklanami v podobě oddílů domovů dětí a mláděže velkých měst. V našem kraji jsme tedy sice stále nejlepší, ale na republikové úrovni je to čím dál horší (i když už bylo i hůře). Rozhodně si  nemyslíme, že by porota při hodnocení práce pro přírodu byla objektivní, opakují u vní pořád stejné stereotypy otázek, ze kterých je cítit, že nad jejich názor na ochranu přírody prostě není a že v severních Čechách se vlastně všechno dělá špatně. Od loňského roku se totiž zdvojnásobil počet námi prezentovaných aktivit - nic nám neubylo a přesto jsme v této části soutěže nedostali ani o bod více než loni. V čem jsme byli jednoznačně nejlepší, byl včasný nástup na oběd a na večeři, což lze kvitovat hlavně u klučičí části naší výpravy. Inu hoši jsou ještě ve vývoji. Rovněž nás všechny bavilo, že jsme nemuseli v té době být ve škole, kde probíhaly písemky a pobyt na táboře pod shovívavým dohledem vedoucího byl volnější, než domácí režim. Domů jsme jeli zase auty, tentokráte byl druhým řidičem Kuba. Takže P O H O D A !

   

 

  

   Náš tým.

  

    Před porotou při obhajobě celoroční činnosti pro přírodu.

  

  Ichthyologická exkurse.

 

   

13.5.2017 - Sojky na Indiánské stezce 

V sobotu 13.5. 12 Bílinských sojek s veoucím vyrazio na letošní Indiánskou stezku - soutěž o  znalostech přírody, tábornických dovednostech, hbitosti, šikovnosti a běžecké vytrvalosti. Soutěž proběhla na Kočkově nedaleko od meteorologické observatoře Hydrometeorologického ústavu AV ČR. Samotná soutěž probíhala od 9:30 do 13:00 hodin. Kvůli hrozícímu dešti byla trasa soutěže o něco zkrácena a zrušeno stanoviště plazení a stavba stanu. Pro nás škoda, stavbu stranu máme dobře natrénovanou. Do soutěže jsme šli v šesti dvoučlenných družinách, celkový počet družin ve všech kategoriích byl 75. Výjimečně nabitá byla kategorie dorostenek. Vůbec nám nešly věci,které jsme trénovali - hlavně střelba lukem a házení oštěpem na cíl. Jako lovci bychom se tedy neuživili. Obojí jsme při tom trénovali a většina z nás to umí docela obstojně. Je ale pravda, že na zastřílení úplně jiného luku, než jaké používáme my, tři rány většinou nestačí.

I přes problémy se střelbou byl výsledek v celku jako vždycky, tedy dobrý až vynikající - 4 družiny ve svých kategoriích stály na stupních vítězů. Nejúspěšhější byli ti nejzkušenější - dorotenci Kuba a Michal - svoji kategorii s přehledem vyhráli - pro Kubu to byla vůbec poslední možnost startu kvůli věku. Družina dorostenek Kačka + Eliška a družina starších chlapců Radek+ Matyáš si při vyhlášení šly pro stříbrné medaile. Hned za Radkem a Matyášem se umístila ještě dvojice Vojta (Brik) + Petr (Aláh). Dále jsme v dorostenkách obsadili ještě dvě pátá místa (Kamča + Alice v dorostenkách a   Eliška F. + Eliška B. v mladších dívkách). Po soutěži jsme ještě využili čas při čekání na vyhlášení výsledků návštěvou regionálního muzea. Bylo tu několik výstav - zaujala nás například výstava Ústí nad Labem ve středověku, výstava věnovaná českým korunovačním klenotům a výstava modelů pravěkých živočichů a zkamenělin.

Vyhlášení proběhlo v domově dětí, domů jsme se vrátili až před sedmou hodinou večerní, unavení ale naplnění novými zážitky.

  

  

   Vojta s Michalem při tanečním vystoupení pro svůj fanklub.

  

    Různé přístupy při doběhu do cíle.... o překot a skluzem

  

  Střelba prakem nám moc nešla ale mladším děvčatům se docela dařilo.

 

   Radek a Matyáš při lukostřelbě - bez zásahu, tímhle lukem a křivými šípy se netrefil skoro nikdo.

 

Stříbrné dorostenky Eliška a Kačka na startu.

  

   Na výstavě středověku v Ústí nad Labem.

 

   obdivujeme přesné kopie českých korunovačních klenotů.

  

   Se šavlozubým tygrem....

  

 

  Celý tým na schodišti v muzeu.

  

  

Naši "zlatí chlapci"... Michal a Kuba

  

  

  Radek a Matyáš - ani stříbro na krku neurazí.

  

 1.5.2017 - 2. brigáda na dolním rybníčku v Kozlech

Prvomájová neděle odpoledne se naší společnosti a sojkám obzvláště vydařila. Přes zrána studené a zatažené počasí se nakonec nad Kozly rozlilo sluníčko, až jsme se při práci začali potit. Celkem tři dospělí a sedm sojek se sešlo na dokončovacích pracích na hromadách vytěženého bahna a srovnávání rozješděné louky. Základním úkolem bylo dříve rozhrnuté hromady již vyschlého bahna zazelenit. V neděli plochy byly již od minulé brigády předpřipraveny a také mírně nakypřeny kultivátorem ze soboty. Teď šlo o to dovybrat kamení a rákosové oddénky, rozbít velké hroudy, terén dorovnat a osít trávou. "Hraběcí sojčí eskadra" to za dvě hodiny dokázala. Vyvezené hromady bahna se změnily na záhony, na které byla vyseta tráva. Teď už jen se zazelenat. Podíleli se na tom Kuba, Kačka, Aláh, Brik, Radek a svojí velectěnou mimořádnou návštěvou nás také poctil Honza a David. Roman a Míra se za dospělé věnovali dorovnávání kolejí vyježděných bagrem na louce. I v téhle dřině byli úspěšní a stejně jako sojkám jim za to patří dík. Na buřty na našem ohništi již zůstaly jen sojky, Vydrželi jsme ještě hodinku povídat u ohně, kam za námi přišla i jedna z prvních sojek Maky,která se momentálně učila na státnice na universitě. K duhu přišel i perník od J. Machové.  

Dá se říci, že to hlavní, co souviselo s pracemi na dolním rybníčku se mílovými kroky přiblížilo ke konci. Zbývá jen dozdít okolí horní výpusti rybníčka a nějak využít zbylé kamení, třeba na skalku pro ještěrky. Pak už bude jen probíhat management vedoucí k naplnění účelu rybníčku.

 

   Rychle se učíme - v tomto případě rozrývat a zarovnávat hlínu.

  

 

Travní semínko se musí zapravit do hlíny a zaválcovat.

 

 Sojky po práci - dále bude na řadě opékání buřtů.

  

 Odměna po práci.

 

8.4.2017 - Sojky opět vítězi krajského kola Zlatého listu

Krajské kolo soutěže Zlatý list se letos konalo v sobotu 8.4.2017 v Ústí na Labem na Klíši ve Střžovickém lese. V obou kategoriích byla silná konkurence - podobně jako na národním kole vždy dalších 14 týmů. Naše tradičně silné družstvo starších ve složení Radek, Péťa, Vojta, Matyáš, Kačka a nováček Alice nijak nepřekvapilo a po roce zase vyhrálo ve své kategorii. Nedá se sice hovořit o vítězství výrazném, ale i tříbodový náskok před druhými v pořadí - Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem je prostě vítězství... Super!!! Dotahovalo se na nás také druhé družstvo z Jateční a čtvrtí byli zase bíliňáci! Starší družstvo Marcely Očkové ze ZŚ Aléská ukázalo, že už ví o čem je tato soutěž a tak potvrdilo dominanci bílinské líhně v této soutěži. Bohužel v posledních letech chronický nedostatek mladších žáků v oddíle způsobil, že jsme málem ani nesoutěžili. V oddíle máme jen tři členy mladší kategorie a to už samo o sobě znamená vlastně nemožnost soutěžit. Proto nám vypomáhá Lucinka z Toušně. Tentokrát vypadl ale i kmenový člen Péťa, z neznámého důvodu se mu nechtělo jet na soutěž. No a tak jen díky pomoci Jakuba ze ZŠ Aléská jsme nakonec mohli soutěžit ve formátu 2+2 a ne 3+3 jak je obvyklé. Oslabení a le přeci jen šikovní - vyneslo to páté místo z 15 družstev v kategorii mladších ve složení obě Elišky, Lucinka a vypomáhající Jakub.  I to zaslouží pochvalu. V takovém oslabení je to bezva výkon a příslib do příštího roku, kdy už obě Elišky budou ve starší kategorii. V mladší kategorii v tomto roce první dvě pozice obsadili Kamzíci z DDM v Ústí nad Labem.

Dlužno ještě dodat, že na rozhodcovských stanovištích v této soutěži pracovali naši strčí kolegové M. Horák, Vaníkovci (ornitologie), sojky Kamča a Klára (entomoleogie) a vedoucí K. Mach s Kubou (geologie).   

  

 

Náš tým ze Zlaťáku 2017

 

30.3. 2017 - Úklid naučné stezky na Bořni 

Jarní výprava na Bořeň měla letos dva důvody - za prvé nádherně kvetl les pod Bořeněm - byla to souvislá kvetoucí louka a za druhé bylo potřeba na začátku sezóny uklidit okolí stezky. Naučili jsme se určovat skoro 10 druhů kvetoucích rostlin, uklidili stezku (moc toho nebylo, lidé jsou čím dál ukázněnější, zjistili jsme, že naše schránky s plakátky jsou zase vykradené a ještě jsme oslavili vedoucího narozeniny (poznejte vedoucího na fotografii - co myslíte, že dostal za dárek?).  

 

 

    Na vrcholu Bořně.

 

 

 

Třídíme sebraný odpad.

 

16.3. 2017 - Výstava zkamenělin třetihorních rostlin v oblastním muzeu v Mostě 

Muzeum v Mostě se už stává naší pravidelnou destinací. Tentokráte jsme zde v době pravidelné schůzky navštívili 2 aktuální výstavy a to výstavu věnovanou třetihorním rostlinám z naší oblasti a výstvu egyptských památek. Na té první výstavě se podíleli dospělí členové naší společnosti K. Mach a Z. Dvořák.

  

 

 Se zkamenělým stromem v Mostě

  

12.3.2017 - Tradiční čištění budek v Hrobčicích

Stejně jako loni jsme pod vedením M. Očkové spolu s hrobčickými Sokoly a Stranou zelených vyrazili čistit sýkorníky rozmístěné podél cesty z Hrobčic k rybníku Kocouráku. Akce má tradičně velkou účast veřejnosti, která se ráda přesvědčí, jaké ptactvo se v budkách usídlilo a s chutí si poslechne výklad o ptactvu v okolí obce  a dutinových ptácích speciálně. Výkladu se tentokrát zhostil M. Horák, s čištěním budek pomáhal K. Mach a Sojky Vojta a Petr. Úspěšná akce čištění 23 budek byla zakončena posezením u ohně s buřty, což přišlo vhod, protože tentokráte bylo sice oblačné ale chladné počasí.

 

 

 

    Vzhůru k budkám... nakonec jsme jich vyčistili 8 nebo 9

  

28.1. 2017 - Burza minerálů v Praze 

Jako obvykle v lednu, i tentokrát se mezi námi našli doslova skalní zájemci o účast na mineralogické burze v Praze. Vyrazili jsme vlakem, jako vždy byla zima, ale minerály na výstavě a burze zároveň byly príma.

 

29.10. 2016 - Mnichovská burza minerálů, zkamenělin a drahých kamenů 

Na burzu letos vyrazily 4 sojky - Kamča, Alláh, Brik a Radek. Protože nás celkově bylo málo, dopravu jsme zajistili mikrobusem Mercedes firmy Sportbus. Bohužel se ukázalo, že na dalekou cestu to není právě ideální vozidlo. Většina cestujících konstatovala špatné odpružení (to nevadilo akorát na německých dálnicích) a málo místa na nohy. Jinak ale doprava fungovala podle plánu, itinerář navržený Z. Dvořákem šlapal jako hodinky. Burza nijak nevybočovala z minulých let, dalo se tam mezi nerosty chodit celý den, akorát je vidět stálý odliv mineralogické pestrosti pod tlakem komerčně úspěšnějších prodejců šauštiků a šmuků, tedy věcí spíš jen na pohled a drahých. Vzhledem k nezájmu tuto formu naší činnosti zřejmě v budoucnu opustíme, takže sojky, které letošní příležitost využily udělaly dobře. Větší výstavu minerálů opravdu v Evropě neuvidíte. A to si na ně můžete i sáhnout...

 

24.10. 2016 - Brigáda na dolním rybníčku v Kozlech 

Neděle  odpoledne v Kozlech vyšla lépe než původně plánovaná sobota a tak jsme ve trojici vedoucí Petr Aláh a Matyáš dodělali, co bylo třeba, aby se mohlo začít bagrovat. Šlo především o vybetonování spojů mezi minule položenými rourami a obezdění spodního odtoku z rybníčku.  Podařilo se také naštěpkovat část bezinkového roští pořezaného v dubnu při první brigádě.

 

15.10. 2016 - Na dolním rybníčku v Kozlech proběhla malá brigáda 

Brigáda vedoucího (KM), Brika (VB) a Aláha (PH) se odehrála v sobotu dopoledne na rybníčku. Počtem nás bylo málo, vždyť někteří byli na ekologické olympiádě, ale pracovali jsme bez přestávek přes 3 hodiny a výsledek tomu odpovídal. Přemístili jsme asi 15 koleček písku a z kamenů vyskádali zídku kolem horní výpustě z rybníka. Zídka následně bude tvořit hrázku pro materiál bagrovaný z rybníka.  Bagrování proběhne v listopadu, tak je potřeba vše dokonale připravit.

 

14.10. až 16.10. 2016 - Sojky na ekologické olympiádě v Kadani 

Celovíkendovou náročnou akcí sojek s doprovodem M. Francouzové se stalo krajské kolo ekologické olympiády. Naše sojky reprezentovaly Gymnázium v Bílině (Podkrušnohorské gymnázium). Po loňské první zkušenosti již někteří věděli, do čeho jdou. Výsledky byly solidní. Deváté (Jakub s Kačkou)  a  šestnácté (Klára s Kamčou) místo z 28 zúčastněných družstev je celkově nad průměrem. Bohužel naše družstva byla početně oslabená, normální počet členů družstva je 3. V každém družstvu nám tedy chyběl jeden člověk. K hezkému výsledku blahopřejeme.

 

13.10.2016 - Návštěva výstavy v Muzeu v Mostě 

Naši dospělí pomáhali při vzniku výstavy o známé paleontologické lokalitě trupelník u Kučlína v mosteckém muzeu. My jsme se na tu výstavu jeli s vedoucím podívat. Na Kučlíně jsme několikrát byli, tamní diatomit známe a některé zkameněliny jsme i sami našli, tak jsme chtěli na vlastní oči vidět, jaké zkameněliny se tam dají nalézt za dlouhou dobu sbírání. Výstava je sice nevelká, ale to nevadilo, do muzea se dopravujeme vlakem a pak pěšky a to zabere dost času, takže nám to akorát vyšlo. Vitríny se zkamenělinami doprovázely originální ilustrace pravěkých krjin a zvířet od J. Svobody, takže jsme měli možnost se i poučit, co vše se dá namalovat a jak může taková ilustrace názorně přiblížit poměry v pravěku. Všem tuto výstavu doporučujeme takhle dohromady vzásný soubor zkamenělin hned tak zase nebude k vidění. Vždyť většina vzorků pochází ze soukromých sbírek a do muzeí se třeba ani v budoucnu nemusí dostat.

 

24.9. 2016 - Návštěva 7. amatérské burzy minerálů a zkamenělin v Teplicích 

V sobot jsme se vypravili na 7. amatérskou burzu minerálů a skamenělin, pořádanou naší mateřskou společností na gymnáziu v Teplicích. Jelo nás 5 na burzu přišel ještě Teplický Péťa. Jako obvykle jsme si prohlédli pestrou plejádu kamenů všech druhů - minerálů, hornin i zkamenělin, a každý z nás si nějaký ten kámen z burzy odnesl. Počasí jako obvykle bylo pohodové -  slunečné, vlaky jezdily podle jízdního řádu, den se celkově vydařil. 

 

22.9. 2016 - Hlavní část revitalizace expozice hornin na Bílinském Gymnáziu ukončena  

Během čtvrteční schůzky jsme si zase pořádně mákli. Položili jsme folii proti prorůstání trávy a na ní rozvrstvili kačírek. Svoje konečné umístění získaly i veškeré exponáty hornin, které jsme před jejich umístěním očistili. Exponáty budou ještě označeny keramickými destičkami a poblíž bude umístěna schránka s katalogem hornin. Dořešit je potřeba umírající smrk pichlavý a větve ořešáku skláněnjící se nad expozicí. Do opravy expozice se poprvé zapojily také čtyři noví kandidáti na členství v oddíle.

  

15.9. 2016 - Začínáme revitalizovat expozici hornin na Bílinském Gymnáziu  

Od svého vzniku došlo k určité degradaci naší vlastní expozice hornin  na Dvoře Gymnázia. Když jsme do expozice chtěli letos několik kamenů přidat, vyvolalo to jistou nevoli pana školníka, který vyjádřil problémy s údržbou, sekáním trávy a podobně. Na základě požadavku ředitele Podkrušnohorského gymnázia p. K. Vacka jsme na místězorganizovali během léta schůzku  a  navrhli a po dohodě začali realizovat upravenou verzi expozice, která by nevyvolávala takovou potřebu problematické údržby pozemku a plnila pro žáky i hosty gymnázia lépe svou vzdělávací funkci. Na místo podél příjezdové cesty, kde kameny stojí položíme folii a na ní kačírek (tříděný oblázkový štěrk), doplníme také chybějící tabulky. Bylo potřeba nakoupit kačírek a 15.9.. To zařídil vedoucí. My jsme ve čtvrtek začali pozemek upravovat pro položení folie, která zabrání růstu bylin. Pan školník byl pověřen zajisti folii ( to jsme zvědavi, je známý nedodržováním termínů).

  

  Hlínu je potřeba přesunout jinam.

 

 Pro některé je lopata tak trochu novinkou, jiní už se sní seznámili na jiných brigádách.

   

8.9. 2016 - Dokončili jsme letošní management na Kostrlíku  

Vredukované podobě oproti projektua po dlouhé době s finanční podporou AOPK ČR jsme provedli letosmanagementová opatření na Kostrlíku. Naši činnost jsme zredukovali plošnš zhruba na polovinu (asi třetinu hektaru), vyloučili jsme oblast se třtinou rumištní, kdese téměř nedalo sekat. Sekání se zúčastnili M. Horák, J. Vaník a K. Mach (cca 6 hodin práce),  Bílinské sojky s R. Grambličkou, M. Machovou a pod vedením K. Macha potom sklidily seno a odstaranily jej z plochy (celkem 20 hodin). Výsledek byl následně o týden na to převzat zástupcem AOPK. Bezva bude pár korun na naší činnost.