Kronika šk. rok 2003/2004 "Bílinské sojky"
zpět Sojky zpět junior klub

                

5.8.2004 Marky a Káťa se zúčastnili transferu žabích dorostenců z výsypky Pokrok do rekultivované nádrže na vnitřníí výsypce dolu. (uloveno kolem 300 pulců a malých žabiček).

 

24.6.2004 Konečně v novém. Konečně jsme mohli začít připravovat naše nové sídlo v suterénu gymnázia. Po přestěhování stojanu a 15 akvárií do naší nové klubovničky - chovného centra (provedli to naši vedoucí)  jsme se jali akvária čistit a oživovat. Nezdá se to ale  propírání písku a drhnutí zašlých akvárií je docela pracné. Nový domov zde našly dvě ropuchy (obecná a zelená), tři kuňky, jeden čolek velký a dva čolci draví. Také jsme připravili dvě akvária pro ryby - zatím zde budou vegetit vodní plži  - bahenka živorodá a plovatka bahenní. Všechny živočichy jsme si rozebrali mezi sebe a budeme se o ně starat. Tato schůzka byla poslední v tomto školním  roce. Už se těšíme na září, kdy většina z nás (Barky, Bára, Šárka a Katka) začne studovat na gymnáziu a budeme v klubovně jako doma.  

   

17.6. 2004 V plné dívčí sestavě jsme pomáhali s přípravou rybářské soutěže Zlatá udice. Vyčistili jsme přes 30 malých akvárií, naplnili je pískem a vodou a připravili na soutěžní stoly. Byla to docela fuška, ale když se práce rozdělí vše jde daleko lépe. Hodně jsme tím přispěli k hladkému průběhu této soutěže, což posléze ocenil šéf Severočeského územního rybářského svazu p. Kučera..

 

10.6. 2004. Výprava do jeníkovského kamenolomu. Za velmi slabé účasti (pouze 3 sojky - Maky, Jára a Káťa) jsme vlakem vyrazili do Oldřichova a odtud pěšky prozkoumat opuštěný jeníkovský kamenolom. V nadloží dříve zde těžených  křemenců jsme sbírali zkameněliny - především ústřice a dokonce jeden žraločí zub a také drůzy minerálu kalcitu. Pokochali jsme se krásou minerálu barytu  na puklinách v křemenci a porfyru a ve vedru se zchladili v nádherně průzračné vodě na dně lomu. Zpátky na vlak se nám moc nechtělo a šlo to také dosti ztuha. Po návratu domů jsme ještě šli nakrmit rybky do sklepení na gymnáziu.

 

3.6.2004. Po dlouhé době všichni na kroužku v domově dětí. Vyčistili jsme akvárium a pourčovali 7 druhů trav, které jsme nasbírali v okolí domova dětí. Shrnuli jsme si společné vlastnosti trav.

 

27.5.2004. Biologická revize vrchu Chlum v Bílině. Vylezli jsme na Chlum a pokusili se určit v a vytvořit seznam všeho, co zde roste, běhá, leze a létá.  Ukázalo se, že přesto, že čedičový vrch Chlum se nachází vlastně uvnitř města, žije zde docela dost druhů rostlin a hmyzu. 

 

20.5.2004. Výlet do okolí Lužické přehrady u Žichova. V zářezu cesty klesající k přehradě jsme v Tufech sbírali pěkně ohraněné krystalky augitu až 1,5 cm dlouhé a v potoce pod přehradou jsme s pomocí rýžovacích misek rýžovali těžké minerály. Překvapením  byly české granáty na miskách Jaromíra a Markéty. I Martin a Katka však rýžování zvládli na výbornou a na dně misek jim zůstal správný černý podíl těžkých minerálů  - hlavně augitu, olivínu a kovově a matně lesklých ilmenitu a magnetitu.  Po cestě jsme si zopakovali ( jako vždy když je k tomu příležitost) znalost stromů (už nám to jde výborně) a poznali několik nových květin. V potoce jsme se setkali se skokanem hnědým.

 

16.5.2004 Pouze Jaromír, Markéta a Martin se zúčastnili odchytu a přesunu obojživelníků, který jsme za tvrdých terénních podmínek (bláto - voda -bláto) prováděli v neděli na výsypce Pokrok. Jaromír si sice nabral plnou holínku vody ale jinak byla celá výprava velice úspěšná - spolu s dalšími 20 účastníky akce jsme zachránili 112 skokanů skřehotavých, 2 ropuchy zelené, 7 čolků obecných,  6 kuněk obecných, kolem 100 - 150 pulců a hromadu žabích vajíček.

   

13.5.2004 Výprava na vrch Trupelník u Kučlína. "Žižkáčem" pěkně pěšky jsme se za podmračeného počasí vypravili na vrch trupelník  přírodní rezervaci nedaleko obce Kučlín. Cestou jsme se zastavili v umělé jeskyni po těžbě křemene na konci údolí, vystoupali po louce plné lučních bylin (poznali jsme asi je polovinu z nich) a trnitým porostem růže a hlohu (drsný zážitek - lezení po čtyřech - vedoucí se musel plazit) se prodrali k nalezišti třetihorních zkamenělin. Sbírat se tu příliš nedá, protože lokalita je zarostlá a hlavně - nacházíme se v rezervaci, takže jsme našli pouze několik úlomků křemeliny s otisky listů a jeden kousek třetihorní rybičky. Narazili jsme na dva krásné křemenáče osikové. Houby rostou! Procházka to byla nádherná při návratu byli někteří jedinci jak fyzicky tak psychicky unaveni.

  

7.5 - 9.5.2004 Jsme se zúčastnili regionálního kola báječné soutěže Zelená stezka - Zlatý list, organizované sdružením ochránců přírody Tilia  na terénní základně v Krásné Lípě. V krásném kraji jsme strávili dva dny (dvakrát jsme nocovali na terénní základně SOP BUK) v Krásném Buku. Po cestě tam jsme navštívili přírodní památku Panská skála u Kamenického Šenova s úžasnými čedičovými "varhany". Sobotní dopoledne jsme strávili na několikakilometrové procházce  v Kyjovském údolí mezi pískovcovými skalami a pstruhovým potokem Křinice. Odpoledne proběhla za obstojného počasí vlastní soutěž. Startovali jsme asi 5. a 6. v pořadí. Jednu skupinu tvořili kluci (Aleš a Jaromír) druhou holky (Markéta a Katka). Soutěž probíhala na dvanácti stanovištích, rozmístěných na čtyřkilometrové trase v lese. Holkám se podařilo získat 96 bodů, klukům 94 - výsledné skóre našeho družstva tedy bylo 95. S těmito body jsme nakonec v naší kategorii obsadili 5. místo (3. měli 97 bodů a 4. 96,5). To nám dává dobrý výhled do dalšího ročníku soutěže. Letos jsme byli poprvé příště už budem mazáci a některé otázky nás snad nevyvedou z míry jako letos. Ukázaly se naše slabiny (ach ty kytky!) a skvělé stránky (jenom na stanici se stromy jsme nabrali 18 a  20 bodů). Všichni už se těšíme na další ročník!!!

 

29.4.2004. Vykonali jsme výstup na Bořeň (Martin, Bára, Markéta, Katka, Jaromír). Kromě toho, že jsme poznávali po cestě přírodu (viděli jsme ještěrky obecné, otakárka, řadu rostlin, zopakovali si všechny stromy a keře),  tužili si vytrvalost a pokochali se pěkným pohledem na město a okolí, udělali jsme i něco pro ostatní - po cestě zpět jsme nasbírali kolem cesty celý 60 l pytel odpadků, který v rezervaci zanechali nezodpovědní návštěvníci.   Lidi styďte se.   

 

22.4.2004. Uspořádali jsme pro ostatní děti z DDM Den země. Den před tím jsme si vše  připravili a vyzkoušeli na sobě. Na chodbách a v klubovnách jsme připravili 5 stanovišť na kterých jsme ostatní děti formou bodované soutěže seznamovali s ochranou přírody a přírodou jako takovou.   1.stanoviště (ujala se ho paní Naskopolusová) představovalo třídicí stanici bednu předmětů zde měly děti roztřídit na skládku, na skládku nebezpečného odpadu, na recyklovatelné součásti a věci, které patří do přírody. Druhá stanice (Šárka) byla luštitelská - skládání zvířecího puzzle, na třetím stanovišti (Bára) si všichni osvěžili své znalosti o zdrojích energie, na čtvrtém Jaromír všechny prozkoušel ze znalostí jehličnatých dřevin a na pátém stanovišti probíhal pod dohledem Markéty a Káti počítačový poznávací test savců. Takže jsme se v šesti postarali o zábavu 33 dětem ale i vedoucím z DDM. Akce začala v půl třetí a po pravdě řečeno jsme toho měli po šesté již docela dost.

 

15.4.2004.botanická vycházka na Kyselku. Před naší výpravou na soutěž zlatý list jsme si zopakovali, co v lese kvete a roste. 

   

11.4.2004. Konečně pořádný výlet do přírody. Markéta, Bára, Káťa a externista Martin s vedoucím vyrazili poznávat krásy Českého středohoří. Abychom toho stihli více jeli, jsme autem. Navštívili jsme kvetoucí hlaváčky jarní v rezervaci Tobiášův vrch - cestou od kozelského hřbitova k lokalitě přes pole jsme našli množství pravěkých a středověkých střepů. Pak jsme se přesunuli pod vrch Číčov - rovněž rezervaci s výskytem minerálu aragonitu. Na poli pod kopcem jsme si nasbíraly hezké ukázky opálu. Na kopci jsme viděli v květu několik jarních druhů rostlin - pryšec, mochnu a křivatec a poupata konikleců. V lese Svinky nedaleko jsme měli možnost získat body za určení tam rostoucích jarních květin - podléšky, sasanky a dymnivky. Poslední zastávkou byl Granátový vršek u Měrunic, kde jsme vleže na políčku sbírali vyvětralé české granáty. Každý si alespoň 10 zrnek našel. Počasí bylo super. 

 

8.4.2004. Schůzky se ze stálých členů, zúčastnil pouze Jaromír, přivedl však s sebou svého malého bráchu Lukáše a s vedoucím přišel Martin (řečený Máťa). Zatímco si elévové zkoušeli přednosti počítačů ve vedlejší učebně, Jaromír perfektně ukázal svoje znalosti o keřích jak na živých větvičkách tak na obrázcích a jako první zvládl všechny části znalostí o dřevinách. Za to mu patří pochvala a samozřejmě bodíky do soutěže.  Druhou polovinu kroužku jsme věnovali čištění našeho akvária - odkalování a čištění od porostu řas. 

 

25.3.2004. Zima bojuje s jarem zatím dosti úspěšně, takže nás zahnala zase do klubovny. Zahráli jsme si tam spoustu her, při kterých jsme si procvičili svoje odhadovací schopnosti,  šikovnost a znalost stromů. Debatovali jsme o názvu naší party  a padly dva docela zajímavé návrhy - Bílinská káňata a Bílinské sojky. Libí se nám, že ptáci umějí létat a mohou se na všechno dívat bezpečně z výšky. Káně je krásný a užitečný dravý pták, sojka je strážcem lesa. My chceme být také užiteční přírodě stejně jako tito ptáci. Dohodli jsme se rovněž na tom, že bychom si mohli založit kroniku, protože většina z nás by chtěla v kroužku zůstat i po letních prázdninách. 

 

18.3.2004. Konečně venku! Za poloviční účasti (Bára, Marky a Jára) jsme prožili pěkné odpoledne v  údolí Bezovka. Nejprve jsme na nalezišti cimolitu sbírali cimolitizované krystalky minerálu augitu. Každý si jich našel celou hrst. potom jsme prošli celou Bezovku na délku, ověřili si svoje znalosti stromů a také svoji "fyzičku"při stoupání do pohádkového lesa a při časovce na překážkové dráze.  

 

11.3.2004. Pracovaly především naše ručičky - šili jsme si síťky na lov obojživelníků pro jarní transfer. Vedoucí nás seznámil s tím, jak to pravděpodobně bude probíhat na soutěži Zelená stezka - zlatý list 7-9.5.2004 a začali jsme se připravovat na organizování Dne země na DDM  - 22.4.2004.

 

4.3.2004. Dnešek jsme věnovali houbám a lišejníkům, seznámili se se základy jejich biologie, s tím, které můžeme a které radši nemáme sbírat, vyčistili filtry v akváriu a zahráli si několik her za body.

  

26.2.2004. Navštívili jsme město Teplice. V teplickém domě dětí a mládeže nás velice pozorně a laskavě provedla paní Mudrová královstvím teplických přírodovědných kroužků - dvěma místnostmi plnými terárií a akvárií s množstvím živočichů. Na některé jsme si mohli i sáhnout o řadě z nich jsme se dozvěděli věci, o kterých   jsme do té doby nevěděli. odnesli jsme si i několik suvenýrů.Potom jsme se přesunuli do botanické zahrady , abychom si prohlédli tamní sbírky rostlin, ještě před tím než bude botanická zahrada uzavřena pro rekonstrukci. na závěr jsme se vyjuchali na přilehlém dětském hřišti. S přepravou automobilem nám vydatně pomohla paní Bártlová, za což velmi děkujeme.  

 

19.2.2004. Na kroužku byl hlavním aktérem Markéty kanár Hopsálek a také její sbírka ptačích per. Na Hopsálkovi jsme si ukázali zblízka všechny důležité vlastnosti a znaky ptáků. Slepičí vajíčko jsme rozebrali do detailů, zkusili jsme reakcí s kyselinou složení skořápky a horkou vodou jsme prokázali Bílkovinu albumin v bílku a vysvětlili si jak se ptačí mláďata dostávají na svět. Nakonec jsme si pod mikroskopem prohlédli různé typy ptačího peří. 

 

12.2.2004. Schůzku jsme věnovali minerálům na 20 různých vzorcích a s různými pomůckami jsme zjišťovali jejich vlastnosti užitečné pro určení druhu minerálu přímo v terénu i v laboratoři. Každý z nás si potom z kroužku odnesl tři kameny pro založení nebo doplnění svojí sbírky.

 29.1.2004. Zkoumali jsme tělesnou stavbu pstruha duhového. Na řadu přišel skalpel, nůžky, gumové rukavice a psychická odolnost. Naučili jsme se rozlišit v těle ryby základní orgány jako jsou žábry, srdce, plynový měchýř, střevo, játra, ledviny, pohlavní orgány. Nahlédli jsme také do mozkovny a prozkoumali stavbu oka. Samozřejmě jsme si zopakovali i vnější stavbu těla. Pod mikroskopem jsme potom sledovali stavbu šupin.  

22.1.2004. Schůzka byla věnována plodům a semenům. Pomocí různých "operačních" technik jsme rozebrali asi dvacet různých plodů (broskev, jablko, lichi, karambola, mango, pomeranč, mandarinka, paprikový lusk, okurka...) ořechů (vlašský, černý, lískový, americký, paraořech - juvie) a semen (obilniny, hořčice, pecky a semena z ovoce) . Ochutnávkou a zkouškou papírem na tuky jsme zjišťovali obsahy energeticky bohatých látek (cukry a  tuky) v plodech a semenech. Nejmenším zkoumaným semenem bylo hořčičné semínko největším byla pecka manga.  Na závěr jsme si dali poznávací soutěž - puzzle.

15.1.2004. Touto schůzkou jsme navázali na minulé povídání o ročních obdobích. Vedoucí přinesl dva dřevěné koláče uříznuté  z nedávno poraženého jasanu a ze zkamenělého stromu taxodium starého 20 miliónů let. Ve dvou skupinkách jsme pak měřili šířku jednotlivých letokruhů a vynášeli jsme si je do grafu. Ukázalo se že grafy růstu pravěkého i současného stromu jsou si velmi podobné a oba ukazují na to, že růst stromů se podřizoval podobným pravidlům, závisejícím na kolísající sluneční aktivitě. Na dnešní schůzce byl slavnostně předán batoh Báře, která dosáhla potřebné padesátky bodíků v naší soutěži. Blahopřejeme.      

8.1.2004. Schůzku jsme věnovali vodě a zimě, protože za okny sněžilo a kolem domova dětí byla 20 cm pokrývka sněhu. Vysvětlili jsme si, proč se střídají roční období, jaké důsledky to má na skupenství vody v přírodě, co dělají živočichové a rostliny pro to aby zimu přežily. Popovídali jsme si o našich úspěších a neúspěších na "vánočním kapříkovi".

20.12.2003. Soutěž Vánoční kapřík 2003. V sobotu ráno jsme se spolu s rybářským kroužkem sešli na ředitelství dolů Bílina v jedné z učeben, abychom si porovnali nabyté znalosti o přírodě obzvláště té okolo vody a ve vodě. Čekal nás zde test složený ze 42 otázek a 7 obrázků. Vedoucí nás dosti potrápili, protože zdaleka ne u všech otázek byla správná pouze jedna odpověď a obrázky v poznávacím testu ukazovaly z poznávaných  živočichů a rostlin pouze části. Za špatnou odpověď byl navíc trestný bod, který se nám odečítal, takže se stalo, že někteří z nás, kteří i polovinu otázek  odpověděli správně mohli mít výsledný součet blízký 0. Soutěž měla dvě kategorie - nad 13 let a pod 13 let. My jsme všichni soutěžili v kategorii mladších. Maximální počet bodů, které se daly získat byl 62. Nejlepší výsledky měli starší kluci z rybářského kroužku - 38 - 46 bodů. To ukazuje, že otázky nebyly zdaleka jednoduché. V naší kategorii jsme obsadili 8., dvě 7., 4., 3. a 1. místo. S počtem bodů od 0 do 43. 43 bodů získala Marky, která má z nás největší zkušenosti s vodním světem, protože je zároveň členem rybářského kroužku. Se 43 body byla dokonce 3. v absolutním pořadí. Vynikající výsledky podali také Jaromír (25 bodů) a Aleš (24 bodů). Než vedoucí test vyhodnotil prohlédli jsme si filmové záběry ze závodů a soustředění rybářského kroužku. Nakonec přišlo rozdělování cen v podobě CD ROMu s rybářskou soutěží Zlatá udice a vzpomínkou na soutěž v podobě malého keramického kapříka. Díky úspěchu v soutěži Jaromír dosáhl v naší soutěži 50 bodů a získal tak právo k přidělení terénního batohu. Touto akcí jsme zakončili naši letošní činnost. 

11.12.2003. Zarybnili jsme akvárium v klubovně. Osazenstvo tvoří hejno karasů a dva perlíni. znovu jsme si zopakovali znalost ryb a vodních živočichů. V mikroskopu jsme pozorovali mnohobuněčné řasy. vedoucí nám přinesl ukázat misku na rýžování těžkých minerálů a velký mikroskop získaný za peníze ze sponzorského daru Severočeských dolů. V několika kvízech jsme měli možnost získat další body. Jaromír se přiblížil k batohu na dva body. Ke konci kroužku jsme ryby poprvé nakrmili.

4.12 2003. Konečně jsme napustili akvárium vodou a osadili jej filtračním zařízením. Plni zvědavosti jsme vyjmuli z roztoku kamenné podložky, na kterých nám za měsíc vyrostly nádherné drůzy krystalů chalkantitu až 3 cm dlouhých. Znovu jsme si zopakovali znalost ryb, vodních rostlin a živočichů a seznámili jsme se s turistickou mapou okolí Bíliny. Nad mapou jsme si zahráli několik soutěží, pomocí kterých jsme poznali, co lze v mapě nalézt jak se v ní orientovat a jak v ní měřit. Společně jsme popřáli Barborce k svátku. Od vedoucího jsme k Mikuláši dostali do péče perfektní terénní lupy. Markéta jako první dosáhla 50 bodů v naší dlouhodobé soutěži, takže nabyla práva nosit na kroužek náš "služební batoh", pořízený z daru Dolů Bílina.  Zdá se, že počet členů našeho kroužku se ustálil na 6 pravidelně chodících.   

27.11.2003. Schůzka plná her - tak by se to dalo nazvat. Pokračovali jsme v postupném propírání písku do našeho akvária. Aleš si vyrobil svůj vlastní roztok modré skalice, všichni jsme dohráli rybářské soutěže na počítači a mezi tím jsme hráli řadu soutěží o body. Jaromír složil zkoušku ze znalosti stromů. V rámci přípravy na "Vánočního kapříka" jsme si udělali přehled v tom, jak známe ryby našich řek a rybníků. Na příkladu Alešem doneseného ježka a Šárčiného morčete Zuzanky jsme si vysvětlili rozdíly mezi hlodavci a hmyzožravci.

20.11.2003. Schůzka se odehrála na netradičním místě - v muzeu  v Krupce. Dovezli nás tam auty naši vedoucí. Muzeum v Krupce je pobočkou teplického muzea specializovanou na přírodniny a tradici těžby a zpracování cínu v Krupce. Prohlédli jsme si nádhernou expozici přírody Teplicka od minerálů a zkamenělin  přes ptáky, ryby a hmyz  až po vycpanou jelení rodinku. velmi nás zaujala unikátní výstava modelů hub. Svou prohlídku jsme završili návštěvou expozice tradicí cínu a nakonec i dvěma místnostmi s historií hasičství, kde jsme se zájmem vyslechli zajímavé povídání místního kustoda . Během prohlídky muzea jsme soutěžili o body do soutěže o velitele hlídek nad záludnými otázkami vedoucích.   Na schůzce bohužel chyběl nemocný Aleš, kterého hbitě zastoupil Ivoš  z rybářského kroužku.    

7.11. 2003 jsme zahájili pěstování krystalů chalkantitu (modré skalice) ve vodním roztoku tím, že jsme skoro hodinu připravovali nasycený roztok. Při tom proběhlo několik hádankářských soutěží, během kterých jsme získali několik bodíků do soutěže. V druhé půlce kroužku jsme pracovali na počítači - učili jsme se znát živočichy a rostliny žijící u vody a ve vodě. Většina z nás posléze zvládla i testy k ověření nabytých znalostí. 

30.10. 2003 jsme strávili na procházce Kyselkou. Kyselský lesopark se spoustou druhů stromů a keřů byl vystlán různobarevným listím, takže jsme měli možnost zopakovat si nejen naší znalost jehličnanů ale důkladně se i  procvičit v poznávání  listnatých dřevin (na kyselce jich roste asi 20 druhů). Bohužel se brzy šeří, takže jsme nemohli strávit v tomto krásném koutu delší čas. Náš vedoucí  vyhlásil bodovací soutěž o velitele hlídek do soutěže Zlatá stezka - Zelený list, která nás čeká v květnu příštího roku. Aleš přinesl na kroužek  vosí hnízda nalezená na chatě, takže jsme si mohli perfektně prostudovat, jak je takové hnízdo utvářeno. 

23.10.2003 jsme mikroskopovali buňky cibule a seznámili se s buněčnou stavbou obecně. Na malé výstavce jehličnatých stromů a lián, kterou nám připravil vedoucí z listů plodů a větviček  jsme všichni prokázali, že tyto skupiny rostlin nám už při určování  nedělají žádné problémy. Někteří již znají i řadu vzácnějších rostlin. Na příkladu lebky prasete divokého jsme si popsali sestavu zubů všežravých savců a ostatní kosti lebky. V moskové dutině jsme nalezli vosí hnízdo, ze kterého v teple místnosti vypadlo několik malátných vos. Každý jsme obdržel plakátek s vyobrazením našich nejběžnějších ryb - v prosinci nás čeká nerovný boj s rybářským kroužkem o vánočního kapříka, tak se na to musíme připravit.

18.10. 2003 jsme navštívili Prahu. Cesta do Prahy vlakem byla v pohodě, obsadili jsme akorát jedno kupé. Prohlédli jsme si expozice Národního muzea, především mineralogické, paleontologické a zoologické sbírky. Neprohlíželi jsme si ovšem sbírky jen tak nezávazně. Vedoucí nám zadal několik úkolů, nad jejichž řešením jsme se trochu zapotili.  Po občerstvení a odpočinku na Václavském náměstí (to už nás silně bolely nohy) jsme si udělali exkurzi do největšího knižního obchodu Luxor a potom se pěšky přesunuli do Menzy VŠE v Italské ulici. Tam jsme navštívili výstavu minerálů a zkamenělin spojenou s prodejem organizovanou Národním muzeem. Všichni jsme si tam mohli sáhnout na minerály, které jsme viděli v muzeu jenom za vitrínou a každý jsme si odtud nějaký ten kámen odnesl (někteří hlásili vyčerpání zásob finančních prostředků již po půl hodině své přítomnosti na výstavě). Během našeho přemisťování v Praze jsme objevili v parcích některé zajímavé stromy, které neznáme z  Bíliny. Zaujaly nás dlouhatánské lusky a veliké listy katalpy trubačovité, překvapily XXL kaštany jírovce pleťového a podivné lusky a zpeřené listy  jerlínu japonského. Cesta zpět domů byla zpestřena, tím, že na úseku z Loun do Mostu byl autobus napěchován k prasknutí mosteckým juniorským floorbalovým teamem. Domů jsme dorazili přesně podle jízdního řádu. Moc nás mrzelo, že s námi nebyli Jirka a Šárka, kteří byli nemocní, opravdu to stálo za to.  

16.10.2003 na začátku schůzky jsme proběhli úpatí kopce Chlum a nalezli zde asi 15 druhů keřů a stromů. Druhou hodinu jsme věnovali práci s mikroskopem - pozorovali jsme jednobuněčné organizmy - kvasinky a řasy a řekli si něco málo o buňce. Bohužel na nálevníky naše mikroskopy nestačily.

9.10. 2003 na schůzce jsme se opět seznamovali s novým členem - Bárou. (ejhle již je nás 8) Aleš na kroužek  přinesl dvoumetrovou asijskou užovku, kterou jsme si mohli všichni nejen pohladit, ale také si ji potěžkat. I zarputilí štítivci museli uznat, že sáhnout na nejedovatého hada není žádný problém. Znovu jsme si probrali, co jsme viděli v sobotu v lese (ptáky a stromy) a prověřili si svou znalost javorů. Po té jsme si vyzkoušeli základy chemie na reakci uhličitanu vápenatého s kyselinou. Z jistili jsme, že nejen ulity současných i pravěkých měkkýšů, ale třeba i omítka obsahuje minerál kalcit. Nakonec jsme si všichni pohráli s Alešovým pejskem.

5.10. 2003 První říjnový víkend probíhá na celém světě významná akce ornitologů - festival ptactva. Spolu s jediným bílinským členem České ornitologické společnosti a zároveň členem Bílinské přírodovědné společnosti  panem M. Horákem jsme strávili pěkné 3 hodiny pozorováním ptactva v oblasti Kyselky a zajímavým vyprávěním o ptačích zvycích chování a rozlišovacích znacích ptáků. Při tom jsme si dále rozšířili svoje znalosti  o stromech pozorováním plodů, listů, kůry a pupenů dřevin rostoucích v lázeňském parku.

2.10.2003 jsme  na schůzce přivítali dalšího člena kroužku - Jirku (už je nás 7), připravili si k používání chemické nádobí a mikroskopy, pověděli si základní informace o přírodních vědách a přírodě jako pojmu, nahlédli do naší přírodovědné knihovničky a po té jsme vyrazili  do okolí domova dětí podívat se jaké dřeviny zde lze spatřit. Na závěr jsme se rozhodli zúčastnit se 5.10 festivalu ptactva. Vedoucí přinesl na kroužek náhodně odchycenou užovku obojkovou. bylo to mládě zatím pouze  něco větší než velká žížala. O víkend bude vypuštěna na místo, kde byla odchycena. 

27.9. 2003 se někteří členové kroužku zúčastnili společné akce Junior klubu - průzkum výskytu zvláště chráněné fauny v předpolí výsypky Pokrok.

25.9. 2003 začal pravidelný čtvrteční seriál schůzek přírodovědného kroužku DDM Bílina. Přišlo 6 dětí - Aleš, Barbora, Jaromír, Kateřina, Markéta, Šárka. Seznámili jsme se, vyzkoušeli jsme si svoje znalosti z přírodovědy krátkým testíkem a zkusili namalovat pár zajímavých přírodnin o kterých jsme si potom povídali.    Na závěr jsme si domluvili pravidelné hodiny našich setkání na čtvrtek 15:00 až 17:00, a účast na akci průzkumu výskytu obojživelníků na výsypce Pokrok v sobotu 27.9.2003.

Junior - klub Bílinské přírodovědné společnosti zahájil činnost v podobě přírodovědného kroužku 25. září 2003 v 17:00 při DDM Bílina. Hlavním vedoucím kroužku je Ing. K. Mach Ph.D. S vedením starších členů Junior sekce bude pomáhat Ing. I. Bílý. Členství v kroužku předpokládá přihlášení dítěte v DDM Bílina ( Http://www.ddmbilina.cz ). 

         Náplň kroužku je obecně - přírodovědná. Kroužek tedy není zaměřen na určitý přírodovědný obor, ale snahou vedoucích bude seznámit děti s co největším množstvím  přírodovědných oborů od obecné geologie, mineralogie a paleontologie k botanice a zoologii. Kromě nezbytné teoretické  přípravy v době nepříznivého počasí se kroužky budou odehrávat hlavně v přírodě v okolí Bíliny. Kromě pravidelných čtvrtečních kroužků zorganizujeme řadu celodenních výletů do okolí Bíliny, při nichž vyrazíme sbírat minerály a zkameněliny na zajímavá místa včetně míst, kam  normální smrtelník nezabrousí, budeme poznávat zajímavé biotopy s jejich živočišnou i rostlinnou skladbou a budeme si všímat různých přírodních procesů.  Naučíme se při tom řadě metod přírodovědeckých výzkumů a práci ve výzkumném týmu v terénu tak i v laboratoři.  Akce kroužku budou prezentovány na těchto stránkách.

         V kroužku nabyté  znalosti  a dovednosti si děti budou moci ověřit v celostátní soutěži družstev Zelená stezka - zlatý list.  

          Činnost kroužku je zaměřena na děti starší 10 let.  Pohyb v terénu  od dětí vyžaduje jisté vybavení v podobě pevné sportovní obuvi a někdy i holínek. Nezbytný je patřičně odolný oděv do přírody. Pokud se ukáže, že jsou děti vybaveny koly, podnikneme některé výlety i na kolech.   

         Starší členové Junior klubu   pracují na konkrétních projektech s použitelnými výstupy například pro tyto webové stránky, publikace o přírodě Bílinska, budování přírodovědného muzea, arboreta třetihorních rostlin a pod.