"Centrum"

(Centrum environmentální výchovy Bořeň)

zpět na úvod budování centra naše sídlo akce centra mapa centra

Centrum environmentální (nebo chcete-li ekologické) výchovy Bořeň, při bílinském gymnáziu je společným dílem dvou subjektů - gymnázia v Bílině  a Bílinské přírodovědné společnosti a je vlastně sídlem Bílinské přírodovědné společnosti. Není to tedy instituce s vlastní právní subjektivitou, ale zařízení v majetku gymnázia, sloužící všeobecně prospěšným účelům. Bílinská přírodovědná společnost je spolu s gymnáziem  hlavním uživatelem a provozovatelem centra. Centrum se nachází v suterénu gymnázia. Na jaře a v létě 2004 probíhala s podporou krajského úřadu, města a Státního fondu životního prostředí přestavba suterénních místností na součásti centra.   

 

Centrum bylo oficiálně otevřeno 29.9.2004 za přítomnosti všech, kteří se na budování podíleli, sponzorů, zástupců města a kraje, tisku, gymnázia a naší společnosti. 

 

Centrum slouží jak samotnému gymnáziu, tak především Bílinské přírodovědné společnosti k organizování volnočasových aktivit dětí i výchově v rámci návštěv ze základních škol, přednáškám pro dospělé zájemce o přírodní vědní obory a vlastivědu. Je to základna pro terénní práci Bílinské přírodovědné společnosti. 

 

Centrum se v současné době skládá  z následujících částí :

  - klubovny Bílinských sojek vybavené počítačem a  promítací technikou,

  - malé knihovny, ve které je soustředěna  přírodovědná literatura, a sbírek přírodnin

  - příručního skladu materiálu a vybavení

  - chovného centra ryb obojživelníků a plazů a zároveň klubovny Junior klubu naší společnosti

  - malé šatny