Budování "centra"
zpět na úvod zpět centrum

29.9.2004 - oficiální slavnostní zahájení činnosti centra spojené s přednáškou, kulturním programem a rautem. Přítomni byli skoro všichni, kdo se na budování centra podíleli, od tvůrců myšlenek na centrum přes projektanta, sponzorů, zástupců městského a krajského úřadu a sdělovacích prostředků.

30.7.2004 - předání druhé části centra - přednáškového sálu stavební firmou - zbývá pouze vnitřní vybavení !!! V chovném centru přibyli další chovanci - dva sumečci američtí, plotice, lín, mřenka, zlatý karas, střevlička východní. ostatní chovanci se mají k světu. bylo dokoupeno poškozené osvětlení a vzduchovací aparatury. Zbývá zprovozni ještě 4 akvária. 

30.6 2004 - konečně v novém. Začali  jsme  připravovat naše nové sídlo v suterénu gymnázia. Po přestěhování stojanu a 15 akvárií do nové klubovničky Sojek - chovného centra v týdnu před národním kolem Zlaté udice - nastalo postupné čištění a montáž stojanů a osvětlení. Souběžně byla některá terária oživena obojživelníky, připravovanými právě pro NK Zlaté udice. S oživováním vydatně pomáhají "Bílinské Sojky", nejvíce Markéta Machová. Po Zlaté udici byly zpět do přírody vypuštěni všichni skokani. Momentálně osazenstvo terárií a akvárií tvoří dvě ropuchy (zelená a obecná), tři kuňky (1 kuňka obecná a dvě žlutobřiché) jeden exemplář čolka velkého, dva exempláře čolka dravého, 9 slunek  tři malí karásci, jeden hrouzek. Nechybí ani ukázky vodních plžů - bahenky živorodé a plovatky bahenní . Postupně sem budou přesunuty další ryby a po podzimním transferu doplníme ještě další obojživelníky.Všem živočichům se v novém daří a s chutí přijímají nabízenou potravu. Na vybavení chovného centra dostane gymnázium krajskou dotaci, takže ještě nějaké vybavení přibude.