Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis

 

  35 V parčíku vedle inhalatoria  V parčíku vedle inhalatoria větvička šiška kůra
MAPA

 

Navigace:  dvě skupinky jedlovce kanadského se nacházejí v okolí hlavní lázeňské budovy a inhalatoria, lze je nalézt i ve starém zámeckém parku. Tou nejvýznamnější je skupinka v malém parčíku jižně od inhalatoria kde tvoří spolu s jedlemi a borovicemi  malý lesík.       

 

Zdravotní stav stromu :  celá skupinka je v dobrém stavu i když je zřejmé, že lokalita neposkytuje takový přísun vody, jako by stromy potřebovaly.

 

Biologie :  Jedlovec kanadský  (Tsuga canadensis)  je původem z východu Severní Ameriky. Tam dosahuje výšky až 30 m. Strom má kuželovitou korunu, kmen často není rovný a někdy bývá již odspoda rozdvojený. Koruna je relativně řídká, jehlice zploštělé, dvouřadě rozčísnuté a na každé straně větvičky ve dvou až třech řadách. Spodní strana jehlic je velmi světlá až bílá podélně pruhovaná, líc je tmavě zelený, lesklý. Jsou tupě zašpičatělé. Samičí šištice kuželovitě vejčité asi 15 mm dlouhé v zralosti tmavě až rezavě hnědé. Na rozdíl od smrku nebo jedle se šišky vyskytují i na nejnižších větvích. Borka je zpočátku hnědě oranžová k stáru tmavnoucí a rozpukaná do mělkých rýh.

      

Význam : stromy jsou významné svým jemným vzhledem, stářím a botanickou příslušností, ve skupince jsou velmi malebné .

 

Fosilní záznam :  Rod  Tsuga není z fosilního záznamu na Bílinsku znám.