Tvar stromu nejlépe vidíme na silitérním jedinci u silnice nedaleko inhalatoria a stáčírny minerálky.