Kůra tsugy připomíná trochu borovicovou nebo modřínovou kůru stím, že podélné rozpraskání borky není tak hluboké.