Jedle ojíněná (Abies concolor

  

  25 Jedle na Kyselce  borka
MAPA

 

 Navigace : Tento druh jedle nalezneme na Kyselce ve spodním lázeňském parčíku jižně od inhalatoria. Stojí nedaleko dlážděné plochy s lavičkami, u jejího severozápadního cípu. Jedná se o jehličnan s úzkou kuželovitou korunou.

 

Zdravotní stav stromu :  Náš exemplář dorostl zatím do výšky cca 17 m, šíři koruny tvoří pouhé 4 m a obvod kmene je 109 cm. Stáří stromu lze odhadnout na 40-50 let. Je vysoko vyvětvený a jeho koruna je, bohužel, dost prořídlá. Pravděpodobně dříve rostl v zápoji s dalšími stromy zejména ze severní strany.

 

Biologie : Jedle ojíněná (Abies concolor) je původem ze střední oblasti Severní Ameriky, roste ve vysokých horách v nadmořské výšce 1800-3600 m. Na podmínky stanoviště není příliš náročná, daří se jí i na suchých půdách. Ve své domovině dorůstá až 40 m a ani u nás v dobrých podmínkách to nemusí být o moc méně. V Evropě se již dlouho používá jako okrasný strom. Její vzhled je úchvatný zejména v mládí, stojí-li osamoceně, tvoří kompaktní kuželovitou korunu s šedozeleným zabarvením. Na rozdíl od ostatních jedlí má dlouhé jehlice 4-7 cm, na větvičce rostou relativně řídce, na svrchní straně jsou šavlovitě vzpřímené, na spodní straně rozčísnuté na dvě strany. Jsou měkké a po obou stranách šedozelené, což dalo stromu i jeho druhové jméno. Borka je šedá, zprvu hladká, později podélně rozpukaná. Šišky jsou vzpřímené, dlouhé 7-13 cm, podpůrné šupiny z nich nevyčnívají. Typickým znakem jedlí je fakt, že pod stromem nikdy nenajdete celou šišku i když strom intenzivně plodí. Šišky se totiž rozpadají na jednotlivé jemné šupiny již na stromě a šupiny a semena se pak rozptýlí do okolí stromu jednotlivě.

 

Význam : Náš strom je významný především svou ojedinělostí v širokém okolí a exotickým původem. Bohužel se nám nepodařilo najít ve veřejné zeleni hezčí exemplář, je možné, že někde v bílinských zahradách se ukrývají další.

 

 Fosilní záznam :  Rod Abies není znám  z paleontologických nálezů v okolí Bíliny.