Borka stromu je v mládí zcela hladká, šedá, k stáru lehce podélně rozpraskává.