Jedle ojíněná roste spolu s dalšími jehličnany v dolním parčíku za inhalatoriem.