Borovice ohebná (Pinus flexilis

 

  11 Alšova ulice  samčí květ a jehlice samčí květz zralé Plodící strom
MAPA

 

Navigace : Několik exemplářů borovice pružné se v Bílině nalézá na jednom místě – kolem jednoho panelového domu  v Aléské ulici na sídlišti Pražské předměstí.

  

Zdravotní stav stromu :  Všechny stromy byly vysazeny koncem 70. let 20. století,  dosahují výšky kolem 8 m, těší se dobrému zdraví a pravidelně a hojně plodí.    

  

Biologie :  Borovice pružná  (Pinus Flexilis) je spíše malý strom s pravidelně vyvinutou korunou, pocházející ze západní části  Severní Ameriky (Alberta, Arizona, N. Mexiko, Kalifornie, ...) , kde dorůstá výšky 5 - 10 m. Slabší větve lze bez problému ohnout o 360 ° aniž by se zlomily. Asi 5 cm dlouhé jehlice rostou ve svazečcích po  5. Zralé šišky jsou podlouhlé až 15 cm dlouhé silně lepivé kapkami pryskyřice, obsahují cca 5 cm dlouhá neokřídlená jedlá semena v tvrdém obalu. Pružnost větví je považována za vynikající adaptaci v silně sněžných zimách v subalpinském pásmu, kde strom žije.

   

Význam : Skupinka těchto borovic je v Bílině ojedinělá a vzhledem k tomu, že vzrostlé stromy v Blízkosti panelového domu by mohly být předmětem snah o pokácení zasluhují speciální ochranu.

 

Fosilní záznam :  Rod Pinus   je hojně zastoupen v miocénních usazeninách mostecké pánve, většinou se však jedná o jiné typy borovic.