Samčí květy v plném rozpuku produkují mračna žlutého pylu.