Mladé jakoby ojíněné jehlice ve snopečcích po pěti s nezralým samčím květenstvím.