Archiv aktualit "2014"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

 

22.12.2014   -  Knížka Rostliny Bořeně u Bíliny je tady!

Tak po třech letech práce je další dúležitá kapitola původního projektu knihy o Bořni napsána. Sponzoring města Bíliny a firmy GIS Geoindustry s.r.o umožnil její vydání v počtu 750 výtisků, Práce Pavla Jaroše a Barbary Stlamchové dala již 7 let staré myšlence  vysoce odbornou a zároveň i populární formu. Zatím nejobjemnější publikace vydaná naší společností nám určitě neudělá ostudu. Potvrdilo se také, že cesta dílčích publikací o různých tématech je pro nás schůdnější a realizace reálnější, než kdybychom o Bořni vytvářeli publikaci jednu, jak jsme  původně zamýšleli. Máme už za sebou geologii a rostlistvo, čeká nás živočišstvo a téma člověk a Bořeň. Materiál z právě dokončené knížky také pomůže obohatit naučnou stezku Bořeň. 

Nejbližší další publikací BPS bude ale pravděpodobně knížka o známé paleontologické lokalitě Kučlín u Bíliny a teprve potom očekáváme možná i dvojdílné pojednání o zvířatech.

Bohužel, jak se zdá knihkupectví Mazánek na náměstí v Bílině končí (lidé tady moc nečtou) a tak jsme přišli o přirozený distribuční kanál. Zájemci se proto musí obracet přímo na nás nebo na společnost České sředohoří.

   

   

7.11.2014   -  P. Jaroš již dokončil se spoluautorkou B. Stalmachovou další z našich knížek 

Knížka Rostliny Bořeně u Bíliny už je na cestě a zdá se, že jejímu vydání již nemůže nic zabránit. Knížka bude mít přes 190 stránek(!) se spoustou barevných ilustrací a téměř dvojnásobně tak předstihne i naše nejobjemnější minulé publikace. Doslova vymodlená knížka zcela jistě uspokojí i náročné čtenáře a to na dost dlouhou dobu, protože se nedá očekávat, že něco podobného o rostlinách na Bořni by v dohledné době bylo k dispozici. Je pojata odborně i laicky, takže podobně jako v případě předchozích publikací i tady si počtou zájemci různých úrovní znalosti rostlin. Každopádeně nadšenci sbírající naše knížky, botanici  a milovníci hory Bořeň si budou moci nadělit superdáreček pod stromeček. Tisk bychom do vánoc měli stihnout. Předpokládaná cena knížky zcela jistě s ohledem na její objem přesáhne výrazně 100 Kč. 

     

11.10.2014   -  výlet do německého Obercarsdorfu na biofarmu Böhme

10 statečných s vedoucím a tlumočníky, vyrazilo v sobotu ráno na výlet do saského Obercarsdorfu, vesničky na německých svazích Krušných hor. Čekal nás tam  pan Böhme, majitel a nadšený provozovatel biostatku (Bioenergiehof). Tuto exkursi nám sprostředkoval pan Zimmermann, Alčin dědeček, který nám také pomohl s tlumočením do němčiny a naopak. Svými znalostmi němčiny a pedagogickým dozorem pomohla také J. Machová. Doprava na místo byla časově náročnější, jeli jsme vlakem do Teplic a pak německou linkou Teplice - Drážďany přes Cínovec a Altemberg do Schmiedebergu, odkud nás čekala ještě asi třičtvrtěhodinka pohodlné chůze do Obercarsdorfu.  Počasí vypadalo na české straně dosti děsivě, ale na německé straně se vyjasnilo a nakonec jsme celou exkursi strávili jen v tričkách. Pan Böhme nám představil svoje unikátní přístupy k hospodaření na svých 60 hektarech pozemků na stráních nad vesnicí. Ve spolupráci s Technickou universitou v Drážďanech jednak vyvinul zcela novátorskou metodu přípravy kompostu a organického hnojení založeného zejména na mnohonásobném namnožení půdních mikroorganismů, které si pak po zapravení do půdy s jakostí půdy poradí daleko lépe než průmyslová anorganická hnojiva. Takovýmto hnojením se zlepšují jak vlastnosti půdy včetně obsahu humusu a kyselosti, tak i následně kvalita podzemní vody v okolí. Heslem pana Böhma je zdravá půda = zdravé životní prostředí = zdravé produkty = zdraví lidé. 

Druhým tématem, kterým se pan Böhme zabývá, je produkce dřevní hmoty z rychle rostoucích topolů a vrb k ůčelu výroby ekologického téměř CO2 neutrálního paliva - dřevní štěpky.  Přesvědčili jsme se, že zemědělství se dá dělat nejen rukama ale také hlavou. Na statku jsme také mohli vidět řadu domácích zvířat, včetně čerstvě narozeného telete. Kdyby nebylo dlouhých čekání na dopravu, která v sobotu jezdí méně často, bylo by to lepší, ale i tak jsme si to velmi užili a poznali mnoho nového. Domů jsme dorazili až večer.

 

 

Při rozhovoru s p. Böhmem mezi poli.

   

4.10.2014   -  brigáda na arboretu

Po dvou letech jsme se staršími  Bílinskými sojkami  navštívili arboretum třetihorních dřevin na výsypce Dolů Bílina. Cílem bylo ošetření námi vysazených dřevin a hlavně celková rekognoskace, jak se vlastně vše vyvíjí, co je potřeba kde dosadit a jakou dále uplatňovat strategii. Bohužel to vypadá, že prospívá asi jen třetina původně vysazených stromů. Některé druhy časem zcela uhynuly, kvůli okusu nebo z důvodu nesprávného stanoviště, některé trpí zřejmě vysazením na příliš otevřených plochách, kde je také největší riziko jejich useknutí, při pravidelné údržbě travních porostů, který zde provádí profesionální firma. Nicméně máme již poznatky, které nám umožní další výsadbu lépe směrovat a dosáhnout tak lepšího přežití stromků. Některé druhy jsou velmi vitální - ginkgo bylo již 2x useknuto a přesto roste dál, rovněž okousaná metasekvoj již potřetí obrazila.  Bílinské sojky - Kuba, Alča, Honza, Kamča, Klára a David všechno živé okopali a opatřili novými kolíky. Kuba s Honzou pokusně přesadili dva sekvojovce na jiné stanoviště. Během práce sojek na arboretu probíhal ještě nedaleko odchyt ptáků M. Horákem (sýkorky a králíčka, jsme si po okroužkování pustili) a uvnitř arboreta se nám navíc podařilo poopravit ještě dva poškozené sýkorníky.   Během dopoledne bylo sice mlhavo a v trávě plno rosy, ale na práci to bylo počasí jako dělané.

  

 

Po práci na arboretu

  

27.9.2014  - 5. amatérská burza minerálů v Teplicích

Již popáté Z, Dvořák za pomoci svojí rozvětvené rodiny a dalších členů  naší společnosti zorganizoval ve spolupráci s Gymnáziem v Teplicích setkání téměř 50 vystavovalatelů minerálů spojené s jejich prodejem a vyměňováním. Účastníci akce byli s jejím průběhem tradičně velmi spokojeni. Zjišťujeme ale pozvolný úbytek návštěvníků z řad veřejnosti, přestože Zdeněk dělá pro propagaci a průběh akce opravdu maximum a akce je spojena také s burzou teplických teraristů a akvaristů a počasí bylo také vynikající. Na burze panuje pohodová atmosféra, prostory teplického gymnázia poskytují dostatek světla i prostoru a  další možnosti jako sociální zařízení a pohodlné parkování. Studenti teplického gymnázia navíc nabízejí komentované exkurse po některých prostorách gymnázia a k navštívení je otevřena i hezká gymnazijní minizoo. Oddíl bílinských sojek burzu přirozeně navštívil také - vždyť kde jinde, než právě tady, se dá tak levně pořídit vzorek minerálu do sbírky a naučit se některé minerály poznávat.

   

 

Na burze v Teplicích

 

 

2.9.2014 - 3.9.2014  -  3. pracovní seminář geologů  mostecké pánve

Hned na začátku září jsme zorganizovali v Hotelu Ring ve Svinčicích pro geology pracující v mostecké pánvi a jejich kolegy z pražských institucí již třetí "Svinčický seminář". Přednášejícími byli jak pržští geologové, tak geologové z naší společnosti. Semináře se zúčastnilo více jak 25 profesionálních geologů, většinou. Poněkud jsme se vrátili k scénáři z prvního semináře z roku 2009 a první den tak měl jak svou konferenční část plnou přednášek v salonku hotelu, tak i exkursní část, kterou se nám podařilo zajistit díky J. Řehořovi  a pomoci vedení Severočeské energetické a.s v lomu československé armády. Počasí naštěstí vyšlo tak akorát, takže úspěch exkurse byl zaručen. Podařilo se navštívit většinu zajímavých geologických fenoménů na lomu. První den jsme zakončili  zdařilým posezením v restauraci hotelu Ring, kde se o nádherné překvapení postarala P. Matysová se svým vystoupením se saxofonem. Nově jsme také otevřeli "posterovou sekci" s několika plakáty s tématy, která se již do  programu nevešla. Druhý den byl nabitý přednáškami až do večera a s výbušným nákladem burčáku v autech a dobrou náladou se všichni účastníci rozjeli domů.

   

 Seminář geologů - exkurse účastníků na lomu ČSA  

    

 

1.9.2014 - 18.9.2014 management na Kostrlíku

Tradičně na začátku září vyrazili starší členové společnosti (K. Mach a J. Vaník) posekat trávu a náletové dřeviny na Kostrlík. Sojky v téměř kompletním složení tam potom během dvou odpolední (11. a  18. 9.2014) sklidili posečenou biomasu a odklidili ji na okraj pozemku kde je kompostována. Už na druhém sklízení se objevil jeden nový člen oddílu - Pavel. Akci jsme tentokrát dělali zcela zadarmo, nepožádali jsme včas o případnou dotaci, proto jsme také pracovali je asi na  dvou třetinách celé plochy.

    

Sklízíme na Kostrlíku

 

15.8.2014 - Exkurse studentů Moskevské státní (Lomonosovovy) university

Během jara léta a podzimu jsme zprostředkovali a průvodcovsky zajistili exkurse pro řadu studentských exkursí do okolí Bíliny a to především do lomu Bílina a také na horu Bořeň. Většinou se jednalo o exkurse geologického charakteru, takže většinu těchto exkursí provázel K. Mach a Z. Dvořák. Navštívila nás řada kolektivů od studentů Bílinského gymnázia, přes studenty pedagogické fakulty UK v Praze, studenty geologie téže university, studenty Vysoké školy chemicko technologické v Praze, University of Nottingham a z největší dálky k nám již potřetí dorazili studenti z Moskevské státní univesity, kteří navštívili i důl i horu Bořeň. Většina skupin k nám jezdí již řadu let a má nás za spolehlivé partnery. exkurse jsme schopni provázet v českém, anglické, ruském a částečně i v německém jazyce. Nově jsme letos dolem provedli také spolek mineralogických sběratelů z Německa.

 

     

Ruští studenti a pedagogové na vrcholu Bořně

 

12.6.2014   -  Ornitologická vycházka pro žáky 4.B ZŠ J. Pešaty v Duchcově

Pro 4.B duchcovské základní školy J. Pešaty podobně jako před měsícem pro 4.A byla M. Hanzlíkovou a P. Vítem připravena ornitologická vyházka okolím Duchcova. Scénář vycházky byl podobný jako již tradičně, děti se seznámily s praktickými otázkami kroužkování, učily se některé druhy ptáků poznávat po hlase, Byly poučeny o chování ptactva v přírodě možnostech jeho ochrany a podpory hnízdění. Na řadu odchycených zástupců ptactva s mohly i sáhnout. Akce celou třídu nadchla a děti še těší na její zopakování.

    

 

   

   

11.6.2014 - Výstava minerálů v Klášterci nad Ohří

Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava  minerálů na zámku v Klášterci nad Ohří. Na přípravě výstavy se podíleli především naši členové, zároveň pracovníci SD a.s., které jsou hlavním garantem výstavy. Tématem letoška jsou nejhezčí exempláře ze soukromých sbírek. Sběratelé  a instituce z kraje byli osloveni, aby se pochlubili, tím, co ve svých sbírkách považují za nejhodnotnější nebo nejatraktivnější, bylo tedy na co koukat. Výstava trvala až do konce září.

  

30.5.2014 - Ornitologická vycházka pro žáky 4.A ZŠ J. Pešaty v Duchcově

4.A duchcovské základní školy J. Pešaty vyrazila 30 května na ornitologickou vycházku. Šli k Dubskému rybníku. Tam je čekala  Mgr. M. Hanzlíková, která dětem vysvětlila, co je to ornitologie. Na místě bylo dpředu odchyceno několik druhů místního ptactva. U každého chyceného ptáčka děti hádalyi, jak se jmenuje a co děti nevěděly prozradila M. Hanzlíková. Nejvíce zaujal strakapoud. Na závěr vycházky děti přiřazovaly obrázky různých ptáků do jejich hnízd. Akci zajistili naši ornitologové M. Hanzlíková a P. Vít.    

       
 

   

 

 

10.5.2014 - Vítání patčího zpěvu v Duchcově

V sobotu 10.5. proběhlo již sedmé Vítání ptačího zpěvu v Duchcově. Vycházka začala tradičně u Sfingového rybníka, pokračovala zámeckou zahradou a byla zakončena u Dubského rybníka v lužních lesích ukázkou kroužkování ptáků. Dospělí se dozvěděli mnoho zajímavých informací z ptačí říše, pro děti byly připraveny soutěže a sladké odměny. V závěru všichni dostali propagační materiály ČSO. Letošního Vítání se zúčastnilo 9 dospělých a 14 dětí. Zajistili je hlavně M. Hanzlíková, P. Víta M. Horák.

 

  

   

    

     

 

10.5.2014 - Národní kolo Zlatého listu v Janově u Dačic

Opět auty (tentokrát pomohla Michalova maminka paní Jarošová) jsme v pondělí 16.6.2014 vyrazili s naší šesticí vítězů krajského kola do dalekého Janova - rekreačního chatkového tábořiště v údolí řeky Dyje. Po dlouhé cestě a ubytování na vtipně pojmenovaných chatkách - klučičí a dívčí jsme obhlédli okolí, absolvovali první nástup družstev a od druhého dne již probíhal tradiční mumraj národního kola - tři dny exkursí s odborníky do okolní  přírody, obhajoba celoročních aktivit, vystavení plakátú z nepovinných úkolů,  den soutěže, výlet do historických Slavonic a vyhodnocení soutěže. Po týdnu pak následoval zase auty návrat domů. Odvezli jsme si diplomy za páté místo (mezi 15 týmy) v kategorii starších a mraky nových vědomostí a zážitků. ani naši sesterští lounští Lišáci nezapadli a mohli si poprvé vychutnat všechny pro i proti velkého týdenního soutěžení. Bohužel jsme také jeli domů s jedním otřesem mozku, který si naštěstí až předposlení den přivodil Michal, což trochu zkalilo naší radost z celé události. Z celé soutěže byly především vynikající  exkurse s odborníky. Odborníků  bylo dostatek, takže nebylo nutné bojovat o to, zda se na nějakou exkursi dostanem, či ne a mohli jsme se na exkurse dobře soutředit a naplánovat rozdělení celého týmu na jednotlivé akce. Jako obvykle nejvíce zaujali botanici a entomologové, kteří měli pro své exkurse nejlepší podmínky, ale ani geologická, hydrobiologická nebo astronomická exkurse s atraktivní výrobou raket a jejich odpalováním z tábořiště nebyly vůbec špatné. Malým mínusem byly akorát uvnitř neudržované počmárané chatky, tam jsme se ale zdržovali jen přes noc, takže nám to tak hrozné nakonec nepřišlo. Krajina kolem Janova je zajímavá výskytem opevnění z první republiky, proto také jedním z našich cílů na výletě ve Slavonicích byly zrekonstruované pevnosti. Ve Slavonicích jsme také neopomněli navštívit tamní katakomby - středověký městský odvodňovací systém. Do Slavonic i zpět jsme si udělali nádherný výlet přes lesy a pole pěkně pěšky.

    

Náš "dreamteam" na národním kole Zlatého listu

  

10.5.2014 - Národní kolo Indiánské stezky ve Stráži pod Ralskem

Rovnou národním kolem stejně jako loni začala indiánská stezka ve Stráži pod Ralskem. Nepodařilo se sehnat dostatek krajských koordinátorů a organizátorů soutěže a proto je to krajské kolo v Ústeckém kraji rovnou národním kolem. Organizace se zhostili, jako obvykle výborně, pionýři ze Stráže pod vedením velkého výra T. Rychtaříka, který již ná u pionýrů několik schopných nástupců. Na soutěž jsme jeli dvěma auty, kromě vedoucího pomohl tatínek Honzy, pan Smrž. Mohli jsme tudíž jet jenom s osmi soutěžícími a tedy čtyřmi hlídkami. Naděje jsme vkládali do všech hlídek. Po soutěži na nám již známém místě v lese za jezerem bylo za hodinku vyhodnoceno a tak jsme se dozvěděli výsledky týž den a mohli jsme odjet s cenami domů. Obrovským překvapením bylo především vítězství mladších chapců Davida a Radka. Nezklamala hlídka Michal + Honza ve starších chlapcích, kde jsme vítězství čekali a výborně skončila i dorostenecká smíšená dvojice Kuba  (druhé místo). Co nikdo nečekal, byl propad Viki a Kláry, kde jsme čekali jasné vítězství. Problémem bylo nezvládnutí azimutů, kde si holky nesprávně označili stanoviště a to je stálo 15 trestných minut - to je věc, která se těžko dobíhá....  Škoda toho škobrtnutí u holek ale i tak jsme asi byli nejlepším týmem soutěže.

   

 start indiánské stezky - Kuba a Kamča

 

10.5.2014 - Vítání ptačího zpěvu v Duchcově !!!

členové České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti absolvovali spolu s milovníky přírody z Duchcova a okolí  jarní vycházku spojenou s pozorováním a určováním ptačích druhů podle vzhledu i podle zpěvu. Akce prběhla od 7:00 do 13:00hod. Trasa vedla směrem k lužním lesůma byla zakončena u Dubského rybníka, kde proběhla ukázka kroužkování ptáků. Vítání ptačího zpěvu vedli Miroslav Horák, Martina Hanzlíková a Pavel Vít.

 

 

 

25.5.2014 až 26.5.2014 proběhlo regionální kolo sotěže Zlatý list v Krásné Lípě 

25.5 v pátek jsme na soutěž odjeli vlakem a po přenocování na základně ČSOP jsme se 26.4.2014 zúčastnili soutěže, naši společnost měla reprezentovat nejen dvě dětská družstva jedno v mladší a druhé ve starší kategorii ale bohužel kvůli neúčasti Kateřin a Jany mělo družstvo mladších nedostatečný počet členů, takže jsme k nim museli přidat Kamču ze straší kategorie a jednoho kamaráda z lounského družstva. Tím pádem jsme pak měli dvě družstva ve starší kategorii dvě družstva. Výsledek - naše "Áčko" - dream team Alča, klára, Viki, kuba, Honza a Michal s naprostou převahou vyhrálo, "Béčko "  - Kamča, David, Radek a Vojta skončilo třetí. Vklínilo se mezi nás jen jedno družstvo. Byla to obrovská škoda, protože kdyby mladší holky na soutěž jely, bezproblému by svou kategorii vyhrál i mladší tým a mohli by tak jet na národní kolo soutěže. Takto s námi za kraj pojedou naši bratři - Lišáci z Loun - svěřenci naší členky Lucie Rychtrové, což nám ale také dělá obrovskou radost. Naši členové také tradičně tvořili část rozhodcovského sboru (stanoviště geologie a ornitologie). Byli to K. Mach, ......

    

  

 Vítězové krajského kola Zlatého listu  

 

27.3.2014 uklízíme naučnou stezku Bořeň 

Naučná stezka Bořeň kvůli velké návštěvnosti vyžaduje pravidelnou  údržbu. Několikrát doroka jsou kontrolovány doplňovány zničená plexiskla nebo zatavené plakátky ve schránkách (provádí K. Mach) a dvakrát do roka chodíme kolem turistických chodníků uklidit odadky. Jednou z takových akcí jsme provedli během čtverteční schůzky Bílinských sojek  - sebrali jsme dva pytle běžných odpadků (papírky, plechovky , pet lahve, obaly od oplatek nebo cigaret, skleněné lahve a podobně). Odpadky jsme donesli do města a u prvních kontejnerů roztřídili. Během cesty jsme jako obvykle stihli pozorovat také přírodu a její jarní změny.

 

Oficiálním zahájením roku 2014 byla jako tradičně  výroční členská schůze konaná dne 29.1.2014

Výroční členské  schůze se v tomto roce zúčastnilo 13 členů společnosti. Schůze tedy byla usnášeníschopná. Na schůzi byla schválena závěrečná zpráva o činnosti společnosti za rok 2013. V diskusi byly projednávány plány činnosti na rok 2014, zejména publikační činnost (v rozpracovanosti jsou 3 publikace) a připravovaná geologická konference v září.

 

25.1.2014 - mineralogická výstava v Praze

Se sojkami jsme již tradičně vyrazili na mineralogickou burzu do Prahy. Účastníci si tady nejem mohli ověřit svojí nalost minerálů, ale také si mohli obohatit  svoje sbírky o nové cenově nenánoročné kousky.