Na obrázku je:

A  bahenka živorodá   

B  hlemýžď zahradní

C  páskovka keřová

 

 

 další končím s testem