Na obrázku je:

A  perlorodka říční   

B  velevrub malířský

C  velevrub tupý

 

 

 další končím s testem