Na obrázku je:

A  užovka stromová

B  užovka obojková   

C  zmije obecná

 

 

 další končím s testem