Na obrázku je:

A  želva nádherná   

B  želva bahenní

C  kajmanka dravá

 

 

 další končím s testem