Na obrázku je:

A  skokan ostronosý

B  skokan skřehotavý

C  rosnička zelená 

 

 

 další končím s testem