Na obrázku je:

A  mlok skvrnitý

B  mlok černý

C  čolek dravý

 

 

 další končím s testem